Kommuniké från Viking Line Abp's ordinarie bolagsstämma 2022

Report this content

Viking Line Abp          KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA            27.4.2022, kl. 12.30

Kommuniké från Viking Lines ordinarie bolagsstämma 2022

Viking Line Abp:s ordinarie bolagsstämma hölls idag den 27 april 2022 kl. 11.00 i Mariehamn. Stämman fastställde moderbolagets bokslut och koncernbokslutet samt omfattade styrelsens förslag att ingen dividend för räkenskapsåret 1.1–31.12.2021 utdelas.

Bolagsstämman beviljade styrelsen och VD ansvarsfrihet.

Styrelseledamöternas arvoden behålls oförändrade och bolagets ersättningsrapport framlades.

Bolagets styrelse återvaldes i sin helhet och bolagets styrelse har intill utgången av nästa ordinarie bolagsstämma därmed följande sammansättning; Ben Lundqvist (ordförande), Christina Dahlblom, Nils-Erik Eklund, Jakob Johansson, Stefan Lundqvist, Lars G Nordström och Peter Wiklöf jämte suppleanterna Ulrica Danielsson, Casper Lundqvist och Gert Sviberg.

Till revisor i bolaget återvaldes revisionssammanslutningen PricewaterhouseCoopers Oy (huvudansvarig revisor CGR Martin Grandell).

VIKING LINE ABPJan Hanses
Verkställande direktör

VD Jan Hanses
jan.hanses@vikingline.com
018-270 00

Prenumerera

Dokument & länkar