Pressmeddelande: Wihlborgs köper hela Ideon i Lund

Wihlborgs förvärvar Ikanos tio fastigheter på Ideon i Lund och blir ensam fastighetsägare på Ideon.

Genom en bolagsaffär förvärvar Wihlborgs Ikano Fastigheters bestånd på Ideon i Lund och blir nu ensam fastighetsägare på Ideon. Förvärvet omfattar 10 st fastigheter där den uthyrningsbara ytan är ca 63 000 m².

I affären ingår också ett byte av byggrätter. Wihlborgs erhåller kontorsbyggrätter på Ideonområdet och Ikano erhåller bostadsbyggrätter i Limhamn.

Wihlborgs betalar netto 1 500 Mkr och tillträde sker den 1 juli 2013.

”Lunds kontorsmarknad är på sikt väldigt intressant och vi ser detta som en bra möjlighet att komplettera vårt befintliga bestånd på Ideon”, säger Anders Jarl, VD Wihlborgs Fastigheter AB.

”Wihlborgs äger sedan tidigare ca 40 000 m2 på Ideon i nordöstra Lund och med förvärvet av Ikanos andel blir vi en ännu starkare spelare i Lunds forsknings- och utvecklingskluster”, fortsätter Anders Jarl. ”Synergierna av att äga hela Ideon innebär att vi får en avkastning om 6,5 procent på investeringen.”

”Ikano har varit med på Ideon sedan starten för 30 år sedan. Vi har haft en aktiv roll i utvecklingen av det Ideon vi ser idag, där det senaste tillskottet är Ideon Gateway. När vi nu väljer att fokusera på handelsplatser och bostäder ser vi Wihlborgs som en mycket god köpare och utvecklare av fastigheterna”, säger Daniel Skoghäll, VD Ikano Fastigheter.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

Anders Jarl, VD, 040-690 57 10, 0733-71 17 10
Arvid Liepe, Ekonomi- och finanschef, 040-690 57 31, 0733-71 17 31
Daniel Skoghäll, VD Ikano Fastigheter, 046-286 47 06, 0705-74 17 73

Informationen är sådan som Wihlborgs skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande tisdagen den 18 juni kl 07.00.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn. I Malmö och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget.
Fastigheternas bokförda värde uppgår till 20,3 mdkr med ett årligt hyresvärde om 1,7 mdkr.
Wihlborgs är noterat på OMX Nordiska listan, Mid Cap.

Taggar:

Prenumerera