Modernt och verksamhetsanpassat när BUP flyttar till Wihlborgs lokaler i centrala Helsingborg

Report this content

När Region Skånes Barn- och ungdomspsykiatri (BUP) i Helsingborg flyttar till Hermes 10 i slutet av 2022 är det till anpassade, funktionella och centralt belägna lokaler. Den tidigare industrifastigheten fortsätter nu sin omvandlingsresa för att möta nya verksamheter.

Wihlborgs har sedan tidigare vunnit en upphandling för Region Skånes Barn- och ungdomspsykiatri, och hyresavtal är tecknat om totalt 2 500 kvadratmeter med planerad inflyttning fjärde kvartalet 2022.

- Idag tillhör åtta av Wihlborgs tio största hyresgäster den offentliga sektorn. Region Skåne är en viktig hyresgäst som bidrar med stabilitet men också prägel på kvarteret. I Hermes får Region Skåne fullt moderna lokaler i en klimatsmart och återbrukad fastighet med bästa möjliga pendlingsläge för sina medarbetare. Besökare kommer att mötas av en välkomnande miljö och god tillgänglighet, säger Magnus Lambertsson, regionchef på Wihlborgs.

Wihlborgs förvärvade Hermes 10 med totalt 51 000 kvadratmeter i april 2019. I den gamla Tretornfabriken, som bland annat huserar Campus Helsingborg, bedriver Wihlborgs idag ett aktivt utvecklingsarbete för att ge fastigheten en tydlig identitet. Medan själva huskroppen bevarats har innehållet växlat genom tiderna. Huvudbyggnaderna ritades av arkitekten Mogens Mogensen åt Helsingborgs Gummifabrik AB 1943 (senare Tretornfabriken).

- Våra satsningar på fastigheten syftar alla till att skapa mer liv och aktivitet i kvarteret. Vi är också lyhörda för det växande intresset för just moderna funktioner i äldre miljöer, säger Magnus Lambertsson.

Bland övriga hyresgäster i Hermes 10 finns Campus Helsingborg, Ikea, Helsingborgs Stad, CapGemini, WSP samt coworkingaktören Mindpark.
 

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Magnus Lambertsson, regionchef, 042-490 46 73

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn. I Malmö, Lund och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget. Fastigheternas bokförda värde uppgår till 47,7 Mdkr med ett årligt hyresvärde om 3,3 Mdkr. Wihlborgs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Wihlborgs har sedan tidigare vunnit en upphandling för Region Skånes Barn- och ungdomspsykiatri (BUP), och hyresavtal är tecknat om totalt 2 500 kvadratmeter med planerad inflyttning fjärde kvartalet 2022. BUP flyttar då in till anpassade, funktionella och centralt belägna lokaler. Den tidigare industrifastigheten fortsätter nu sin omvandlingsresa för att möta nya verksamheter.
Twittra det här

Citat

Idag tillhör åtta av Wihlborgs tio största hyresgäster den offentliga sektorn. Region Skåne är en viktig hyresgäst som bidrar med stabilitet men också prägel på kvarteret. I Hermes får Region Skåne fullt moderna lokaler i en klimatsmart och återbrukad fastighet med bästa möjliga pendlingsläge för sina medarbetare. Besökare kommer att mötas av en välkomnande miljö och god tillgänglighet.
Magnus Lambertsson, regionchef på Wihlborgs