Pressmeddelande: Wihlborgs gör miljardaffär i Malmö

Report this content

Wihlborgs köper fastigheter på Drottninggatan i centrala Malmö omfattande 45 000 m² .

Genom en bolagsaffär förvärvar Wihlborgs fastigheterna Karin 11 och Nora 11, belägna längs Drottninggatan i Malmö, av Niam. Fastigheterna omfattar ca 45 000 m² uthyrningsbar yta, varav ca 38 000 m² är kontor. En betydande del av intäkterna kommer från offentliga hyresgäster. Karin 11 består av två byggnader och hyresgäster här är bl a Polismyndigheten och Länsstyrelsen.

Sedan 2014 har västra delen av Nora 11 totalrenoverats. Ca 14 000 m² kontorslokaler togs i bruk under våren 2015 av Skatteverket, som förhyr dessa på ett 10-årigt hyresavtal. Ombyggnad av den östra delen av fastigheten har påbörjats. Skatteverket förhyr ytterligare 2 200 m² i denna del och ett 10-årigt hyreskontrakt med en annan hyresgäst, omfattande 6 400 m², har nyligen tecknats. Endast 3 600 kvm återstår att hyra ut i Nora 11.

Vid färdigställt projekt uppgår Wihlborgs totala investering till 1 miljard kronor.

˗ Vi är mycket nöjda med att kunna utöka vårt bestånd och ytterligare befästa vår position som Öresundsregionens största och mest lönsamma fastighetsbolag, kommenterar Anders Jarl, VD för Wihlborgs Fastigheter. Niam har varit väldigt framgångsrika i sitt uthyrningsarbete inom Nora 11 vilket ger oss en modern fastighet med ett långsiktigt, stabilt hyresflöde från offentliga hyresgäster, avslutar Anders Jarl.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

Anders Jarl, VD, 040-690 57 10

Lennart Jönsson, regionchef Malmö, 040-690 57 35

Informationen är sådan som Wihlborgs Fastigheter AB (publ) kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande onsdagen den 1 juli kl. 13.00.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn.
I Malmö, Lund och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget.
Fastigheternas bokförda värde uppgår till 25 mdkr med ett årligt hyresvärde om 2,1 mdkr. Wihlborgs är noterat på Nasdaq OMX Nordic, Mid Cap.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media