Viking Line avslutar ett exceptionellt år

Report this content

År 2020 var ett exceptionellt år för hela världen, så också för Viking Line. På grund av pandemin var verksamhetsomgivningen extremt ogynnsam och följaktligen blev de ekonomiska konsekvenserna för rederiet omfattande. Av Viking Lines sju fartyg har endast fyra haft regelbunden trafik under året och resenärsmängden sjönk med 70 procent jämfört med 2019.  Men ljuset kan skönjas i slutet av tunneln. Under år 2021 kommer Viking Lines nya, klimatsmarta fartyg Viking Glory att levereras och redan nu finns ett stort intresse för henne.

Under 2020 tvingades Viking Line att bedriva sin verksamhet i en miljö där efterfrågan uteblev på grund av restriktioner och andra begränsningar. På kort tid förlorades i princip alla intäkter, emedan en stor del av kostnaderna var kvar. Antalet passagerare som reste med rederiet under 2020 var 1 927 302. Föregående år var motsvarande siffra 6 300 480. Antalet fraktenheter var trots minskad trafik 125 693 (133 940) och korrelerar med en stor efterfrågan på fraktkapacitet.

Av verksamhetens fyra ben: frakt, ruttresor, kryssningar och personbilar, bröts alltså tre. Åtgärder har inriktats på att säkra bolagets likviditet genom att anpassa kostnadsstrukturen samt genom att vidta olika finansieringsarrangemang. Rederiets affärsmodell är uppbyggd så, att enbart frakttrafik inte täcker de rörliga kostnaderna för driften, inte ens sedan bemanningen har sänkts till miniminivå.

Ett glädjeämne under året har var en stor efterfrågan på frakttrafik, vilket visar på vikten av att export och import mellan länderna bibehålls även under svåra förhållanden. Flera volymrekord slogs och beläggningsgraden var konstant på en mycket hög nivå. Detta gäller i synnerhet de fartyg som var i trafik på linjerna Åbo

– Mariehamn- Stockholm och Helsingfors -Tallinn. Viking Line har sett till att upprätthålla regelbunden trafik på de linjer där frakttransporter efterfrågats av våra fraktkunder.

- Inom sjöfarten har Covid 19-pandemin drabbat passagerarrederierna värst.  Personalens engagemang och lojalitet har varit beundransvärd och deras starka insatser under denna kärva tid är varmt uppskattade.  Viking Line kommer att komma stärkt ur detta. Vi förbereder oss nu för den tid som skall komma efter pandemin och ser fram emot att samhället så småningom ska kunna öppnas tack vare de vacciner som nu lanserats. Det är viktigt att vaccineringsprocessen genomförs snabbt och effektivt i de länder som vi trafikerar, så att man tryggt kan häva restriktionerna igen. Den 26 januari firar vi sjösättningen av vårt nya fartyg Viking Glory.  Under senhösten 2021 ska vi ta emot henne. Fartyget kommer att bli unikt och vackert - såväl invändigt som till exteriören.  Vi ser nu redan att det finns ett enormt intresse för henne och det är vi glada över. Hon ger oss en tro på framtiden, säger Viking Lines VD Jan Hanses.

 

Tilläggsinformation:

Jan Hanses, VD, Viking Line Abp, jan.hanses@vikingline.com; tel: +358-18-27000

Johanna Boijer-Svahnström, informationsdirektör, Viking Line Abp,
johanna.boijer@vikingline.com, tel: +358-18-27000

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar