BOLAGSSTÄMMA I VIKING LINE ABP

Viking Line Abp  Börsanmälan 21.12.2004, kl. 15.10   1(1)

BOLAGSSTÄMMA I VIKING LINE ABP

Viking Line Abp:s ordinarie bolagsstämma hölls idag den 21 december 2004 kl 12.00
i Mariehamn. Stämman fastställde moderbolagets bokslut och koncernbokslutet samt
omfattade styrelsens förslag till dividend om 1,00 euro per aktie för
räkenskapsperioden 1.11.2003-31.10.2004. Avstämningsdag för dividend-utbetalning
är måndagen den 27 december 2004 och utbetalningsdag för dividenden är torsdagen
den 30 december 2004. Stämman beviljade styrelsen och verkställande direktören
ansvarsfrihet.

Bolagets styrelse jämte deras personliga suppleanter omvaldes. Bolagets styrelse
intill utgången av nästa ordinarie bolagsstämma har därmed följande
sammansättning: Ordförande Ben Lundqvist med Stefan Lundqvist som personlig
suppleant, Carita Blomsterlund med suppleanten Airi Sundman, Nils-Erik Eklund med
suppleanten Marie-Louise Sviberg, Dick Lundqvist med Gunilla Lundqvist som
suppleant samt Erik Grönberg med suppleanten Trygve Eriksson.

Till ny revisor i bolaget valdes Markus Smeds, CGR. Bolagets andra ordinarie
revisor Leif Hermans, CGR återvaldes liksom bolagets revisorssuppleanter Mikael
Holmström, CGR och Erika Sjölund, GRM.

Mariehamn den 21 december 2004

Viking Line Abp
Nils-Erik Eklund
Verkställande direktör

DISTRIBUTION:    Helsingforsbörsen
           Centrala massmedier
           www.vikingline.fi

Prenumerera