Intresset för lärarutbildning ökar

Report this content

Intresset ökar för flera lärarutbildningar. Både yrkeslärarutbildningen, grundlärarutbildningen och den kompletterande pedagogiska utbildningen har fler förstahandssökande hösten 2019 jämfört med för ett år sedan.

– Att intresset blir större för lärarutbildningarna är glädjande – Sverige behöver fler behöriga och kompetenta lärare inom alla utbildningsnivåer, säger Karin Röding, generaldirektör för Universitets- och högskolerådet (UHR) som idag publicerar analysen av höstens antagningsstatistik.

Åtta procent fler vill bli yrkeslärare

Höstterminen 2019 sökte drygt 7 400 personer en grundlärarutbildning i första hand – en ökning med 344 personer eller 4,8 procent jämfört med föregående höst. Till yrkeslärarutbildningen ökade antalet förstahandssökande med 8,4 procent och till den kompletterande utbildningen med 5,9 procent. Även utbildningarna till speciallärare och specialpedagog hade fler som sökte i första hand.

– Antalet förstahandssökande till lärarutbildningarna har ökat under flera år. Med undantag för förskollärarutbildningen är antalet nu det högsta sedan UHR började följa utbildningarna 2012, säger Karin Röding. Det är sannolikt ett resultat av de olika insatser som regeringen, myndigheter och aktörer på andra nivåer gör för att väcka intresset för lärarutbildningarna och läraryrket.

Kortare utbildningsvägar i fokus i digital guide

UHR är en av de myndigheter som har i uppdrag från regeringen att få fler sökande till lärarutbildningarna. I början av 2019 lanserade myndigheten en digital guide med särskilt fokus på de kompletterande utbildningsvägarna. Utvärderingen av de första sex månaderna visar att webbsidorna om yrkeslärarutbildningen och den kompletterande pedagogiska utbildningen haft flest besök – och nu går alltså även sökandestatistiken upp.

– UHR kan samtidigt se att antalet antagna till lärarutbildningarna inte följer riktigt samma trender som antalet sökande, säger Karin Röding. Flertalet lärarutbildningar ökade dock antalet antagna fram till hösten 2017 och antar betydligt fler idag än för sju år sedan.

Rapporten Antagning till högre utbildning höstterminen 2019 finns på uhr.se

Lärarutbildningsguiden finns på Studera.nu/lararutbildningsguiden

Kontakt

Pressfunktionen
010-470 06 91
press@uhr.se

Universitets- och högskolerådet, UHR, är en statlig myndighet med ett brett uppdrag inom utbildningsområdet och med verksamhet i Stockholm och i Visby.

Taggar: