• news.cision.com/
  • Viking Line Abp/
  • Viking Line: Senareläggning av bolagsstämma, förändring av utdelningsförslag samt förslag till ny styrelsesammansättning.

Viking Line: Senareläggning av bolagsstämma, förändring av utdelningsförslag samt förslag till ny styrelsesammansättning.

Report this content

Viking Line Abp                             KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA                              27.03.2020, kl. 09.00


SENARELÄGGNING AV BOLAGSSTÄMMA, FÖRÄNDRING AV UTDELNINGSFÖRSLAG SAMT FÖRSLAG TILL NY STYRELSESAMMANSÄTTNING.

Med hänvisning till bolagets bokslutskommuniké av den 13 februari 2020 samt till bolagets årsredovisning publicerad den 6 mars 2020, meddelas att Viking Line Abp:s styrelse beslutat senarelägga årets ordinarie bolagsstämma till tidpunkt som kommer att meddelas genom skild kallelse.

Vidare har styrelsen beslutat förändra sitt utdelningsförslag så att styrelsen inför kommande stämma föreslår att ingen dividend för räkenskapsåret 2019 skulle utdelas.

Då styrelsen (i egenskap nomineringskommitté) berett ärendet om förslag till styrelsesammansättning meddelas även att styrelsen inför den kommande stämman kommer att föreslå att till ordinarie medlemmar väljs: Ben Lundqvist, ordförande, Nils-Erik Eklund, Jakob Johansson, Stefan Lundqvist, Lars G Nordström, Laura Tarkka och Peter Wiklöf. Till suppleanter föreslås Ulrika Danielsson, Erik Grönberg och Casper Lundqvist bli valda.

Styrelseledamöterna Agneta Karlsson, Dick Lundqvist och Erik Grönberg har undanbett sig återval.  


Viking Line Abp

 

Jan Hanses
Verkställande direktör            

VD Jan Hanses
jan.hanses@vikingline.com
018-270 00

Prenumerera

Dokument & länkar