Citat

Vi är mycket glada över att Nalka blir vår nya huvudägare. Med dem kommer vi kunna fortsätta att utveckla våra bolag organiskt och ha en stark och engagerad ägare för de förvärv som vi vill göra i vår fortsätta tillväxtresa. Vi ska fortsätta utveckla våra specialister och ha ett heltäckande erbjudande som attraherar alla typer av projekt inom VA.
Fredrik Jonsson koncern-vd på Uniwater AB
Att infrastrukturen för VA är eftersatt i hela Norden vet vi och vi ser även ett fortsatt stort behov av vår samlade kompetens inom Uniwater. Vi är specialister inom infrastruktur och för att klara en ökad efterfrågan behöver vi lägga mer fokus på digitalisering inom VA-näten och arbeta mer med hållbarhetsfrågor, där grunden i vår verksamhet är att leverera rent vatten. Vi ser fram emot att tillsammans med Nalka fortsätta arbeta med detta under lång tid.
Fredrik Jonsson koncern-vd på Uniwater AB
Vi är mycket nöjda med att Nalka Invest nu tar över Uniwater. Det känns tryggt att det är en ny ägare med samma fokus på tillväxt och hållbarhet som vi, och vi ser fram emot att följa koncernens fortsatta framgångar. Vi önskar all lycka till Uniwater och Nalka Invest.
Gustav Ecorcheville, Investment Director, SEB
Det ska bli ett spännande och utmanande uppdrag. Vi har tre fantastiska bolag inom affärsområdet Pumping Stations och mycket handlar om att samla kunskapen i bolagen och hitta de synergier som finns så att vi kan bli ännu bättre på att leverera bästa möjliga kvalitet till våra kunder. Som vd för Norvatek kommer jag fortsätta att utveckla vårt erbjudande till de stora entreprenaderna. Samtidigt ska jag naturligtvis fortsätta att fokusera på vår expansionsambition som grundar sig på Uniwaters vision.
Martin Evertsson
Martin Evertsson har en lång erfarenhet i branschen och har internt ett stort förtroende. Han kommer göra ett fantastiskt arbete med att föra våra bolag inom Pumping Stations närmare varandra och ta fördelar av den kunskap som finns i vår organisation. Samtidigt ser jag fram emot att kunna fokusera mer på arbetet som koncern-vd och fortsätta det expansionsarbete i Norden som vi påbörjade för ett par år sedan.
Fredrik Jonsson
Vår affär och våra bolag förenas i vatten. Det vi erbjuder våra kunder är infrastrukturlösningar för vatten, och det är inom detta som vi ska växa. När vi nu går in i ytterligare en ny fas i vår expansion, med ökat fokus på den nordiska marknaden, var ett namnbyte för koncernmodern en naturlig pusselbit. Vi har sedan tidigare satt upp målet att dubbla omsättningen från 2019 till 2022 och då omsätta 1 miljard kronor. Det kommer vi klara tack vare en god orderportfölj, organiskt tillväxt i våra bolag och genom att förvärva nya intressanta bolag i Sverige och i Norden.
Fredrik Jonsson, vd på Uniwater AB
Det här är verkligen ett intressant uppdrag som vi fått möjlighet att genomföra. Projektet utförs som ett partneringprojekt, vilket innebär mycket stor samverkan mellan beställare och ingående parter. Vi ser många fördelar med den här projektformen. Engagemanget ökar och erfarenheter tas tillvara och fångas upp på ett bra sätt. Arbetsgruppen präglas av prestigelöshet med ett öppet och lösningsorienterat klimat vilket leder till en processmässigt stabil anläggning.
Jörgen Carlsson, marknadsansvarig på ELVA ProcessAutomation AB
Vi har vuxit med nya affärer och flera förvärv under den senaste tiden och vår plan är att fortsätta att expandera mot en miljard kronor i omsättning. Det gör att vi behöver en ny typ av organisation som kan hantera det bolag vi är idag och det vi kommer att bli. Att vi nu anställer Ulrika är en viktig del i detta. Vi ska leda vår bransch och vara den mest attraktiva arbetsgivaren och då är våra medarbetare den viktigaste resursen vi har. Det är här som Ulrika ska bidra med sin erfarenhet och energi. Vi har naturligtvis många rekryteringar att se fram emot som hon kommer att ansvara för, men det viktigaste är att ta tillvara på den kompetens vi nu har i bolaget och utveckla den för framtiden.
Fredrik Jonsson, vd på Norvatek Invest
Jag drivs verkligen av att se hur människor växer och att kunna skapa förutsättningar för att utveckla den organisation och de medarbetare jag arbetar med. I den här tjänsten kommer jag få möjlighet att från grunden börja arbeta med allt från employer branding och kompetensutveckling, till att skapa kreativa vägar för kunskapsspridning i bolaget. Jag tycker om att se och lära mig olika branscher och den här är helt ny för mig, och det ska bli väldigt spännande.
