Vårens första högskoleprov genomfört

Report this content

Klockan 16.30 i dag avslutades det första av vårens två högskoleprov. Universitets- och högskolerådet (UHR) publicerar frågorna på måndag 15 mars och facit på onsdag 17 mars på Studera.nu.

Närmare 30 000 personer var anmälda till dagens högskoleprov — det första av två provtillfällen i vår. Hur många som verkligen skrev provet står klart när provresultaten publiceras om en dryg månad. Bortfallet brukar vara omkring tio procent.

På grund av sjukdom bland provpersonalen behövde provanordnaren Uppsala universitet på lördagsmorgonen ställa in provet i en provsal. Deltagarna fick under morgonen information från provanordnaren om det inställda provet. UHR kommer inom två veckor att kontakta de 15 anmälda som berörs via e-post.

– Det första av vårens två högskoleprov är nu avslutat. UHR beklagar att några anmälda inte fick möjlighet att skriva provet i dag och kommer att återkomma om den fortsatta hanteringen. Jag vill ändå tacka alla som bidragit till att genomföra högskoleprovet idag, säger Maria Linna Angestav, vikarierande generaldirektör för UHR. 

UHR har i övrigt så här långt inte fått rapporter om några större incidenter under provdagen. Inrapporteringen pågår fortfarande och i slutet av nästa vecka påbörjar UHR genomgången av provdeltagarnas svar och provledarnas anteckningar från provdagen. I mitten av april fattar UHR beslut om de slutliga prov¬resultaten.

– Med stora ansträngningar har högskoleprovet i dag kunnat genomföras trots pågående pandemi. Ambitionen är att försöka ordna så att de 15 anmälda som inte fick skriva provet i dag får göra det den 8 maj, säger Peter Honeth, nationell samordnare för högskoleprovet.

Alla provdeltagare fick inför provet information om vad de skulle göra för att minska risken för smittspridning, med uppmaning att följa smittskyddslagen, Folkhälsomyndighetens rekommendationer och regionala restriktioner. UHR har också informerat provanordnarna om vilka åtgärder de skulle vidta. 

Den som avstod från att skriva provet i dag på grund av symtom på covid-19 har möjlighet att få anmälningsavgiften på 450 kronor återbetald. Det gäller även dem som avstod från att skriva för att de bor i hushåll där någon är sjuk i covid-19. 

Högskoleprovet arrangeras av UHR och 21 universitet och högskolor. För att öka möjligheterna att genomföra högskoleprovet på ett smittskyddssäkert sätt anordnas två provtillfällen i vår. Vårens andra prov äger rum lördag den 8 maj.

Datum

  • UHR publicerar provfrågorna på Studera.nu den 15 mars.
  • Facit läggs ut på Studera.nu den 17 mars.
  • Provdeltagarna kan ta del av resultaten drygt en månad efter provdagen.

Pressmaterial

Pressbilder för högskoleprovet

Mer om högskoleprovet på Studera.nu/hogskoleprovet

Kontakt

Pressfunktionen
010-470 06 91
press@uhr.se

Universitets- och högskolerådet, UHR, är en statlig myndighet med ett brett uppdrag inom utbildningsområdet och med verksamhet i Stockholm och i Visby.

Dokument & länkar