Stabila passagerarvolymer år 2018 för Viking Line

Antalet passagerare som reste med Viking Line under 2018 var 6 411 537. Föregående år var motsvarande siffra 6 881 149 och kan hänföras till den utökade kapaciteteten i form av den inhyrda katamaranen Viking FSTR på linjen Helsingfors - Tallinn. Under år 2018 har strävan varit att bevaka biljettprisnivån, vilket tillsammans med dockningar och charters påverkat volymutvecklingen. Antalet fraktenheter under året var 128 549 och antalet personbilar 704 799.

Trafiken på linjerna

På linjen Åbo–Åland–Stockholm var passagerarvolymen på Viking Grace och Amorella 1 858 880 (1 885 643). Bägge fartyg dockade i januari 2018.

På rutten Helsingfors–Mariehamn–Stockholm, där Mariella samt Gabriella trafikerar, reste 969 307 (1 036 559) under året. Gabriella trafikerade i januari på Åbo-Sto-rutten under Viking Graces och Amorellas dockningar samt dockades själv 14 dagar i april.

Mellan Helsingfors och Tallinn reste 1 947 952 (2 341 440) passagerare. Föregående års högre passagerarmängder förklaras av den inhyrda katamaranen Viking FSTR, som trafikerade på linjen under tiden 10.4-15.10.2017. Viking Line erbjöd 38 procent färre avgångar på denna linje under 2018 jämfört med föregående år. Förutom Viking XPRS trafikerades linjen 16.6 - 12.8.2018 av Mariella och Gabriella. Beläggningen på dessa två fartyg var den bästa sedan sommartrafiken med dessa fartyg inleddes 2014.

På kortrutten över Ålands hav, Mariehamn–Kapellskär, ökade passagerarvolymen på Rosella till 732 965 (722 269). Rosella satte 2018 rekord sett till antalet resenärer per avgång. Endast år 2009 har fler rest med Rosella, men då fanns det närmare 40 fler avgångar att välja på. Här kan man skönja en god utveckling bland bilresenärer samt svenska kryssningsresenärer.

Passagerarvolymen för Viking Cinderellas kryssningar från Stockholm var 894 520 (890 689). Siffrorna är stabila med en ökad marknadsandel.

-          Vi får vara nöjda med passagerarsiffrorna för 2018. Fartygens dockningar har delvis påverkat passagerarvolymerna, men även vår strävan till att försöka bevaka biljettprisnivån. Fortsättningsvis har priskonkurrensen varit hård och till gagn för våra passagerare. På huvudmarknaderna var trafiken stabil. De ryska resenärernas antal ökade en aning, vilket är glädjande, säger Jan Hanses, verkställande direktör, Viking Line.

Noteringar: Under januari 2018 dockade Rosella 14 dagar, Viking Grace 14 dagar, Amorella 9 dagar. Gabriella dockade 14 dagar i april. Gabriella ersatte Viking Grace och Amorella i januari på Åbolinjen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jan Hanses, verkställande direktör, jan.hanses@vikingline.com, tfn. +358 18 27 000

Peter Hellgren, vice vd, Marketing and Sales, peter.hellgren@vikingline.com, tfn. +46 (0)8 452 4100

Kaj Takolander, marknadsdirektör, (Finland, Estland, Ryssland), kaj.takolander@vikingline.com, tfn. +358 (0)9 12 351

Kenneth Gustavsson, marknadsdirektör, (Sverige, International), kenneth.Gustavsson@vikingline.com, tfn. +46 (0)8 452 4100

Johanna Boijer-Svahnström, informationsdirektör, Johanna.boijer@vikingline.com, tfn. +358 18 27 000

Viking Line is a public limited company and a market-leading brand in passenger traffic on the northern Baltic Sea. It offers passenger services, recreation and cargo carrier services on the vessels Gabriella, Mariella, Amorella, Rosella, Viking Cinderella, Viking XPRS and on the flagship Viking Grace.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

- Vi får vara nöjda med passagerarsiffrorna för 2018. Fartygens dockningar har delvis påverkat passagerarvolymerna, men även vår strävan till att försöka bevaka biljettprisnivån. Fortsättningsvis har priskonkurrensen varit hård och till gagn för våra passagerare. På huvudmarknaderna var trafiken stabil. De ryska resenärernas antal ökade en aning, vilket är glädjande, säger Jan Hanses, verkställande direktör, Viking Line.
Jan Hanses, verkställande direktör, Viking Line