Pressmeddelande: Wihlborgs satsar på solcellsanläggning

Under 2013 kommer Wihlborgs första solcellsanläggning i egen regi att uppföras på Berga Centrum i Helsingborg.

Anläggningen omfattar en yta om 380 m2 och medför uppskattningsvis en elproduktion om 53 500 kWh/år.

”Idag har vi ingen större erfarenhet av solcellsanläggningar. Å andra sidan tycker jag att det är viktigt att vi deltar i utvecklingen för energiförsörjning genom förnybara källor”, säger Anders Jarl VD för Wihlborgs Fastigheter AB.

Wihlborgs ser även anläggningen som en del av den interna utbildningen och utvecklingen inom miljöområdet. Anläggningen kommer att användas som en referenskälla för eventuellt fler framtida solcellsanläggningar.

Elen som produceras kommer att förbrukas internt i fastigheten. Eventuellt överskott säljs till Öresundskraft och genom dem hanteras och säljs även elcertifikaten.

”Detta visar att kraftbolagen blivit allt mer tillmötesgående avseende denna typ av produktion och det kan öppna upp för en annan typ av lönsamhet. Men det är något vi får utvärdera”, kommenterar Anders Jarl.

Att investera i en egen solcellsanläggning är en del av Wihlborgs hållbara affärsmodell.

Wihlborgs Fastigheter AB

Anders Jarl, VD, 040-690 57 10, 0733-71 17 10
Hanna Claesson, miljöchef, 040-690 57 92, 0733-71 17 92
Iréne Johansson, informationschef, 040-690 57 21, 0733-71 17 21

 

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn. I Malmö och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget.
Fastigheternas bokförda värde uppgår till 20,3 mdkr med ett årligt hyresvärde om 1,7 mdkr.
Wihlborgs är noterat på OMX Nordiska listan, Mid Cap.

Taggar:

Prenumerera