Ulrika Stevrell, HR-ansvarig på Norvatek Invest
Vår strategi är tydlig. Vi ska växa både organiskt och genom förvärv. För att vi ska klara det krävs det att vi rustar bolaget och redan nu har en struktur som klarar snabb tillväxt. I vintras förvärvade vi både IBECO och Dala Kommunalteknik och vi ser redan starka synergier. Niklas Bergman som tidigare var vd på Dala Kommunalteknik ska nu ansvara för produktionen av pumpstationer i samtliga produktionsanläggningar. Detta gör exempelvis att vi enkelt kan koppla på nya framtida produktionsanläggningar, få inköpssynergier och skapa en effektivare komponenttillverkning.
Fredrik Jonsson, vd, Norvatek Invest
När Norvatek förvärvade Dala Kommunalteknik blev det tydligt att vi har ett oerhört starkt erbjudande till våra kunder. Det handlar nu om att effektivisera komponenttillverkningen och se till att vi så långt som möjligt hittar standarder som gör vårt arbete smartare. Vi har en fantastisk kompetens i våra olika anläggningar och den ska vi fortsätta att utveckla. Vi har växt och kommer att fortsätta att växa och då är det nödvändigt att hitta strukturer som gör samarbetet mellan säljare, projektledare, produktion och konstruktion tydligt.
Niklas Bergman, produktionschef Norvatek
Med de förvärv vi gjort och så som Norvatek har utvecklats har vi nu ett komplett erbjudande där vi kan vara med och vinna de stora upphandlingarna, men också vara en utmärkt leverantör för mindre uppdrag. Vi ska nu optimera våra verksamheter och skala upp för framtida expansion, vi ser att VA-marknaden växer och investeringsbehovet är stort.
Nicklas Segerhav, marknadschef, Norvatek
Vi kan med den nya organisationen visa upp vårt erbjudande mer systematiskt. Försäljningen kommer att bli mer närvarande genom hela organisationen och vi kommer arbeta närmare både projektledare och konstruktion. För att i längden klara en fortsatt tillväxt kommer det krävas att vi nyanställer både säljare och projektledare.
Emil Staxäng, försäljningschef, Norvatek
Vi har en tydlig plan för framtiden och uppdraget vi nu fått från Kretslopp och vatten i Göteborg med nybyggnation av Kodammarnas pumpstation bekräftar igen att vi är på rätt väg i vår strategi. För två år sedan genomförde vi ett liknande uppdrag för Borås Stad där vi var med och byggde stadens pumpstation. Vi är nu en given aktör för de stora uppdragen och vi har ett antal upphandlingar ute som vi ser fram emot. Det här uppdraget gör att vi kan fortsätta utveckla bolaget på det sätt som vi tror på och det kommer göra oss till en än mer attraktiv leverantör och arbetsgivare
Fredrik Jonsson, vd på Norvatek.
Det här är synnerligen ett prestigeuppdrag för oss. Vi är ett göteborgsbolag och Kodammarnas pumpstation är en anläggning som vi under många år har velat vara med att bygga. Den nya stationen kommer att dimensioneras för framtidens Göteborg där stadens utveckling, miljö och hållbarhet ska prioriteras. Det är dessutom ett projekt som ställer höga krav genom hela processen från prefabricering till färdigställande, och det ser vi fram emot att leverera
Martin Evertsson, key account manager på Norvatek.
Kodammarnas nya pumpstation behöver byggas för att säkerställa driftsäkerheten idag och för framtiden. Samtidigt som stationen på sikt ska kunna bidra till minskad bräddning som ett steg i riktning mot att kunna bada i älven
Elisabet Athley, projektledare på Kretslopp och vatten.
Förvärven av IBECO och Dala Kommunalteknik går helt i linje med vår strategi för framtiden och stärker vår strategiska tillväxtplan. Vi ska växa genom organisk tillväxt, men också genom förvärv. Tack vare övertagandet av IBECO får vi nu en helt ny verksamhetsgren med VVS- och VA-produkter. Med Dala Kommunalteknik stärker vi Norvateks erbjudande av pumpar och pumpstationer. Förvärven är ett resultat av den strategi som är satt där Norvatek Invest ska vara ett lika självklart val för de riktigt stora upphandlingarna i Norden som för mindre lokala uppdrag
Fredrik Jonsson, vd Norvatek Invest
Vi har förvaltat och investerat i de här verksamheterna och ser en möjlighet till expansion i Sverige och Norge, att genomföra den som en del av en större grupp ger den trygghet som krävs för att kunna fokusera på målen. Vi ser att branschen förändras och vi behöver utvecklas med den och då ser vi strukturella fördelar med att bli en del av en stor koncern där vi kan hitta synergier och nyttja den större organisationen för att tillsammans bli ännu bättre. Norvatek känns som helt rätt ägare för oss och för våra medarbetares utvecklingsmöjligheter. Nu har vi muskler att fortsätta växa tillsammans med Norvatek Invest
Carl Berglund, vd IBECO och delägare av Tjärnvallen
Vi är i en position där expansion i Sverige och Norden kräver stora investeringar i nya kontor och människor. Nu kan vi tillsammans med Norvatek Invest säkra en gemensam tillväxt och vi kommer att ha ett viktigt utbyte av medarbetare och utbildningsmöjligheter för dem, säger Niklas Bergman
Vd och delägare av Dala Kommunalteknik