Delårsrapport jan-sep 2016: Wihlborgs resultat växer vidare

  • Hyresintäkterna ökade med 5 procent till 1 505 Mkr (1 435)
  • Driftsöverskottet ökade med 6 procent till 1 134 Mkr (1 065)
  • Förvaltningsresultatet ökade med 8 procent till 767 Mkr (711)
  • Periodens resultat uppgår till 1 670 Mkr (1 343), motsvarande ett resultat per aktie om 21,73 kr (17,47)

-  Wihlborgs kan ännu en gång uppvisa det bästa kvartalet någonsin. Hyresintäkter, drifts­överskott och förvaltningsresultat har aldrig varit så här höga tidigare och nettouthyrningen är fortsatt positiv. Vårt förvaltningsresultat för helåret 2016 kommer att landa på över 1 miljard kronor, säger Anders Jarl, vd för Wihlborgs Fastigheter.

- Vår finansiella ställning har förstärkts ytterligare under kvartalet. Belåningsgraden är nu 54 procent och soliditeten 33 procent. Vi har därmed en stabil bas för att kunna fortsätta växa, vilket vi bland annat gör genom vår projektutveckling. Vi har nu pågående projekt på över en miljard kronor, där Posthornet i Lund och Sirius i Malmö är de största, avslutar Anders Jarl.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)


Presentation av rapporten

Idag klockan 10.15 presenterar Anders Jarl och Arvid Liepe kvartalsrapporten via telefonkonferens/audiosändning.

Telefonkonferensen nås på +46 8 5664 2509 eller +44 20 3008 9804.
För att ta del av audiosändningen, använd nedanstående länk:
Länk till webbsändning

Denna information är sådan information som Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontakt­personers försorg, för offentliggörande den 20 oktober 2016 kl. 07.30 CET. 

Anders Jarl, VD, 040-690 57 10
Arvid Liepe, ekonomi- och finanschef, 040-690 57 31

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn.
I Malmö, Lund och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget.

Fastigheternas bokförda värde uppgår till 31 mdkr med ett årligt hyresvärde om 2,3 mdkr.

Wihlborgs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Taggar: