Viking Line Abp: Omprövad resultatprognos för verksamhetsåret 2022

Report this content

Viking Line Abp              INSIDERINFORMATION              10.01.2023, kl. 14.00

Omprövade framtidsutsikter för verksamhetsåret 2022

Under senare delen av det fjärde kvartalet har bolagets passagerarverksamhet
gått bättre än förväntat, vilket har förbättrat bolagets resultat. Tidigare har osäkerhetsfaktorer
såsom det geopolitiska läget och dess inverkan på energipriser, inflation, räntor och valutor
åberopats påverka resultatet negativt. Dessa har inte haft så kraftig påverkan som tidigare befarats.

Viking Line Abp bedömer att rörelseresultatet för 2022 kommer att bli något bättre än 2021 och
att resultatet före skatter förväntas bli i nivå med 2021. Bolagets tidigare bedömning var att
rörelseresultatet förväntades bli något sämre än utfallet för 2021.

Viking Line AbpJan Hanses
Verkställande direktör

 

VD Jan Hanses
jan.hanses@vikingline.com
018-270 00

Prenumerera

Dokument & länkar