Citat

Driftsöverskottet i det andra kvartalet ökar till 764 Mkr vilket är det högsta resultatet någonsin för ett enskilt kvartal. Aktiviteten bland hyresgästerna är fortsatt god och nettouthyrningen uppgick till 21 Mkr. Det finns fortsatt ett förändringstryck hos många hyresgäster och med en nära dialog, goda relationer och bred portfölj av fastigheter lyckas vi oftast skapa lösningar som är bra både för dem och för oss.
Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs
Vi är glada att Malmö universitet utökar hos oss och att fastigheten blir en del i att möta nya, viktiga samhällsbehov.  Med sina funktioner och sitt läge blir fastigheten ett bra komplement till Malmö universitets befintliga lokaler. Polisutbildningens utökade närvaro får också positiva effekter för Dockan med ytterligare liv och rörelse i området.
Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs
Vi är glada över att Instabee växer hos oss och att vi har kunnat möta behoven av större yta vägg i vägg med befintlig verksamhet. Dessutom direkt efter att den tidigare hyresgästen lämnade lokalerna.
Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs
Med sin sammansättning av olika life science-företag och närhet till akademi, sjukvård, rekreation, kultur, boende och kommunikationsförbindelser erbjuder Medeon alla ingredienser för ett stimulerande företagsklimat. Vi är glada att Rubin Medical och Swedencare väljer att vara här. Den planerade utökningen av Medeon kommer att ge ännu bättre förutsättningar för verksamheter att etablera sig och växa.
Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs
Denna fastighet har ett unikt läge i Hyllie och blir ett fint tillskott till vårt bestånd i området. Nu kommer vi att genomföra ett antal driftsförbättringar i fastigheten och ser fram emot att kunna erbjuda våra kunder lokaler med en lite annan sammansättning än vårt övriga utbud i denna attraktiva stadsdel.
Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs
Vi är väldigt glada att kunna möta Caldics behov för att utveckla sin verksamhet vidare. Det kommer att bli en modern byggnad med höga krav på installationer, tekniska system och certifiering. För Wihlborgs är det viktigt att även fastigheter för industri och produktion har höga hållbarhetsambitioner.
Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs
Utvecklingen av Meterbuen 27 visar dels hur vi kan erbjuda våra hyresgäster möjligheten att flytta inom vårt bestånd i takt med att behoven förändras, dels hur vi kan ställa om en fastighet och möta marknadens ökade efterfrågan. I det här faller lättlager och logistik kombinerat med kontor på ett attraktivt läge.
Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs
Även under en tid präglad av utmaningar har vi lyckats flytta våra positioner i en positiv riktning och vi fortsätter att investera i nya, spännande projekt. Det gör att när yttre faktorer som konjunktur och ränteläge förbättras befinner vi oss i ett gynnsamt läge med goda förutsättningar att accelerera.
Ulrika Hallengren, vd
Det är roligt att se hur våra ambitioner om att skapa ett nytt, kompletterande produktutbud och miljöer för innovation, nätverkande och samarbete i området blivit till verklighet. De kluster vi bildar här skapar inte bara rum för idéer och tillväxt utan främjar även näringslivet i regionen och ökar attraktiviteten i området, som idag kommit att bli en naturlig del av Lund Innovation District och Ideon science park.
Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs
Denna fastighet har blivit ett bra tillskott i ett område där vi redan är etablerade och ser goda utvecklingsmöjligheter. Det är glädjande att vi nu kan ge Hjälpmedelsverksamheten ändamålsenliga lokaler med bra tillgänglighet och goda kommunikationer.
Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs
Det är roligt när hyresgäster vi haft länge hos oss kan växa och utvecklas inom vårt bestånd och det ska bli spännande att fortsätta följa Murrelektroniks framgångar. En tidigare padelhall i fastigheten blir nu en modern och funktionell lager- och produktionshall, vilket visar på vår förmåga att ställa om efter nya behov.
Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs
Space är inte bara en vacker, skandinavisk träbyggnad som sätter prägel på framväxande Science Village, utan utmärker sig också med höga hållbarhetsambitioner. Under hela projektet har vi jobbat med devisen rätt material på rätt plats och utmanat oss rejält vad gäller materialanvändning i ett nära och framgångsrikt samarbete med Veidekke. Vi brinner för det här huset och det här området och är superstolta över att få denna fina utmärkelse.
