Förnyat avtal mellan ABB och Wihlborgs banar väg för fortsatt utveckling i Fosie

Report this content

ABB fortsätter hyresrelationen med Wihlborgs genom att teckna ett tioårigt hyresavtal avseende 7 700 m² i fastigheten Boplatsen 3 i Fosie, Malmö. Avtalet skapar grund för fortsatt utveckling av både fastigheten och området.

ABB har varit hyresgäst i fastigheten i över tjugo år och överenskommelsen om ett nytt, långt avtal ger Wihlborgs tillfälle att modernisera och utveckla fastigheten. Bland annat skapas ett konferenscenter som kan nyttjas av både ABB och andra företag i Fosie. I fastigheten finns sedan tidigare en välbesökt frukost- och lunchrestaurang.

-       Vi är mycket glada att ABB väljer att fortsätta som hyresgäst hos Wihlborgs, att de satsar långsiktigt och att de även fortsätter att dra nytta av fördelarna med Boplatsens strategiska kommunikationsläge. Det är också ett lyft för områdets attraktivitet att vi får tillfälle att modernisera lokalerna och skapa nya utrymmen för fortsatt utveckling i Fosie, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs Fastigheter.

Boplatsen 3, med adress Boplatsgatan 4-6 ligger på strategiskt läge i Fosie i sydöstra Malmö med direkt anslutning till inre och yttre ringvägen samt E65. Övriga hyresgäster i fastigheten är bl.a. DHL, Carl Zeiss Vision, Skånemejerier och CGI. Läs mer på wihlborgs.se/boplatsen  

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Ulrika Hallengren, vd, 040-690 57 95
Mikael Strand, regionchef, 040-690 57 05 

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn.
I Malmö, Lund och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget.

Fastigheternas bokförda värde uppgår till 39,9 Mdkr med ett årligt hyresvärde om 2,9 Mdkr.

Wihlborgs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

- Vi är mycket glada att ABB väljer att fortsätta som hyresgäst hos Wihlborgs, att de satsar långsiktigt och att de även fortsätter att dra nytta av fördelarna med Boplatsens strategiska kommunikationsläge
Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs Fastigheter