Viking Lines samarbetsförhandlingar har avslutats

Report this content

Viking Line har avslutat sina samarbetsförhandlingar gällande landpersonalen i Finland och på Åland. Förhandlingarna inleddes den 1 september 2020. Motsvarande MBL-förhandlingar för landpersonalen i Sverige avslutades i mitten av september och i Estland beräknas man vara klar inom oktober. Den pågående Coronaviruspandemin (COVID-19) har allvarligt försämrat koncernens verksamhetsförutsättningar och kräver åtgärder för att minska på kostnaderna. Bolaget gör därför en omorganisering av landorganisationens funktioner för att uppnå inbesparingar, effektivisera verksamheten, säkerställa bolagets framtida konkurrenskraft och ekonomiska ställning.

Sedan mars 2020 har verksamheten präglats av de reserestriktioner som infördes med påföljd i form av minskad resebenägenhet på marknaderna.  På grund av rådande pandemiläge återstår fortsättningsvis restriktionerna avseende resande mellan Finland och Sverige samt Finland och Estland. Den internationella marknaden har likaså påverkats drastiskt.  Det är i dagsläget svårt att uppskatta hur långvarig Coronaviruspandemin blir och effekterna på Viking Lines framtida resultat, finansiella ställning och kassaflöde.

"Koronapandemin har varit omtumlande för passagerarrederierna och tyvärr måste många Viking-anställda nu personligen uppleva dess ekonomiska effekter. Det känns orättvist, men är oundvikligt. I detta utmanande läge är anpassningsåtgärder tyvärr nödvändiga för att trygga bolagets framtida verksamhetsförutsättningar. Vi kommer att vara tvungna att starta upp verksamheten på ett nytt sätt efter att pandemin övervunnits. Det är viktigt att vi är konkurrenskraftiga vid en återhämtning”, säger VD Jan Hanses.

Förhandlingarna har berört hela bolagets landpersonal om ca 570 personer i Finland, Sverige, Estland samt på Åland. Åtgärderna har lett till omorganisering, nedskärning, centralisering och effektivisering av vissa funktioner, samt till ändringar i vissa personers befattningsbeskrivningar för att bättre motsvara bolagets nuvarande och framtida behov. Närmare 200 personer har berörts av förhandlingarna och personalminskningen omfattar totalt ca. 180 tjänster, ca 70 personer kommer att erbjudas nya tjänster och arbetsvillkor. Förutom personalminskningarna kommer fortsättningsvis största delen av Viking Lines land- och sjöpersonal att vara delvis eller helt och hållet permitterade.

Sjösidans personal

På sjösidan har man för svenskflaggade Viking Cinderella avslutat MBL-förhandlingar i oktober, vilket resulterade i en personalminskning om 76 tjänster. En del av dessa kommer att kunna erbjudas arbete i ändrade befattningar. På estniskflaggade Viking XPRS flagg är förhandlingarna om minskning av personal slutförda och resulterade i en personalminskning om 56 tjänster.

 

Tilläggsinformation:

Jan Hanses, verkställande direktör, Viking Line Abp, jan.hanses@vikingline.com, tel: +358-18-27000

Johanna Boijer-Svahnström, informationsdirektör, Viking Line Abp,
johanna.boijer@vikingline.com, tel: +358-18-27000

Prenumerera

Dokument & länkar