Helena Pålsson, projektledare på Wihlborgs
Laziza blir något helt nytt för Ideon/Brunnshög där det rör sig en blandning av studenter, forskare, entreprenörer och medarbetare från stora tech-bolag. Bra lunchalternativ ska inte underskattas när det kommer till att behålla och utveckla en innovationsmiljö.
Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs
På Wihlborgs genomför vi ständigt små förändringar i vår verksamhet för att bli ytterligare lite bättre och anpassa oss efter aktuella behov. Med denna organisationsförändring får vi en ännu bättre framdrift i inköpsarbetet, ett förtydligande att projekt- och utvecklingschef är en central funktion med hela bolaget som arbetsfält, och ett ökat fokus på marknadsbearbetning, regionutveckling och våra investeringar i innovationskluster.
Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs
Det här blir ett första steg mot att utveckla en av flera väl positionerade fastigheter i området med ett strategiskt bra läge och stor potential. Den nya anläggningen har höga hållbarhetskrav och innebär en effektiv användning av marken med en stabil och långsiktig hyresgäst.
Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs
Avslutningen på 2023 var för Wihlborgs del otroligt aktiv. Vi har aldrig tecknat nya hyresavtal till ett så stort värde som vi gjorde under det fjärde kvartalet 2023, 146 Mkr. Vi hade även stora uppsägningar men summerar återigen en positiv nettouthyrning i kvartalet, denna gång med +18 Mkr.
Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs
Ombyggnaden av Hundlokan 10 är ett bra exempel på hur vi tillsammans med hyresgästen kan göra stora, positiva och hållbara förändringar i befintligt bestånd. Vi är också glada att över att få fortsätta samarbetet med Bravida.
Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs
Tillsammans med Nordea har vi arbetat fram en ny utformning av lokalerna som kommer att ge ett lyft för fastigheten och för Nordeas medarbetare och kunder. Vi är glada över att få fortsätta samarbetet med ett långsiktigt avtal.
Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs
Det handlar inte längre om att ”locka” tillbaka medarbetare till kontoret utan att se till hela människan och skapa arbetsmiljöer som ger förutsättningar för både välmående och produktivitet. Man ska inte behöva jobba hemifrån för att kunna koncentrera sig.
Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs
Genom det kontinuerliga flödet av medarbetare och kunder under dygnets alla timmar kommer det nya djursjukhuset att bidra till ökad rörelse och trygghet i området. Fastigheten ligger på gångavstånd till de centrala delarna av Helsingborg och har god tillgång till kollektivtrafik, vilket gör den lättillgänglig för alla typer av besökare, även fyrfota vänner.
Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs
Fastigheterna på Girostrøget har stor potential med flexibel utformning, en fin mänsklig skala och mitt i ett kommunikationsnav. Detta avtal bidrar till en positiv utveckling av hela området och vi är glada att vi tillsammans hittat en lösning med snabbt tillträde och en sömlös övergång från nuvarande hyresgäst.
Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs
På Boplatsen har vi jobbat för att få till en trevlig mötesplats för området med fina kontor och gemensam service i form av mötesrum, personligt bemötande i receptionen och en bra restaurang. Det är sådant som efterfrågas av många hyresgäster idag. Bredden av hyresgäster på Boplatsen speglar den mix av verksamheter som finns i området, och vi ser bara ett ökat intresse.
Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs
Köerna till Lazizas nuvarande restauranger ringlar långa ut på gatan och det ska verkligen bli roligt att välkomna konceptet till Vista och Hyllie. Ett välkommet tillskott för utbudet och atmosfären i hela området. Laziza gör dessutom viktiga insatser för ökad sysselsättning, vilket är positivt för regionens utveckling.
Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs
High Court matchar vårt mål att göra Börshuset till en öppen, levande och dynamisk plats helt perfekt. Deras verksamhet kommer att sätta tydlig prägel på den nya era som Börshuset nu är på väg in i. Vi ser fram emot att sätta igång med omvandlingen och att välkomna fler hyresgäster till stans bästa läge.
Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs
Vi breddar nu vår portfölj med en modern skolbyggnad med hög standard när det kommer till funktion och hållbarhet. Det blir också ett positivt tillskott för hela närområdet.
Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs
Vi är glada över att Mercedes-Benz väljer Vista, ett hus som med sin hållbarhetsprofil och placering på första parkett mot Köpenhamn blir ett nytt landmärke i Hyllie. I Vista har vi satsat på att skapa hälsofrämjande arbetsplatser där medarbetare trivs och mår bra. Utöver det kan Mercedes-Benz medarbetare ta del av ett brett serviceutbud, både i huset och i omgivningarna där Hyllie fortsätter sin attraktiva utveckling.
Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs
Vi är glada att kunna möta Nowaste Logistics ökade behov av ytor och ser fram emot fortsatt gott samarbete. Fastigheten har hög standard, är energieffektiv och försedd med solceller.
Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs
Vi kan bara nå branschens mål om klimatneutralitet om vi samverkar och tillsammans utvecklar produkter och byggnader som gör verklig skillnad. Det här projektet är ett viktigt steg i den riktningen och vi som beställare har ett stort ansvar att hela tiden öka vår egen kravnivå så att hela kedjan präglas av höga hållbarhetsambitioner.
Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs
King flyttar till en plats med mycket liv och rörelse, med ett brett utbud av både restauranger och butiker, och nära till kollektivtrafik. Samtidigt får vi en ny spännande aktör i området och som hyresgäst. Malmö fortsätter vara en attraktiv stad för spelutvecklare och vi är glada att kunna ge King möjligheten till en kreativ lokal i detta sammanhang.
Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs
Hyresintäkterna under det tredje kvartalet uppgick till 977 Mkr vilket är en ökning med 15 procent jämfört med samma kvartal föregående år. Det är också ett rekord för Wihlborgs vad gäller intäkter under ett enskilt kvartal. Åter lyckades vi uppvisa en positiv nettouthyrning, plus 15 Mkr, och vi är stolta över den långa trenden med positiva siffror, nu 34 kvartal i rad.  Vi ser en fortsatt hög aktivitet på vår marknad med många nyuthyrningar och en stor offertvolym som indikerar en efterfrågan även framöver.
Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs
Vi ser fram emot att tillsammans med Malmö universitet och Malmö stad skapa en långsiktigt hållbar, flexibel och inspirerande byggnad som stärker Malmös universitetskluster och bidrar till ett trivsamt och levande område.
Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs
Genom att vi nu skapar ett öppet system där vi själva äger informationen kan vi decentralisera elförsörjningen och stabilisera och sänka elpriserna på sikt. Lösningen är särskilt intressant ur ett genomförande och investerarperspektiv eftersom den kan skalas upp utan stora, enskilda investeringar. Det bidrar till både robusthet och ett snabbt möjligt genomförande.
Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs
Det är roligt att det gedigna arbete vi lagt de senaste åren på att energieffektivisera och hållbarhetscertifiera våra fastigheter, minska vårt klimatavtryck och förstärka vår mätning och redovisning av hållbarhet, ger resultat. Det är också glädjande att se att stora delar av branschen accelererar sitt hållbarhetsarbete. När vi alla gör vårt yttersta och delar innovationer och erfarenheter sinsemellan kan vi tillsammans göra stor skillnad.
Lisa Östling, ESG-controller på Wihlborgs
I Space har vi jobbat med devisen rätt material på rätt plats så att konstruktionen blir optimal utifrån faktorer som läge, väderförhållanden och funktion. Det innebär bland annat att vi använt kompletterande material till trä och gjort gröna val för varje material.  Förutom att vi behövt utmana oss rejält vad gäller materialanvändning har det varit givande att få vara delaktiga i SGBC:s NollCO2-standard för laboratorieverksamhet som vi hoppas att fler byggnader nu får användning av.
Helena Pålsson, projektledare på Wihlborgs
Väla södra är ett eftertraktat område i Helsingborg med goda kommunikationer och ett brett utbud av service alldeles i närheten. Fastigheten har hög standard och erbjuder bra möjligheter att kombinera kontor, butikslokal, lager och produktion beroende på behov. Det är roligt att kunna välkomna två nya, spännande företag hit.
Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs
Wihlborgs resultat för det andra kvartalet 2023 är tämligen enkelt att sammanfatta: Vår kärnverksamhet fortsätter att gå bra. Hyresintäkterna ökar i kvartalet med 20 procent jämfört med samma kvartal föregående år. När vi mäter kontraktsstockens hyresintäkter i lika bestånd är de 12,1 procent högre än för ett år sedan. Denna siffra är stärkt av att uthyrningsgraden under denna period har ökat med 1,5 procentenheter. Utsikterna för framtida intäkter stärks även av att vi för 33:e kvartalet i rad kan uppvisa en positiv nettouthyrning, detta kvartal på 14 Mkr. 
Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs
Klædemålet blir ytterligare en pusselbit i vår strävan att bygga ett attraktivt kluster av fastigheter i området, och stärker våra möjligheter att bidra till en positiv utveckling av hela företagsbyn.
Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs
Vi ser fram emot att välkomna CYTO365 och det är roligt att Berga Flexhus nu får lite av en medtech-profil. Här har vi kunnat tillmötesgå tre olika företagsbehov genom att kombinera kontorsyta med intilliggande lager och produktionsytor på olika sätt.
Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs
Jag är verkligen glad för förnyat förtroende från Securitas och att de vill fortsätta att utveckla sin verksamhet i Jägersro. Det är ett växande område med en mix av företag och branscher och spännande framtidsplaner.
Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs
Posthornet 1 är en riktig pärla med stora, flexibla och moderna kontorslokaler mitt i centrala Lund. Här kommer Klaravik att få många spännande grannar och en trivsam miljö. Vi ser också fram emot att färdigställa den andra etappen av fastigheten, som innebär ännu bättre möjligheter för hyresgästerna att växa hos oss.
Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs
Rentas anläggning kommer att ha ett fantastiskt läge med goda kommunikationer, närhet till E4 och E6 och ett fint skyltläge mot väg 111. Här kan vi också erbjuda fastigheter med ett stort mått av flexibilitet för olika typer av verksamheter och som kan tillmötesgå företagens behov att växa.
Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs
Vi är mycket glada över att få bygga en modern, ändamålsenlig och hållbar anläggning åt Region Skåne och ser fram emot ett långsiktigt samarbete kring en för samhället viktig funktion.
Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs
Malmö Börshus passeras av mängder av besökare varje dag och har verkligen möjlighet att bli en samlingsplats. Samtidigt förflyttas stadens centrum alltmer mot Malmö centralstation i takt med att Nyhamnen byggs ut. Vi vill att Börshuset ska vara en fortsatt viktig symbol för Malmös historia och ett dragplåster både dag- och kvällstid.
Andreas Ivarsson, projekt- och utvecklingschef på Wihlborgs
Trots en fortsatt orolig omvärld och stigande finansiella kostnader kan jag konstatera att det första kvartalet 2023 också innebar nya rekord för Wihlborgs, inte minst vad gäller hyresintäkter som med råge slår intäktsrekordet från det fjärde kvartalet 2022. Vi har även lyckats minska våra vakanser, inte bara genom att hyra ut nya projekt utan även i befintligt bestånd där vakanserna är 1,7 procentenheter lägre än för ett år sedan.
Ulrika Hallengren, vd på Wihlborgs
Vi är glada att få vara med på Rollcos fortsatta tillväxtresa och att vi nu kan komplettera vårt bestånd i Helsingborg med ytterligare en modern och flexibel anläggning. Det är dessutom i ett mycket attraktivt område med närhet till E4, E6 och goda kollektivtrafikförbindelser.
Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs
Wihlborgs är inte opåverkat av det som sker i omvärlden, men vi kan konstatera att vår affärsmodell håller. Vi slår under 2022 rekord vad gäller intäkter, driftsöverskott, förvaltningsresultat och nettouthyrning (119 Mkr). Värt att notera är att nettouthyrningen varit positiv i alla våra fyra regioner under alla fyra kvartalen. Vi har en stark balansräkning och god tillgång till likviditet.
Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs
Med utvecklingen av Lund i riktning mot Brunnshög hamnar detta kluster på Ideon alltmer i händelsernas centrum. Här får BTJ många spännande teknikbolag som grannar, närhet till service som restauranger och gym, och till goda förbindelser med inte minst spårvägen ett stenkast bort.
Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs
Förutom det strategiska läget och möjligheterna att utforma lokalerna för olika verksamheter är det ett trivsamt område för medarbetarna med goda kollektivtrafikförbindelser, gott om parkeringsplatser och ett bra serviceutbud. Vi ser fram emot att välkomna Springhill hit.
Ulrika Hallengren, vd på Wihlborgs
Lokalerna överst på Helsingborg C är verkligen något utöver det vanliga, och det är roligt att Genetor och deras kunder tar plats här. Vi har lagt mycket krut de senaste åren på att göra Helsingborg C till en välkomnande, trygg och attraktiv mötesplats för såväl resenärer som besökare och företag.
Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs
Ejby Industrivej har med sin placering och utformning stor potential. Vi är glada att få Rigspolitiet som hyresgäst här under tiden vi utvecklar de långsiktiga planerna för fastigheten.
Ulrika Hallengren, vd på Wihlborgs