Restaurang SPILL expanderar till Wihlborgs trippelcertifierade kontorshus i Hyllie

Report this content

Wihlborgs har tecknat avtal med restaurang SPILL om att hyra ut 500 kvadratmeter i Kvartetten (Pulpeten 5), ett nytt NollCO2-certifierat kontorshus i Hyllie, Malmö. Restaurangen, vars koncept går ut på att minska matsvinnet, slår upp sina dörrar i början av år 2023.

Restaurang SPILL har idag sin verksamhet i Gängtappen i Dockan, men expanderar nu med en ny restaurang i Kvartetten på Skrivaregatan i Hyllie. Restaurangen har ett hållbart koncept som går ut på att servera dagens lunch lagad på råvaror som annars skulle ha slängts.

SPILL drivs av Erik Andersson Mohlin och Ellinor Lindblom Mohlin, båda med en bakgrund från Michelinkrogen Daniel Berlin Krog på Österlen. Idag är SPILL en både populär och prisbelönt lunchrestaurang som har väckt stort intresse i Sverige och internationellt.

- Att få öppna en restaurang till där vi kan ta vara på ännu mer spill ska bli otroligt kul och spännande. Vi har ett fint samarbete med Wihlborgs och känner oss otroligt hedrade att få driva restaurang i ett hus som är trippelcertifierat. Förutom att servera dagens lunch, som vi gör idag, vill vi även ha en liten sektion i restaurangen där vi kan erbjuda affärslunch och à la carte. Möjligheterna är oändliga, säger Ellinor Lindblom Mohlin och Erik Andersson Mohlin, ägare och grundare till SPILL.

Kvartetten, Wihlborgs tredje kontorshus i Hyllie, certifieras enligt NollCO2, WELL och Miljöbyggnad Guld. Certifieringen NollCO2 syftar till att uppnå nettonoll klimatpåverkan över byggnadens hela livscykel. En del i arbetet med att minska byggnadens negativa klimatpåverkan är att satsa på återbruk, så att Wihlborgs nyttjar resurser på ett ansvarsfullt sätt. När SPILL flyttar in i Kvartetten kommer till exempel köket att bestå av utrustning som tillvaratagits från andra fastigheter.

WELL-systemet riktar in sig på både hårda och mjuka värden i syfte att förbättra människors hälsa och välmående.

- Kvartetten blir ett toppmodernt klimat- och människocertifierat kontorshus med fokus på människorna som ska jobba här. Vi är otroligt glada att SPILL med sina höga hållbarhetsambitioner vill fortsätta sin framgångssaga i Kvartetten och att vi kan erbjuda våra hyresgäster och besökare hållbar mat tillagad av erkända kockar, säger Peter Olsson, regionchef på Wihlborgs.

Sedan tidigare har Wihlborgs tecknat avtal med coworkingaktören Mindpark som kommer att stärka upplevelsen och servicen i Kvartetten genom att bland annat bemanna receptionen och bistå med att arrangera event.

Om certifieringarna

  • Miljöbyggnad är en svensk certifiering där bara de mest ambitiösa byggnaderna når upp till guldnivåns krav på miljöprestanda och en mycket god arbetsmiljö. Miljöbyggnad för nyproduktion består av femton obligatoriska kriterier inom områdena energi, inomhusmiljö och material.
  • NollCO2 är en påbyggnadscertifiering till Miljöbyggnad, BREEAM-SE, LEED och Svanen som ställer krav på att byggnadens växthusgasutsläpp är reducerade genom att sätta upp gränsvärden för växthusgasutsläpp av byggdelsproduktionen, av byggprocesserna och indirekt genom att sätta en gräns för byggnadens energianvändning. NollCO2 ställer också krav på att byggnadens kvarvarande klimatpåverkan är balanserad med klimatåtgärder till en nettonoll klimatpåverkan.
  • WELL är en amerikansk hälsocertifiering som fokuserar på områden som enligt forskning har störst inverkan på vårt välmående, såsom kost, sinne, gemenskap, ljud, ljus, luft, vatten och rörelse.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Peter Olsson, regionchef på Wihlborgs, 040-690 57 62

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn. I Malmö, Lund och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget. Fastigheternas bokförda värde uppgår till 47,1 Mdkr med ett årligt hyresvärde om 3,3 Mdkr. Wihlborgs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Kvartetten blir ett toppmodernt klimat- och människocertifierat kontorshus med fokus på människorna som ska jobba här. Vi är otroligt glada att SPILL med sina höga hållbarhetsambitioner vill fortsätta sin framgångssaga i Kvartetten och att vi kan erbjuda våra hyresgäster och besökare hållbar mat tillagad av erkända kockar.
Peter Olsson, regionchef på Wihlborgs