Dela

Om oss

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn.I Malmö, Helsingborg och Lund är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget.Wihlborgs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Citat

När vi summerar tredje kvartalet kan vi konstatera att efterfrågan på våra marknader är fortsatt hög, med en god aktivitet och framtidstro hos våra kunder. Detta avspeglar sig i periodens starka nettouthyrning om totalt 75 miljoner och ett förvaltningsresultat som ökar med hela 25 procent.
Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs
När vi nu bygger ut Medeon med en helt ny byggnad är det förstås extra roligt att det är ett företag som grundats här som nu blir först ut att flytta in i den nya byggnaden.
Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs
I Dungen har vi tillsammans med Fojab skapat en otroligt fin byggnad med gedigna material, ett spännande uttryck och högsta hållbarhets­fokus, säger
Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs
Vi uppskattar att Veho Bil är en långsiktig aktör och är förstås glada att kunna hjälpa dem att skapa ett nytt toppmodernt servicecenter.
Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs
När vi bygger nya hus är det viktigt för oss att skapa både en utmärkt stadsmiljö och en riktigt bra arbetsmiljö för dem som arbetar i husen.
Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs
Vi har vuxit avsevärt i Danmark under de senaste åren, och vår ökande uthyrningsgrad bekräftar att det är ett strategiskt klokt beslut.
Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs Fastigheter
Vi inledde året starkt och den fina utvecklingen har fortsatt. Vi ser en fortsatt god ökning av hyresintäkterna, ett stigande driftsöverskott och ett förvaltningsresultat som under andra kvartalet ökar med hela 32 procent.
Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs
En stor del av Wihlborgs danska fastighetsbestånd finns i Herlev och Ballerup. Detta är en fin möjlighet för oss att komplettera vårt bestånd med ytterligare två fastigheter i området.
Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs
Nu är det ett naturligt steg för oss att se över fler områden och klimatkompensera för den påverkan som vi har i förvaltningen och då börjar vi med den svenska verksamheten. Genom att klimatkompensera vänder vi på vårt tankesätt. Vi ska inte fråga oss vad det kostar att göra rätt, utan det ska kosta att göra fel.
Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs
Detta innebär att vi nu inte har några vakanser i Hyllie och att vi kan fortsätta planerna med vårt nästa möjliga projekt, Pulpeten 5, som kan inrymma cirka 20 000 m² kontor.
Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs
Vår vision är att Prisma ska bli ett tech-hus där Hetch blir ett nav som också ger ett mervärde till andra företag till huset. Som stor fastighetsägare i Helsingborg har vi dessutom bra möjligheter att hjälpa Hetch-företag att fortsätta utvecklas när deras behov förändras.
Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs
Region Skåne är en av våra största hyresgäster och vi är förstås glada att kunna möta deras behov av en modern, funktionell transportanläggning.
Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs Fastigheter
Vår starka utveckling fortsätter och förvaltningsresultatet ökar med hela 25 procent. Efterfrågan är fortsatt god. Under första kvartalet har vi tecknat nya hyresavtal till ett värde om 96 Mkr, vilket är den högsta nivån någonsin för ett enskilt kvartal.
Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs Fastigheter
Förvärvet är en viktig del i vår fortsatta utveckling i Helsingborg. Vi ser en god efterfrågan och våra befintliga kontorsfastigheter i Helsingborg är i princip fullt uthyrda. Med detta tillskott får vi möjlighet att hjälpa både befintliga och nya kunder att utveckla sina verksamheter.
Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs Fastigheter.
Medeon är idag fullt uthyrt, samtidigt som flera av våra nuvarande hyresgäster växer och har signalerat att de behöver större lokaler. Det finns även efterfrågan på lokaler från företag som idag inte sitter på Medeon. Därför är det rätt läge att utöka forskningsparken med nya, attraktiva ytor. Parallellt med nybyggnationen kommer vi också att vidareutveckla de befintliga byggnaderna inklusive servicen och erbjudandet.
Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs Fastigheter.
Vi är mycket glada att få möjlighet att fortsätta relationen med MilDef och hjälpa dem med nya, toppmoderna lokaler i närheten av de nuvarande. Helsingborg har ett spännande näringsliv med företag inom vitt skilda sektorer och MilDef är ett utmärkt exempel på hur man tar vara på den entreprenörsanda och den spetskompetens som finns i staden och regionen.
Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs Fastigheter.
Malmö stad är en av våra största hyresgäster i Malmö och vi har en kontinuerlig dialog kring förändringar i deras lokalbehov. Här har vi kunnat möta deras önskan om stora, samlade ytor i Malmös mest centrala läge med närhet till både Stadshuset och förvaltningens lokaler på Drottninggatan.
Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs Fastigheter
Vi är otroligt glada att få möjlighet att rusta upp detta fina gamla hus för en ny hyresgäst, på samma sätt som vi byggde om Magasinet för drygt fem år sedan.
Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs Fastigheter
Det är glädjande att få välkomna voestalpine som hyresgäst och kunna hjälpa dem att skapa en modern produktionsanläggning som dessutom har flexibilitet för framtiden. Detta är en investering som bidrar till fortsatt utveckling och attraktivitet i Fosie.
Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs Fastigheter
Vi kan summera ännu ett rekordår. Ända sedan vi börsnoterades 2005 har varje år varit ett rekordår, oavsett om man ser till hyresintäkter, driftsöverskott eller förvaltningsresultat.
Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs Fastigheter
- Detta förvärv är en naturlig del i vår fortsatta satsning på tillväxt och ökad densitet i Lund. Inom loppet av några månader har vi kunnat komplettera vårt bestånd på Ideon med 70 000 m² attraktiva kontorsytor på lättillgängligt läge direkt kopplat till den nya spårvägen.
Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs Fastigheter
Nu går vi in i ännu en intensiv etapp som kommer att innebära rejäla förbättringar för resenärer, besökare och de som bor och arbetar i city. Detta är början på något nytt och därför har vi i samråd med Helsingborgs stad valt att ge platsen ett nytt namn; Helsingborg C.
Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs Fastigheter
- Vi ser en fortsatt god efterfrågan på kontor i Malmö, i synnerhet i centrala och kommunikationsnära lägen. Våra vakanser är historiskt låga när det gäller kontor i Malmö och vi ser med tillförsikt på 2019.
Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs Fastigheter
Helsingborg har verkligen etablerat sig som en hubb för logistik och e-handel och vi ser en fortsatt stor efterfrågan på lager- och logistiklokaler här. Det är roligt att vi med kort framförhållning kunnat hjälpa Blomsterboda med lokaler i ett attraktivt kommunikationsläge och timingen är förstås helt rätt när vi hittar en lösning som gör att fastigheten inte står tom en enda dag.
Ulrika Hallengren, VD
Att Volvo Cars nu avsevärt utökar sin verksamhet på Ideon är positivt och ytterligare ett exempel på att Ideon och Lund erbjuder unika utvecklingsmöjligheter inom flera teknikområden. Vi är också glada att vi kan göra det möjligt för Volvo att växa inom vårt bestånd.
Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs Fastigheter
Nu får vi möjlighet att fördjupa vårt engagemang på Brunnshög som inleddes med uppförandet av Max IV-laboratoriet. Max IV och ESS kommer att locka forskare från hela världen och därför behöver området nu utvecklas för att kunna erbjuda service till dessa besökare. Här får både Space och det intilliggande kvarteret en viktig roll.
Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs Fastigheter
Malmö är vår största marknad och rollen som regionchef är en nyckelposition i Wihlborgs. Magnus Prochéus kommer med sin gedigna erfarenhet av fastighet­sförvaltning och ledarskap kunna driva oss mot fortsatt utveckling både i Malmö och i bolaget som helhet. Kombinationen av erfarenhet och utvecklingsvilja passar väldigt bra på Wihlborgs.
Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs Fastigheter
Vårt resultat fortsätter öka och vi kan summera ytterligare ett riktigt bra kvartal. Intäkterna ökar som ett resultat av förvärv, nyproduktion, hyresökningar och minskade vakanser.
Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs Fastigheter
- Jag är stolt över att vi med Prisma är med och bidrar till utvecklingen av Helsingborg. Här skapar vi kontor i toppklass vid kanten av det glittrande Öresund och ett stenkast från Helsingborgs central. Oceanhamnen erbjuder fantastiska möjligheter och kan fungera som en vitamininjektion för näringslivet i Helsingborg.
Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs Fastigheter
- Vi är mycket glada att ABB väljer att fortsätta som hyresgäst hos Wihlborgs, att de satsar långsiktigt och att de även fortsätter att dra nytta av fördelarna med Boplatsens strategiska kommunikationsläge
Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs Fastigheter
Under de senaste åren har Wihlborgs växlat upp ambitionerna inom det digitala området. Dag kommer att bli en nyckelperson i arbetet med att sätta en tydlig digital agenda och att driva den fortsatta utvecklingen av tjänster och lösningar som gynnar våra kunder, vår affär och underlättar vårt dagliga arbete.
Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs Fastigheter.
Genom förvärvet stärker vi ytterligare vår position som den största kommersiella fastighetsägaren i Lund. Wihlborgs har ett omfattande och långsiktigt engagemang i Lund, inte minst på Ideon. Vi ser stor potential i nordöstra Lund, liksom i centrum, och detta förvärv är en viktig pusselbit i Wihlborgs fortsatta utveckling i Lund.
Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs Fastigheter
Som ny vd är jag glad att kunna summera ett mycket starkt kvartal för Wihlborgs, där vår goda tillväxt fortsätter.
Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs Fastigheter
RISE är vår hyresgäst sedan tidigare och vi ser fram emot ett fortsatt långvarigt samarbete när RISE nu utvecklas och behöver större ytor. Att ha en så viktig aktör inom forskning och utveckling bland Ideons alla tillväxt- och innovationsbolag stärker både området och regionen.
Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs Fastigheter.
- Det är positivt för hela regionens utveckling att Malmö universitet nu tillförs ett nytt utbildningsspår som dessutom väldigt konkret bidrar till samhällsutvecklingen.
Ulrika Hallengren, vd på Wihlborgs Fastigheter
Malmö växer åt flera håll och genom att samlokalisera Exaktas verksamhet till en effektiv enhet i ett intressant geografiskt läge får området som helhet ytterligare växtkraft.
Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs Fastigheter
Vi arbetar själva aktivt med hållbarhet och då är det naturligtvis extra roligt att kunna välkomna ett företag som utvecklar produkter som kan bidra till en bättre miljö.
Ulrika Hallengren, vd på Wihlborgs
”Den här regionen har så mycket att ge. Vi ska vara med och göra det fantastiska ännu bättre.”
Wihlborgs nytillträdda vd Ulrika Hallengren
Det känns naturligt att Corem stärker sin position i området och att vi fokuserar våra resurser på marknader där vi är starkare och har möjlighet att fortsätta utvecklas tillsammans med våra hyresgäster.
Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs Fastigheter
Vi ser en fin utveckling i de södra delarna av Helsingborg med ett ökande intresse för handel från såväl kunder som butiker. Vi är glada att DollarStore väljer Wihlborgs när de nu etablerar sig i Helsingborg.
Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs Fastigheter
Att vi nu fyller Gängtappen med ännu fler växande företag är glädjande. Detta, tillsammans med att Media Evolution City expanderar här, gör att huset kommer att sjuda av liv och möjliggöra ännu fler möten både mellan dem som verkar i huset och med människor från andra delar av staden som vill ta del av den anrika byggnadens nya plattform. I sommar flyttar vi på Wihlborgs dessutom själva in på två våningar.
Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs Fastigheter
- Det är otroligt glädjande att Wihlborgs fortsätter den rekordstarka utvecklingen. Fortsatt ökande hyresintäkter, ett starkt förvaltningsresultat, minskade vakanser och en god nettouthyrning visar tydligt att Wihlborgs står väl rustat för framtiden. Tillväxten är mycket god i både den svenska och den danska verksamheten.
Anders Jarl, vd för Wihlborgs Fastigheter.
Att vi kommit med på listan över Sveriges bästa arbetsplatser är ett fint kvitto på det engagemang och den kamratskap som finns hos oss på Wihlborgs. Dessa faktorer bidrar också till vår affärsmässiga framgång.
Anna Nambord, HR- och CSR-chef på Wihlborgs Fastigheter
Media Evolution har betytt väldigt mycket för Dockans utveckling. De har skapat en unik plats för innovation och möten mellan startup-företag och etablerade företag. Därför är vi mycket glada att kunna utveckla vårt samarbete
Anders Jarl, vd för Wihlborgs Fastigheter
Det är glädjande att våra investerare är fortsatt intresserade av att investera i våra obligationer.
Arvid Liepe, ekonomi- och finanschef på Wihlborgs Fastigheter
Andreas har gjort fina insatser och visat ett stort driv och en stark affärsmässighet under det halvår han hunnit vara hos oss. Dessutom har han ett stort förtroende i marknaden och gedigen vana av både utveckling och ledarskap. Vi har många spännande utvecklingsprojekt på gång, på både kort och lång sikt, och jag är övertygad om att Andreas är helt rätt person för att driva dessa.
Anders Jarl, vd för Wihlborgs Fastigheter.
Det är en fantastisk förmån att få möjlighet att utveckla och förädla Wihlborgs fina projektportfölj och jag ser med stor ödmjukhet och inspiration fram emot denna utmaning. Vi har ett mycket kompetent projektteam och i samarbete med våra regioner ska vi fortsätta driva Wihlborgs framåt med kunden och affären i fokus.
Andreas Ivarsson, tillträdande projekt- och utvecklingschef på Wihlborgs Fastigheter.
Wihlborgs har haft en god tillväxt under hela 2017 och vi avslutar med ett starkt fjärde kvartal. De förvärv vi gjorde i Danmark under tredje kvartalet har levererat väl enligt plan och bidrar naturligtvis till det goda resultatet, men vi har en bra tillväxt även i vår befintliga verksamhet.
Anders Jarl, vd för Wihlborgs Fastighete
Lund är en intressent marknad med spännande utvecklingsplaner. Som regionchef får Maria en viktig roll när det gäller att se till att Wihlborgs tar tillvara framtida affärsmöjligheter på bästa sätt. Hennes gedigna ledarerfarenhet och starka affärsfokus kommer att bli en värdefull tillgång för oss.
Anders Jarl, vd för Wihlborgs Fastigheter
Vi är nöjda med vårt förvärv som ligger strategiskt i centrala Helsingborg. Fastigheten kompletterar vårt bestånd väl och stärker samtidigt Wihlborgs position som den ledande fastighetsägaren i Helsingborg.
Anders Jarl, vd för Wihlborgs Fastigheter
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp