Wihlborgs köper i Helsingborg

​Wihlborgs förvärvar fastighet på Ättekulla i Helsingborg.

Wihlborgs har köpt logistikfastigheten Bunkalund Östra 8 av DSV Solutions för 18 Mkr. Tomtarealen är på 12 000 kvm och själva fastigheten innehåller 6 300 kvm kontor och lager. Avkastningen uppgår till 8,5 procent.

Wihlborgs tillträder fastigheten den 15 september 2010.

 – Vi har ca 13.000 kvm inom Ättekulla företagsområde och enbart några mindre ytor är vakanta idag, säger Anders Jarl VD i Wihlborgs Fastigheter. Eftersom Bunkalund Östra blir vakant i början av 2012 öppnar det upp för nya intressenter och läget är alldeles utmärkt intill E4/E6.

För ytterligare information kontakta:
Anders Jarl, VD, 040-690 57 10, 0733-71 17 10
Christer Johansson, Ekonomi- och finanschef, 040-690 57 06, 0733-71 17 06
Iréne Johansson, Informationschef, 040-690 57 21, 0733-71 17 21

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn. I Malmö och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget. Fastigheternas bokförda värde uppgår till 15 mdkr med ett årligt hyresvärde om 1,4 mdkr. Wihlborgsaktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap-segmentet.

Taggar:

Om oss

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn.I Malmö, Helsingborg och Lund är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget.Wihlborgs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Prenumerera

Dokument & länkar