Wihlborgs hyr ut hela Urnes 3 i Malmö till offentlig hyresgäst

Report this content

Wihlborgs har hyrt ut hela Urnes 3 om totalt 4 600 m² på Svågertorp i Malmö till en offentlig hyresgäst

Urnes 3 byggdes 2010 och är en modern byggnad med hög teknisk standard som nu hyrs ut i sin helhet.  

- Det var Wihlborgs som lät bygga Urnes 3 för en tidigare hyresgäst och vi hade redan då fokus på att utforma byggnaden med stor flexibilitet för att den skulle kunna anpassas för andra behov framöver. Här hyr vi nu ut en byggnad med både ljusa, moderna kontorslokaler och andra ytor anpassade för den nya hyresgästens behov. Byggnadens flexibilitet gör också att vi enkelt kan göra ytterligare förändringar framöver med fokus på både hållbarhet och kostnadseffektivitet, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

 

För ytterligare information kontakta:
Ulrika Hallengren, vd, 040-690 57 95

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn.
I Malmö, Lund och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget.

Fastigheternas bokförda värde uppgår till 44,5 Mdkr med ett årligt hyresvärde om 3,2 Mdkr.

Wihlborgs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar