Wilfast bygger ut livsmedelsföretaget Pauligs svenska huvudlager i Kungsbacka

Det internationella livsmedelsföretaget Paulig, som bland annat äger varumärkena Santa Maria, Risenta och Paulig, har tecknat avtal om att utöka och utveckla sitt svenska distributionscenter i Kungsbacka med 5000 kvadratmeter till över 38 000 kvadratmeter. Samtidigt förlängs hyresavtalet med fastighetsägaren och förvaltaren Wilfast i tio år till år 2031. – Vi är naturligtvis väldigt glada och stolta över att ha fått ett fortsatt förtroende från en så stor, stabil och långsiktig hyresgäst som Paulig, säger Ulf Holmberg, fastighetsförvaltare på Wilfast.

Wilfast, som äger fastigheten tillsammans med den norska investeringspartnern Ness, Risan och Partners (NRP), arbetar främst med förvaltning av kommersiella fastigheter inom lager, logistik, industri samt handel. Enligt Ulf Holmberg är den långa erfarenheten av logistikfastigheter en viktig anledning till att samarbetet med Paulig fungerat så bra genom åren och att utvecklingsarbetet med det nya lagret har kännetecknats av positiva och konstruktiva samtal.

– Paulig är en professionell och noggrann hyresgäst som ställer höga krav på sina lokaler, både vad gäller funktionalitet, trivsel och miljö. Jag känner mig väldigt nöjd med att vi har kunnat leva upp till de kraven på ett bra sätt.

Det nya lagret utformas genom att det befintliga öppnas upp mot utrymmen i fastigheten som varit vakanta och som renoveras och anpassas efter Pauligs önskemål och behov. Det innebär att det befintliga lagret tillförs ytterligare 5000 kvadratmeter lageryta.

– Utöver det nya lagret bygger vi även personalutrymmen samt lokaler för produktion av kampanjmaterial som Paulig tillverkar i samarbete med Samhall. Dessutom uppförs fem nya lasthus och en helt ny isolerad karantänbyggnad med en avjoniseringsanläggning som bland annat används för förvaring av råvaror och kryddor, säger Ulf Holmberg.

På fastigheten finns även en byggrätt om 6000 kvadratmeter vilket innebär att Paulig har goda möjligheter att fortsätta att expandera sin verksamhet i Kungsbacka.

– Vi är ett företag som satsar på ytterligare internationell tillväxt och i den resan är vårt distributionscenter i Kungsbacka självklart centralt. Läget möjliggör effektiva utleveranser till våra marknader, inte bara i Sverige utan i hela Europa. Från och med den här veckan är det dessutom inte bara Santa Maria-produkter vi lagrar här, utan också hela vårt Risenta-sortiment. Det är en milstolpe i Pauligs historia, säger Henrik Samuelson, SVP Paulig Scandinavia & Central Europe.

För ytterliga information, vänligen kontakta:

Ulf Holmberg, fastighetsförvaltare Wilfast. Tel: 0703-62 31 10. E-post: ulf@wilfast.se

Mattias Wilson, vd Wilfast. Tel: 0706-20 09 69. E-post: mattias@wilfast.se

Eva Berglie, Kommunikationschef Paulig. Tel: 0708-99 19 37. E-post: eva.berglie@paulig.com

                                                               

www.wilfast.se

Wilfast är en heltäckande partner på den nordiska fastighetsmarknaden som arbetar med förvaltning, uthyrning, fastighetsutveckling, förvärv, finansiering och försäljning. Våra uppdragsgivare och samarbetspartners består av svenska och utländska fastighetsägare och fastighetsfonder samt noterade fastighetsbolag. Verksamheten är främst inriktad på kommersiella fastigheter inom lager, logistik, industri där vi i merparten av uppdragen även är medinvesterare. För närvarande förvaltar vi cirka 1,2 miljoner kvadratmeter lokalyta, med ett fastighetsvärde överstigande 10 miljarder kronor, i ett 20-tal städer i Sverige samt i Danmark och i Finland.

Prenumerera

Media

Media