Wihlborgs bygger nytt när Renta samlokaliserar i Helsingborg

Report this content

På Grustaget 1 på Väla södra kommer Wihlborgs att uppföra en ny byggnad på 1 300 kvm till maskinuthyrningsföretaget Renta som nu samlokaliserar sin verksamhet i Helsingborg. Avtalet avser sju år.

Byggnaden består till 80 procent av lager, verkstadsytor och tvätthall och till 20 procent av kontor, och kommer att certifieras enligt miljöbyggnad silver samt förses med solceller.

Renta hyr ut olika typer av byggmaskiner och trafikavstängningar. Idag har företaget 55 anläggningar i Sverige varav två i Helsingborg som nu samlokaliserar till den nya byggnaden på Väla södra.

På Väla södra, i de östra delarna av Helsingborg, har Wihlborgs en stark position med nio befintliga fastigheter. Efterfrågan på lediga lokaler i området är stor och Wihlborgs planerar att successivt utöka fastighetsbeståndet genom både expansion och förtätning.

Den totala investeringen uppgår till 42 Mkr.

- Det känns riktigt bra att vi nu samlar allt under ett tak. Det gör vårt Helsingborgslag än starkare och vi får möjlighet att växa med våra kunders alla byggen från helt nya lokaler, säger Sebastian Gittner, platschef Renta Helsingborg.

- Rentas anläggning kommer att ha ett fantastiskt läge med goda kommunikationer, närhet till E4 och E6 och ett fint skyltläge mot väg 111. Här kan vi också erbjuda fastigheter med ett stort mått av flexibilitet för olika typer av verksamheter och som kan tillmötesgå företagens behov att växa, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs.
 

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Ulrika Hallengren, vd, 040-690 57 95
Magnus Lambertsson, regionchef, 042-490 46 73

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn. I Malmö, Lund och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget. Fastigheternas bokförda värde uppgår till 55,7 Mdkr med ett årligt hyresvärde om 4,2 Mdkr. Wihlborgs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

På Grustaget 1 på Väla södra kommer Wihlborgs att uppföra en ny byggnad på 1 300 kvm till maskinuthyrningsföretaget Renta som nu samlokaliserar sin verksamhet i Helsingborg. Avtalet avser sju år. Den totala investeringen uppgår till 42 Mkr.
Twittra det här

Citat

Rentas anläggning kommer att ha ett fantastiskt läge med goda kommunikationer, närhet till E4 och E6 och ett fint skyltläge mot väg 111. Här kan vi också erbjuda fastigheter med ett stort mått av flexibilitet för olika typer av verksamheter och som kan tillmötesgå företagens behov att växa.
Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs