Dela

Om oss

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn.I Malmö, Helsingborg och Lund är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget.Wihlborgs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Citat

Hyllie är en stadsdel med höga hållbarhetsambitioner och svårslaget kommunikationsläge, något vi vill vara med och utveckla vidare. För den som ska till Vista ska det vara en självklarhet att kunna göra det på ett klimatsmart och bekvämt sätt, oavsett om det är med cykel, tåg, buss eller elbil. Därför gör vi nu en stor satsning på mobilitetslösningar.
Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs
Dessa fastigheter blir bra tillskott till områden där vi redan är etablerade och ser fortsatt goda utvecklingsmöjligheter. Förvärvet av Sunnanå säkrar också värdefull mark för framtida projekt.
Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs
Nettouthyrningen uppgick under det tredje kvartalet till plus 18 Mkr. Det är det 30:e kvartalet i rad med ett positivt netto. Samtliga våra fyra regioner har samtliga tre kvartal under 2022 uppvisat en positiv nettouthyrning. Mätt rullande över en tolvmånadersperiod har vi aldrig haft en så stark siffra, plus 154 Mkr. Detta visar på god underliggande efterfrågan och pekar ut riktningen för våra framtida intäkter.
Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs
Vi har lagt ner mycket arbete de senaste åren på att successivt effektivisera och miljöcertifiera våra fastigheter, minska vårt klimatavtryck och förstärka vår mätning och rapportering av hållbarhet, och det är roligt att det gett resultat. Komplexiteten i rapporteringen ökar hela tiden så vi behöver även fortsättningsvis hålla oss på tårna.
Fredrik Ljungdahl, ESG-controller på Wihlborgs
Fastigheten har ett mycket bra läge i Malmö med nära till Malmö C, gågata och kommunikationer. Dogman blir med sitt utbud ett nytt och välkommet tillskott i stadsmiljön.
Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs
När vi förvärvade Pilbågen 6 tidigare i år var det på grund av den stora potentialen med stor efterfrågan och strategiskt läge. Det är roligt att allt fler hyresgäster nu tillkommer och att vi får två spännande återförsäljare av framtidens fordon till området.
Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs
Vår målsättning om en innovativ miljö som vi haft tillsammans med tech-hubben HETCH har överträffats mångfalt. Det är roligt att se hur växande bolag som Alvier Mechatronics ser möjligheter till fortsatt utveckling här.
Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs
Medarbetarna är vår allra viktigaste resurs för att kunna bedriva en aktiv förvaltning och utveckling, och vi värderar vår starka företagskultur högt. Vår omvärld är i ständig förändring därmed behöver även vi utvecklas och anpassa oss till nya krav och behov. Här är utbildning, rekrytering och lyhördhet för människor avgörande kompetenser. Jag är därför glad att kunna välkomna Tove Gleisner med hennes breda erfarenhet till koncernledningen.
Ulrika Hallengren, vd på Wihlborgs
Vi är glada att få bygga denna moderna industrifastighet åt Inpac som vi följt under så lång tid och att vi nu kan utveckla relationen vidare. Hasslanda är ett av Lunds mest attraktiva verksamhetsområden och ligger i direkt anslutning till E22. Att det skapas utrymme i Lund för flera olika segment, inte minst produktionsverksamhet med många arbetstillfällen, är viktigt för stadens utveckling i sin helhet.
Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs
Kravställande vid upphandling och andra inköp är viktiga styrmedel när det kommer till att åstadkomma förändring. Även om vi har långt kvar till att uppnå de övergripande målen om klimatneutralitet behöver vi anstränga oss för att göra skillnad i varje litet steg. De klimatberäkningar och avvägningar vi gör i en sådan här process kommer underlätta för oss själva, för entreprenörer och för våra kunder att fatta bättre beslut i kommande projekt.
Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs
Försäkringskassan är en viktig hyresgäst för oss och vi är glada att kunna erbjuda mer yta i en spännande miljö. Här har vi sedan tidigare genomfört en större renovering invändigt, men bevarat stommen och den industriella känsla som knyter an till husets historia.
Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs
Med två secondhandbutiker i samma fastighet får hela närmiljön runt Storgatan en hållbarhetsprofil. Det är ett koncept som attraherar en bred kundkrets och som vi tror kommer att bidra med ännu mer liv och rörelse till kvarteret.
Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs
Förvärven är utmärkta komplement till vår portfölj och en del av vår strävan att kunna erbjuda befintliga och nya hyresgäster bra kontorsmiljöer nära Köpenhamns centrum. De moderna lokalerna har hög standard och är väl uppgraderade när det kommer till design och teknik.
Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs
I en turbulent omvärld fortsätter Wihlborgs affärsmodell att leverera. Den goda nettouthyrningen under de senaste kvartalen fortsätter med 41 Mkr under andra kvartalet, och en rekordhög nivå på nytecknade avtal på 109 Mkr. Aktivitetsnivån bland våra hyresgäster är hög och där det finns rörelse finns det också affärsmöjligheter.
Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs
Det är häftigt att Malmö har en så stor attraktionskraft för spelbolag och potential att bli en europeisk spelhuvudstad. Från Wihlborgs sida följer vi denna utveckling och är glada att kunna erbjuda etablerade bolag som IO Interactive lokaler för nuvarande och framtida behov.
Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs
Det här är en fastighet omgiven av bra infrastruktur och fina grönområden, med öppna, ljusa kontorsytor och ett modernt och flexibelt lager. Vi är glada att kunna välkomna VA SYD hit under ett långt hyresavtal.
Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs
Vi är glada att Sandberg Development stärker sin närvaro i Jägersro i vår fastighet. Området har ett strategiskt bra läge mellan yttre och inre ringvägen och goda kommunikationer. Den spännande mixen av små och stora företag från en mängd olika branscher ger området en speciell dynamik och framåtanda.
Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs
Med förvärven stärker vi våra befintliga kluster av fastigheter på Berga och Väla, två delområden med stor efterfrågan och goda möjligheter tack vare det strategiska läget. Efterfrågan möter vi även genom två pågående nyproduktionsprojekt – en kontors- och lagerbyggnad för Doka på Snårskogen 5 på Väla Norra och Berga Flexhus på Huggjärnet 13.
Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs
Tack vare den höga initiala beläggningen får vi goda förutsättningar att planera för den fortsatta utvecklingen av fastigheten. Det finns en stor efterfrågan på funktionella kontor nära centrum som vi är måna om att kunna tillmötesgå.
Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs
Cube har under de senaste åren uppgraderats och omvandlats till en attraktiv och hållbar multi-tenant-fastighet. Här finns moderna och yteffektiva kontor, bra service och goda kommunikationer. Den samverkan och de utbyten av kunskap och innovation som finns på området är dessutom svårslagen.
Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs
I Berga Flexhus tillmötesgår vi det stora behovet av moderna verksamhetslokaler med möjlighet att kombinera kontor med lager eller produktionsutrymmen i olika storlekar. Flexibelt för att kunna passa många utan stora anpassningar. Det är inte en slump att denna satsning görs på Berga, Helsingborgs största och mest attraktiva industriområde.
Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs
I Skrovet 3 får Aspia ett mycket fint kontor med förstklassig utsikt över Dockan och havet, men också närhet till centralstationen och ett rikt utbud av restauranger och service. Vi märker av att allt fler hyresgäster sätter stort värde vid att erbjuda en attraktiv arbetsplats för sina medarbetare och att kontoret är en viktig del av hela arbetsgivarvarumärket.
Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs
Med förvärvet av Österport 7 stärker vi vår position i centrala Malmö ytterligare. Här sker en ständig utveckling också för framtiden inte minst genom den kommande framväxten av Nyhamnen. Denna fastighet har ett attraktivt läge, en intressant volym och framför allt en utformning som gör den flexibel och hållbar över tid.
Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs
Under de senaste åren har frågor som rör arbetssätt, kultur och ledarskap fått en alltmer central roll för organisationers tillväxt och utveckling. Anna Nambord har aktivt följt och drivit frågor kring kontorets omdaning från att främst handla om kvadratmeter och materialval till att bli en del av företags arbetsgivarerbjudande och hållbarhetsarbete. Jag är glad att vi kommer kunna använda Annas kompetens till att växla upp vår rådgivning kring den goda arbetsplatsen ytterligare.
Ulrika Hallengren, vd på Wihlborgs
Det övergripande syftet är att få en tydligare koppling mellan ekonomi och klimatpåverkan. Genom att sätta ett pris på klimatpåverkan och ta fram den kalkylen redan i beslutsprocessen, får vi ett helt annat fokus på de aktiva klimatval vi kan göra.
Arvid Liepe, ekonomi- och finanschef på Wihlborgs
Vi följer nu upp det fjärde kvartalets rekordhöga nettouthyrning med ytterligare en stark siffra om +28 Mkr. Alla våra fyra regioner bidrar positivt och det är ett stort antal affärer både med nya och befintliga hyresgäster som gemensamt fortsätter generera tillväxt.
Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs
Vi är mycket glada över att få bygga en ny anläggning till Nederman och all den spännande verksamhet som ska bedrivas här. När vi nu river uttjänt bebyggelse och moderniserar en lågexploaterad fastighet får hela området dessutom en skjuts i positiv riktning.
Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs
Fosie och Jägersro bildar tillsammans Malmös största företagsområde. Här har vi en mycket låg vakansgrad och ser stor potential att stärka vår närvaro ytterligare på sikt. Med uthyrningen i Benkammen 16 har vi förbättrat våra möjligheter att vidareutveckla fastigheten, där vi kan addera ytterligare logistikytor.
Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs
Vi är glada att kunna välkomna SportAdmin till moderna och tekniskt välutrustade lokaler i en centralt belägen fastighet. Här blir SportAdmin granne med fler digitala utvecklingsbolag, som Fortnox och Avensia.
Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs
Det är en ynnest att få följa Avensias utveckling på alla svenska orter där vi har verksamhet. Sparven 15 är en anrik fastighet som vi renoverat med stor varsamhet och uppdaterat med modern och klimatsmart teknik, ventilation och kyla.
Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs
Det är väldigt roligt att spadtaget för Space också blir startskottet på den här speciella platsen mellan ESS och MAX IV, och att det är just Oatly med sitt innovationsarbete och sin värdefulla kompetens för området som blir den första hyresgästen. Det här området betyder särskilt mycket för Wihlborgs eftersom vi har ett stort och långsiktigt engagemang här som sträcker sig tillbaka till uppförandet och den fortsatta utvecklingen av MAX IV.
Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs
Wihlborgs har redan en stark närvaro i Herlev och är med och utvecklar ett attraktivt område med blandad bebyggelse med bostäder och arbetsplatser. Nu får vi dessutom vara med och bygga en välbehövd förskola i området. På så sätt kan vi skapa positiva synergieffekter både inom vår egen organisation och för lokalsamhället.
Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs
Hybrida lösningar är här för att stanna, vilket ställer högre krav på ledarskap, organisation och tekniska förutsättningar. Det sätter ett helt nytt ljus på kontorets funktion. Arbetsplatser förväntas vara ännu mer attraktiva och utformas som mötesplatser för innovation och utveckling. De har blivit en viktig del av arbetsgivarvarumärket.
Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs
Vi har under året märkt av en tydlig ökad aktivitet hos våra kunder. Nettouthyrningen för helåret, 115 Mkr, är den högsta siffran vi någonsin haft på årsbasis. För kvartalet är nettouthyrningen 67 Mkr, vilket också är rekord. Resultatet i form av kassaflöde och värdeökningar ger oss även en rekordstark balansräkning.
Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs
Länsförsäkringar Skånes etablering kommer att bidra till ökad rörlighet i området och ett bättre serviceutbud för befintliga hyresgäster. Att få till en mix av verksamheter i våra fastigheter och därmed öka tillgängligheten för allmänheten är en viktig del av vår ambition för området. Det går också i linje med Lunds målsättningar om att skapa levande stadsdelar. Detta gäller inte minst den expansiva utvecklingen av Brunnshög där uppemot 40 000 människor kommer att bo och arbeta.
Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs
Vi är mycket glada över att Trygg-Hansa väljer Kvartetten för den fortsatta utvecklingen av sin verksamhet, och dessutom på så lång sikt. I detta kontorshus har vi förverkligat höga ambitioner för lågt klimatavtryck och människors välbefinnande utan att tumma på långsiktig flexibilitet och hög byggnadskvalitet.
Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs
Vi är glada att få uppdraget att bygga en modern anläggning till Doka med möjlighet att kombinera kontor och lager. Närheten till E4:an och E6:an och goda kollektivtrafikförbindelser för medarbetarna gör området mycket attraktivt.
Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs
Element Logic blir med sin innovativa teknikprofil ett välkommet tillskott på Ideon. Med flera bolag i liknande branscher i omgivningen finns goda möjligheter till nätverkande, erfarenhetsutbyte och samarbete. Här finns dessutom ett bra serviceutbud och goda förbindelser som underlättar för pendling.
Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs
Med alla sina strategiska fördelar är vi övertygade om att Berga kommer att vara ett av regionens starkaste företagsområden även fortsättningsvis. Genom förvärvet av Musköten 19 stärker vi vår marknadsposition i området och koncentrerar vårt bestånd ytterligare. I denna fastighet får hyresgäster möjlighet att kombinera lätt lager- och industriverksamhet med service och kontor, något som många företag efterfrågar just nu.
Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs
Det är roligt att se hur Nyhamnens och Slagthusets positiva utveckling går hand i hand, med nya dynamiska företag som uppskattar kreativa, centrala miljöer. Även Erik Menved har moderna, fräscha lokaler med hög tillgänglighet och goda förbindelser som attraherar både nya och befintliga kunder. En viktig del av vår affärsmodell är att hyresgäster ska kunna växa och utvecklas i vårt befintliga bestånd.
Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs
Bregnerødvej är ett bra komplement till vårt befintliga bestånd i samma område. Genom att vi redan har en egen organisation på plats kan vi erbjuda våra kunder effektiv förvaltning och god flexibilitet. Det är också positivt att vi nu stärker vårt engagemang med NKT Photonics A/S, som är en viktig hyresgäst för oss.
Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs
Med Vasekær har vi ett spännande utvecklingsprojekt med möjlighet att sätta Wihlborgsprägel på fastigheten. Wihlborgs har redan en stark position i Herlev där vi är med och utvecklar ett modernt, attraktivt företagsområde.
Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs
Vi har förändrat arbetssättet, stärkt upp inom certifieringsområdet och satsat på att höja kompetensen i hela organisationen när det kommer till vårt miljöarbete. Idag är vår personal väl insatt i hur vi jobbar med miljö- och klimatprestanda och kommer med egna förslag på energibesparande insatser. Det gör att vi kan tillmötesgå hyresgästernas behov på ett helt annat sätt. Och så är vi noga med att informera och fira framgångarna tillsammans med hyresgästerna.
Staffan Fredlund, miljö- och klimatchef på Wihlborgs
Det är verkligen glädjande att Inyett ser Prisma med alla sina möjligheter som rätt plats att växa och utvecklas. Prisma har en svårslagen placering och utformning, men är också en allt starkare samlingsplats för företag som söker innovation, stimulans och samverkan med andra aktörer.
Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs
Idag tillhör åtta av Wihlborgs tio största hyresgäster den offentliga sektorn. Region Skåne är en viktig hyresgäst som bidrar med stabilitet men också prägel på kvarteret. I Hermes får Region Skåne fullt moderna lokaler i en klimatsmart och återbrukad fastighet med bästa möjliga pendlingsläge för sina medarbetare. Besökare kommer att mötas av en välkomnande miljö och god tillgänglighet.
Magnus Lambertsson, regionchef på Wihlborgs
De många och goda uthyrningarna ger en positiv nettouthyrning även detta kvartal. Samlat för perioden uppgår denna till 48 Mkr. Vårt goda resultat, stärkt av engångsersättningar, ger oss även en historiskt stark balansräkning. Vi kan konstatera att Wihlborgs affärsmodell stått sig väl under de särskilda omständigheter som rått de senaste 18 månaderna.
Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs
Space blir med sitt fokus på hållbarhet och innovation en ikonisk byggnad i Science Village och Oatly är en mycket viktig hyresgäst. Det innovationsarbete och den kompetens Oatly tillför med sin etablering kommer hela området till del. Science Village är ett område som betyder särskilt mycket för oss eftersom vi har ett stort och långsiktigt engagemang här som sträcker sig tillbaka till uppförandet och den fortsatta utvecklingen av MAX IV.
Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs
Kvartetten blir ett toppmodernt klimat- och människocertifierat kontorshus med fokus på människorna som ska jobba här. Vi är otroligt glada att SPILL med sina höga hållbarhetsambitioner vill fortsätta sin framgångssaga i Kvartetten och att vi kan erbjuda våra hyresgäster och besökare hållbar mat tillagad av erkända kockar.
Peter Olsson, regionchef på Wihlborgs
Søren Kempf Holm är med sin breda erfarenhet av affärs- och projektutveckling, och av att arbeta med fastigheter i hela värdekedjan, helt rätt person att leda vår fortsatta tillväxt i Danmark. Vi önskar honom varmt välkommen.
Ulrika Hallengren, VD för Wihlborgs
För Wihlborgs har det varit viktigt att välja en europeisk leverantör med livscykelperspektivet i fokus. Om vi kan optimera klimatnyttan genom att installera paneler med lägre klimatavtryck är det en klok investering. Vi sätter stort värde vid att ta ett helhetsperspektiv i våra inköp. Solceller är en viktig del i vårt klimatarbete eftersom det bidrar till miljöprestandan i fastigheten och till ökad förnybar energi i det skånska energisystemet
Staffan Fredlund, miljöchef på Wihlborgs.
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp