Rekordmånga antagna till distansutbildningar

Nära 307 000 personer har antagits till högskole­utbild­ning i höst – tio procent fler än till höstterminen 2019. Särskilt antagningen till distansut­bild­­ningar ökar: 110 314 sökande erbjuds nu plats, nästan 19 procent fler jämfört med hösten 2019.  

– Att statsrådet Matilda Ernkrans och regeringen öppnat för ytterligare drygt 12 000 utbild­nings­platser under 2020 är den främsta förklaringen till höstens rekordsiffror, säger UHR:s generaldirektör Karin Röding. De kampanjer som UHR drivit sedan i maj tillsammans med universitet och högskolor för att uppmärksamma denna satsning har därefter bidragit till att fylla fler utbildningsplatser med behöriga sökande.

– Höstens distansutbildningar har fått drygt 20 procent fler sökande jämfört med 2019, säger Karin Röding. Det är en undervisningsform som stadigt ökat i popularitet under senare år. Den pågående coronapandemin kan ha ökat intresset för distansutbild­ningar, men UHR har ännu inte analyserat statistiken för dessa utbildningar.

Fler antagna och behöriga sökande

UHR meddelar idag 306 953 sökande att de har antagits till en högskoleutbildning i höst. Jämfört med det första urvalet för höstterminen 2019 är det en ökning med 27 589 personer eller nästan 10 procent. Antalet behöriga sökande ökar med 55 103 personer (knappt 16 procent), från 348 619 höstterminen 2019 till 403 722 nu i höst.

När anmälan stängde i april hade drygt 407 000 personer sökt högskoleutbildningar hösten 2020, en ökning med 13 procent eller nästan 47 000 personer jämfört med höstterminen 2019. Sedan dess har ytterligare nära 54 000 personer gjort sen anmälan, vilket innebär totalt 452 815 anmälningar hittills – en ökning med drygt 13 procent jämfört med förra året.

Höstens högskoleutbildningar – detta händer i juli

  • 9 juli – behöriga sökande kan fortfarande anmäla sig till 111 kurser och 221 program som är öppna för sen anmälan på Antagning.se hösten 2020. 
     
  • 15 juli – nio universitet och högskolor öppnar ytterligare högskoleutbildningar höstterminen 2020 för sen anmälan på Antagning.se.
     
  • 17 juli – UHR publicerar rapporten ”Antagning till högre utbildning höstter­minen 2020: statistik i samband med första urvalet ht 2020” på uhr.se.
  • 24 juli – sista svarsdag för sökande som antagits i första urvalet HT 2020.
  • 30 juli – andra urvalet HT 2020. Reserverna får besked om de kommer in.

Kontaktpersoner

Enhetschef
Andreas Sandberg

010-470 05 80

Pressfunktionen
010-470 06 91
press@uhr.se

Universitets- och högskolerådet, UHR, är en statlig myndighet med ett brett uppdrag inom utbildningsområdet och med verksamhet i Stockholm och i Visby.

Prenumerera

Citat

Att statsrådet Matilda Ernkrans och regeringen öppnat för ytterligare drygt 12 000 utbildningsplatser under 2020 är den främsta förklaringen till höstens rekordsiffror. De kampanjer som UHR drivit sedan i maj tillsammans med universitet och högskolor för att uppmärksamma denna satsning har därefter bidragit till att fylla fler utbildningsplatser med behöriga sökande.
Karin Röding, generaldirektör vid Universitets- och högskolerådet
Höstens distansutbildningar har fått drygt 20 procent fler sökande jämfört med 2019. Det är en undervisningsform som stadigt ökat i popularitet under senare år. Den pågående coronapandemin kan ha ökat intresset för distansutbildningar, men UHR har ännu inte analyserat statistiken för dessa utbildningar.
Karin Röding, generaldirektör vid Universitets- och högskolerådet