Investment AB Spiltan föreslås ta över ordförandeskapet i XMReality AB

Report this content

Inför årsstämman i XMReality AB den 27 april har ledamoten Johannes Fabó och styrelseordförande Claes Nylander meddelat valberedningen att man inte avser att ställa upp för omval. Valberedningen har beslutat att föreslå årsstämman att välja Björn Persson till ny styrelseordförande. Björn Persson är investment manager på Investment AB Spiltan, som är huvudägare i XMReality AB, och har varit styrelseledamot under 2014-2018 och återigen sedan 2019.

Valberedningens fullständiga förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman och kommer därefter finnas tillgängligt på bolagets webbplats.
 

För mer information, vänligen kontakta:
Kent Söderström, valberedningens ordförande
Telefon: +46 733 307 280

 

Om XMReality
XMReality AB (publ) utvecklar och säljer lösningar som revolutionerar kunskapsöverföring via så kallad förstärkt verklighet - Augmented Reality (AR). Företaget är marknadsledande inom vägledning på distans (remote guidance) där man via AR kan guida en person på plats för att lösa problem eller förhindra att de uppstår. XMRealitys kunder finns främst inom industrin såsom ABB, Siemens Industrial Turbomachinery, Electrolux och Bombardier. XMReality är baserat i Linköping och är noterat på Nasdaq First North Growth Market (ticker: XMR).  För mer information, besök: www.xmreality.com

XMRealitys Certified Adviser är Redeye AB
Telefon: +46 (0)8 121 576 90
Certifiedadviser@redeye.se 
www.redeye.se

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande torsdagen den 27 februari, 2020 kl.14:00.

Prenumerera

Dokument & länkar