Wihlborgs en av Sveriges bästa arbetsplatser

Report this content

På måndagskvällen presenterade organisationen Great Place to Work listan över Sveriges Bästa Arbetsplatser 2018. Wihlborgs placerade sig på tjugonde plats i kategorin medelstora företag i Sverige och är dessutom bästa skånska bolag i klassen.

Wihlborgs arbetar strategiskt med att skapa arbetsglädje både hos anställda och hyresgäster. Genom att ha engagerade och glada medarbetare får vi ett mycket bättre resultat i verksamheten.

-       Att vi kommit med på listan över Sveriges bästa arbetsplatser är ett fint kvitto på det engagemang och den kamratskap som finns hos oss på Wihlborgs. Dessa faktorer bidrar också till vår affärsmässiga framgång. Om man är stolt över företaget och trivs på sin arbetsplats är man oftast också mer motiverad att göra det lilla extra för kunder och samarbetspartners. Att vår arbetsplats och vår gemenskap nu uppmärksammas på detta sätt är vi verkligen glada för, säger Anna Nambord, HR- och CSR-chef på Wihlborgs Fastigheter.

-       I medarbetarundersökningen säger 98 procent av våra medarbetare att de är stolta över att berätta för andra att de arbetar på Wihlborgs. Lika många säger att de gärna rekommenderar Wihlborgs produkter och tjänster.

-       Det finns förstås fortfarande utvecklingsområden som vi arbetar vidare med. Även om vi nu är bäst i Skåne och nummer tjugo av Sveriges medelstora företag kommer vi att fortsätta att jobba med att bli ännu bättre. Man får inte stanna upp utan måste hela tiden utveckla bolaget och de anställda.

Great Place to Work är ett internationellt undersöknings- och konsultföretag som hjälper organisationer att utvärdera och utveckla sin arbetsplatskultur. Läs mer om hur Wihlborgs arbetar med företags- och arbetsplatskultur på wihlborgs.se/foretagskultur

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Anna Nambord, HR- och CSR-chef, 040-690 57 54 
Anders Jarl, VD, 040-690 57 10

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn.
I Malmö, Lund och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget.

Fastigheternas bokförda värde uppgår till 38,6 Mdkr med ett årligt hyresvärde om 2,7 Mdkr.

Wihlborgs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Att vi kommit med på listan över Sveriges bästa arbetsplatser är ett fint kvitto på det engagemang och den kamratskap som finns hos oss på Wihlborgs. Dessa faktorer bidrar också till vår affärsmässiga framgång.
Anna Nambord, HR- och CSR-chef på Wihlborgs Fastigheter