Kommuniké från Viking Line Abp's ordinarie bolagsstämma 2020

Report this content

Viking Line Abp          KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA            13.5.2020, kl. 14.00

Kommuniké från Viking Lines ordinarie bolagsstämma 2020

Viking Line Abp:s ordinarie bolagsstämma hölls idag den 13 maj 2020 kl. 12.00 i Mariehamn. Stämman fastställde moderbolagets bokslut och koncernbokslutet samt omfattade styrelsens förslag att ingen dividend för räkenskapsåret 1.1–31.12.2019 utdelas. Bolagsstämman beviljade styrelsen och VD ansvarsfrihet.

Styrelseledamöternas arvoden behålls oförändrade och bolagets ersättningspolicy omfattades av stämman.

Till nya styrelseledamöter valdes Jakob Johansson, Stefan Lundqvist och Laura Tarkka och till ny suppleant Casper Lundqvist. Bolagets styrelse har intill utgången av nästa ordinarie bolagsstämma därmed följande sammansättning; Ben Lundqvist (ordförande), Nils-Erik Eklund, Jakob Johansson, Stefan Lundqvist, Lars G Nordström, Laura Tarkka och Peter Wiklöf jämte suppleanterna Ulrica Danielsson, Erik Grönberg och Casper Lundqvist.

De tidigare ledamöterna Agneta Karlsson, Dick Lundqvist och Erik Grönberg hade undanbett sig återval.

Till revisor i bolaget valdes revisionssammanslutningen PricewaterhouseCoopers Oy (huvudansvarig revisor CGR Ylva Eriksson) och till revisorssuppleant återvaldes revisionssammanslutningen PricewaterhouseCoopers Oy.

VIKING LINE ABP

 

Jan Hanses
Verkställande direktör

VD Jan Hanses
jan.hanses@vikingline.com
018-270 00

Prenumerera

Dokument & länkar