Högskoleprovet genomfört på 97 provorter

Report this content

Klockan 16.30 i dag avslutades höstens högskoleprov utan några större rapporterade incidenter. Universitets- och högskolerådet (UHR) kommer att publicera frågorna på måndag 26 oktober och facit på onsdag 28 oktober.

Totalt 26 614 personer var anmälda till höstens högskoleprov, som endast de som saknar tidigare giltigt resultat fick skriva. Hur många av de anmälda som verkligen skrev provet i dag står klart när provresultaten publiceras i månadsskiftet november-december. Bortfallet brukar vara omkring tio procent.

– Höstens begränsade högskoleprov är nu genomfört, säger Maria Linna Angestav, vikarierande generaldirektör för UHR. Provet skrevs i 1 490 provsalar och drygt 2 800 personer har arbetat under provdagen. Jag vill tacka alla som har bidragit till att genomföra provet i dag.

I slutet av nästa vecka påbörjar UHR genomgången av provdeltagarnas svar och eventuella tjänsteanteckningar från provledarna. I månadsskiftet november-december fattar UHR beslut om de slutliga provresultaten.

Högskoleprovet arrangeras av UHR och 21 universitet och högskolor. Höstens prov genomfördes med två begränsningar: endast personer utan giltigt provresultat fick skriva provet och det har funnits ett tak på 27 640 platser. Begränsningarna har varit nödvändiga för att kunna genomföra provet på ett smittskyddssäkert sätt och är möjliga efter beslut från regeringen. 

– Det är glädjande att höstens högskoleprov kunnat genomföras under rådande omständigheter, säger Peter Honeth, nationell samordnare för högskoleprovet.

Antalet provorter i Sverige var något färre än vanligt – 97 mot normalt 120 orter. Med undantag för Åland anordnades provet inte i utlandet.

Alla provdeltagare fick inför provet information om vad de skulle göra för att minska risken för smittspridning under provdagen, med uppmaning att följa smittskyddslagen och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. UHR har också informerat provanordnarna om vilka åtgärder de skulle vidta.

Datum

  • UHR publicerar provfrågorna på Studera.nu måndag 26 oktober.
  • Facit läggs ut på Studera.nu onsdag 28 oktober.
  • Provdeltagarna kan ta del av provresultaten i månadskiftet november/december.

Pressmaterial

Kontakt

Pressfunktionen
010-470 06 91
press@uhr.se

Universitets- och högskolerådet, UHR, är en statlig myndighet med flera uppdrag inom utbildningsområdet och med verksamhet i Stockholm och i Visby.

Prenumerera