UHR ställer in höstens högskoleprov

Report this content

Universitets- och högskolerådet (UHR) ställer in högskoleprovet den 18 oktober
på grund av risk för smittspridning av coronaviruset.

Samtliga 21 universitet och högskolor som anordnar provet och UHR är överens om att det inte går att genomföra höstens prov på ett ansvarsfullt sätt utan risk för smittspridning. Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att undvika smittspridning kommer att gälla även i höst och man uppmanar till försiktighet. I dag har UHR därför tagit beslutet att ställa in höstprovet, med stöd i högskoleförord­ningen och myndighetens egna föreskrifter.

– Det är ett tungt men nödvändigt beslut att ställa in högskoleprovet för andra gången i rad, säger Karin Röding, generaldirektör för UHR. Jag förstår att många är besvikna.

Positiva besked är att regeringen den 30 mars skapade 12 000 fler utbildningsplatser i högskolan i år och cirka 9 200 platser år 2021 samt beslutet den 6 augusti att förlänga giltigheten för resultat på högskoleprovet från fem till åtta år – detta för att ge fler sökande en möjlighet att bli antagna till högskoleutbildningar med hjälp av högskoleprovet. 

UHR:s prognos är att närmare 100 000 personer skulle ha anmält sig till höstens hög­skoleprov. De universitet  och högskolor som ansvarar för genomförandet på prov­dagen har bedömt att det är svårt att få tag på det stora  antal provlokaler och prov­vakter som krävs om provet ska kunna genomföras enligt Folkhälsomyndig­hetens rekommen­dationer. Risken för smittspridning av coronaviruset är fortsatt stor i höst och möjligheterna att skydda provdeltagare och provpersonal är begränsade.

– UHR och provanord­narna planerar att genomföra två provtillfällen under våren 2021, säger Karin Röding. Först måste UHR utveckla anmälnings­systemet så att det går att anmäla sig till två prov under en termin, där varje provdeltagare får göra endast ett av dem. Dessutom behöver provanordnarna utbilda fler provmedarbetare. UHR kommer att föra en dialog tillsammans med samtliga provanordnare för att skapa förutsättningar för att genomföra högskoleprovet under våren 2021.

En kommande analys från UHR i oktober av höstantagningen kan visa om regeringen även behöver ändra  nuvarande antagnings- eller urvalsregler.

Bakgrund om högskoleprovet 

Högskoleprovet ger en andra chans att bli antagen till en utbildning där det finns fler sökande än antalet  platser. Då kan du konkurrera med både ditt meritvärde på betyget och resultatet på högskoleprovet.  Men det allra viktigaste är att du är behörig för den utbildningen du vill söka – annars kan du över huvud  taget inte konkurrera om en utbildningsplats.

Länkar till relaterad information finns i pressrummet på uhr.se.

Kontakt

Pressfunktionen
010-470 06 91
press@uhr.se

Universitets- och högskolerådet, UHR, är en statlig myndighet med ett brett uppdrag inom utbildningsområdet och med verksamhet i Stockholm och i Visby.

Prenumerera

Citat

Det är ett tungt men nödvändigt beslut att ställa in högskoleprovet för andra gången i rad. Jag förstår att många är besvikna.
Karin Röding, generaldirektör för Universitets- och högskolerådet.