Viking Line: Bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse 2020

Report this content

Viking Line Abp             BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE              3.3.2021, kl. 15.15

Viking Line Abp:s bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2020 finns nu publicerade på bolagets hemsida på adressen www.vikingline.com/sv/investerare/finansiella-rapporter. Revisionsberättelsen innehåller information om analysen av lämpligheten att i bokslutet tillämpa fortlevnadsprincipen.

Viking Line Abp:s bolagsstyrningsrapport och ersättningsrapport för verksamhetsåret 2020 finns nu publicerade på bolagets hemsida på adressen www.vikingline.com/sv/investerare/bolagsstyrning.

Koncernens hållbarhetsrapport har publicerats separat.

 

VIKING LINE ABP

Jan Hanses
Verkställande direktör


 

Jan Hanses
Verkställande direktör
+358 (0)18 270 00
jan.hanses@vikingline.com