Ny AI-studie ger unik beskrivning av hur anställda upplever hemarbete

Report this content

För att skapa förståelse för hur arbetsplatser och arbetsliv kommer att se ut framöver har Wihlborgs tillsammans med Navet och Quilt AI gjort studien ”Kontorsmarknad i förändring”. Resultatet visar en tudelad bild. Många visar en positiv bild av sitt hemarbete, men samtidigt ökar sökningarna på nätet kopplat till psykosocial ohälsa, social samvaro och effektivitet.

Studien baseras på stora mängder data från artiklar, Google-sökningar och inlägg i sociala medier som sedan som analyserats med hjälp av AI.

Rapporten visar att 80 procent framställer sig som positiva eller neutrala till att arbeta hemifrån och att preferensen för att arbeta hemifrån har ökat med 170 procent. Men studien av de verkliga beteendena visar också att många upplever utmaningar med hemarbete.

- Den här studien är intressant eftersom vi med hjälp av AI kunnat dra slutsatser som ligger bortom vår egen uppfattning om hur vi själva tror att vi agerar. Studien ger oss insikter som ger underlag för vad vi som arbetsgivare behöver göra och kan även stödja dialogen med våra kunder som i många fall delar samma dilemma. Jag ser dels en risk att vi bygger upp en arbetsmiljöskuld till våra medarbetare, dels att vi som bolag behöver agera för att fortsätta byggandet av en stark kultur och för att behålla vår effektivitet och innovationskraft säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs.  

- Vi vet nu att det går att få arbetsdagen att fungera på distans, men det har också blivit tydligt att behovet av samhörighet och utveckling inte bara kan tillgodoses av digitala möten. Varje verksamhet behöver reflektera över hur arbetsplats och arbetssätt ska utformas för att organisationen ska kunna leverera värde och må bra framöver. Det finns inte ett generellt svar på den frågan, men vi ser fram emot spännande diskussioner med våra kunder i dessa frågor, säger Ulrika Hallengren.    

Några av trenderna i studien:

Längtan efter gemenskap och oro för psykisk ohälsa
Sökningarna relaterat till ämnen som rör social samvaro och mänskliga kontakter har ökat med 940 procent, där man exempelvis söker tips på metoder för teambuilding på distans. Sökningar kopplade till psykisk ohälsa har ökat med drygt 100 procent.

Behov av nya rutiner och sätt att mäta effektivitet
Många upplever att de har svårt att mäta sin effektivitet och behöver hitta sätt att bättre planera sin arbetsdag. Behovet av att få bekräftelse för sitt arbete och effektivitet är stort. Sökningarna kring detta har ökat med 400 procent.

Önskan att kontrollera sin tid
Viljan att kunna styra hur, var och när man arbetar har ökat med 25 procent samtidigt som intresset för att arbeta deltid minskar. Det visar att önskemålet av flexibilitet och kontroll över sin tid kan lösas på flera sätt.

Om studien:
Studien baseras på data relaterat till hemma- och kontorsarbete som analyserats med hjälp av artificiell intelligens (AI). Studien omfattar 2 400 sociala medier-inlägg från individer, 6 100 inlägg från företag och 2 300 000 sökningar på Google och jämför data från åtta månader före och åtta månader efter coronapandemins start. Dessutom har över 25 rapporter och artiklar relaterat till ämnet analyserats. Mängden innehåll i analysen motsvarar en undersökning med 260 000 individer. Fördelen med denna typ av studie är att den ger en betydligt mer nyanserad bild eftersom den avspeglar både hur människor uttrycker sig och hur man beter sig.

Ta del av hela rapporten på www.wihlborgs.se/navetrapport

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)
 

För ytterligare information kontakta:
Ulrika Hallengren, vd, 040-690 57 95
Anna Nambord, chef hållbara affärer, 040-690 57 54

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn. I Malmö, Lund och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget.

Fastigheternas bokförda värde uppgår till 46,1 Mdkr med ett årligt hyresvärde om 3,3 Mdkr.

Wihlborgs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.