VIKING LINE ANPASSAR SIG TILL DE NYA VER

Report this content
Viking Line Abp  Börsmeddelande 13.01.2003, kl. 15.40   1(2)

VIKING LINE ANPASSAR SIG TILL DE NYA VERKSAMHETSFöRUTSäTTNINGARNA
FöR SJöFARTEN INOM DEN EUROPEISKA UNIONEN

Viking Lines Abp:s M/S Cinderella inleder från den 1 september
2003 kryssningstrafik mellan Stockholm och Mariehamn. Ruttbytet är
en åtgärd från rederiets sida för att svara på den allt hårdare
konkurrensen i trafiken på Tallinn från fartyg under estnisk eller
annan utländsk flagg med beaktande av den strukturella förändring,
som utvidgningen av den Europeiska Unionen medför, då den
skattefria försäljningen upphör i fartygets nuvarande
trafikområde.

Huvudmarknaden för Cinderellas kryssningstrafik kommer att vara
Sverige och fartyget kommer att konkurrera med fartyg som seglar
under svensk flagg och även med fartyg som seglar under en än mer
fördelaktig flagga såsom t.ex. den estniska.

Allt fler fartyg seglar under svensk flagg.
Huvudkonkurrenternas trafikutbud från Stockholm opereras till
övervägande del under svensk eller estnisk flagg såsom t.ex.
större delen av Silja Line-koncernens fartyg och Tallinks fartyg.
Under år 2002 registrerades de finskägda fartygen M/S Silja Opera
och M/S Casino Express i Sverige. Enligt uppgifter som förekommit
i offentligheten avser även Birka Line att registrera sitt nybygge
i det svenska skeppsregistret. Dessutom kommer systerfartyget till
Tallinks M/S Romantika att inleda kryssningstrafik till Stockholm,
fartyget kommer att segla under estnisk flagg. Som en jämförelse
kan nämnas att personalkostnaderna på fartyg som seglar under
estnisk flagg är ca 70 % lägre än på fartyg som seglar under finsk
flagg.

Sverige följer EU:s riktlinjer.
Sverige har helt tagit i bruk de stödåtgärder till sjöfarten som
EU:s riktlinjer möjliggör och som en följd av detta är
personalkostnaderna på de fartyg som seglar under svensk flagg i
medeltal 30 % lägre än motsvarande kostnader på fartyg som seglar
under finsk flagg. Dessa åtgärder från den svenska statsmakten
påvisar en långsiktig strävan att bibehålla handelssjöfart under
svensk flagg.

Överföring av Cinderella till svenskt register.
För att skapa en jämlik konkurrenssituation för M/S Cinderella och
för att åstadkomma en ny bas för utvecklingen av hela rederiet, är
Viking Line Abp tvingat att registrera M/S Cinderella i Sverige
och har i dag kallat företrädare för personalen till
samarbetsförhandlingar. Viking Line kommer att göra sitt yttersta
för att minimera de möjliga negativa konsekvenserna av denna
åtgärd.

Det är viktigt att komma ihåg att arbetsplatser på fartyg som
seglar under svensk flagg i framtiden, tack vare Sveriges

                              2 (2)

sjöfartspolitik, är säkrare än under finsk flagg. Flaggbytet berör
ca 340 personer.

Enligt planerna kommer driften av fartyget under svensk flagg att
ombesörjas av Viking Lines svenska dotterbolag Viking Rederi AB,
som även kommer att fungera som arbetsgivare och rekrytera
motsvarande antal personer.


VIKING LINE ABP
Nils-Erik Eklund
Verkställande direktör

Prenumerera