Pressmeddelande: Wihlborgs förvärvar i Malmö

Wihlborgs fortsätter att växa i Fosie och förvärvar 28 000 kvm tomt med en byggnad på 6 800 kvm.

Genom en bolagsaffär har Wihlborgs förvärvat fastigheten Spännbucklan 9 i Fosie för 68 Mkr. Tomtarealen är på ca 28 000 kvm och byggnaden innehåller 6 800 kvm effektivt höglager och kontor. Fastigheten är fullt uthyrd till Scandinavian Cosmetics AB på ett 10-årigt hyresavtal. Tillträde sker omgående.

Genom förvärvet stärker Wihlborgs ytterligare positionen som den dominerande fastighetsägaren i Fosie, säger Anders Jarl, VD Wihlborgs Fastigheter AB. Vi får en effektiv, modern lagerfastighet med en avkastning om ca 8,5 procent.

Vid en tidigare bolagsaffär ingick några fastigheter utanför Wihlborgs kärnområden.

Under oktober månad har dessa avyttrats. Fastigheterna finns i Kristianstad, Tingsryd och Älmhult. De i Kristianstad och Tingsryd har redan frånträtts medan affären i Älmhult är villkorad av ett lagakraftvunnet beslut då det är kommunen som är köpare. Frånträde förväntas ske före årsskiftet. Totalt uppgår försäljningssumman för de tre fastigheterna till 13,5 Mkr.

Det känns skönt att nu lämna den sista fastigheten utanför våra huvudorter, avslutar Anders Jarl.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Anders Jarl, VD, 040-690 57 10, 0733-71 17 10
Christer Johansson, Ekonomi- och finanschef, 040-690 57 06, 0733-71 17 06

 

Informationen är sådan som Wihlborgs skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande måndagen den 14 november kl. 09.30.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn.
 I Malmö, Helsingborg och Lund är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget.
Fastigheternas bokförda värde uppgår till 17,3 mdkr med ett årligt hyresvärde om 1,5 mdkr.
Wihlborgsaktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap-segmentet.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar