Om oss

Wilfast är en heltäckande partner på den nordiska fastighetsmarknaden som arbetar med förvaltning, uthyrning, fastighetsutveckling, förvärv, finansiering och försäljning. Våra uppdragsgivare och samarbetspartners består av svenska och utländska fastighetsägare och fastighetsfonder samt noterade fastighetsbolag. Verksamheten är främst inriktad på kommersiella fastigheter inom lager, logistik, industri samt handel, där vi i merparten av uppdragen även är medinvesterare. För närvarande förvaltar vi cirka 1,2 miljoner kvadratmeter lokalyta, med ett fastighetsvärde över 10 miljarder kronor, i ett 20-tal städer i Sverige samt i Danmark och i Finland.