Kundernas syn på relevansen av XMReality Remote Guidance under och efter Covid-19

I samband med att Covid-19 restriktionerna nu sakta lyfts i flertalet länder så har XMReality frågat sina 21 största kunder kring den nuvarande och framtida förväntade relevansen av XMReality Remote Guidance. Av dessa 21 kunder återkom 14 med feedback. Dessa 14 kunder representerar en signifikant del av XMReality AB:s totala nettoomsättning.

  • På frågan hur viktigt XMReality Remote Guidance var som hjälp i företagets verksamhet under Covid-19 svarade 78,6 procent ’viktigt’ eller ’mycket viktigt’.
  • På frågan hur relevant XMReality Remote Guidance förväntas vara i företagets verksamhet efter Covid-19 svarade 71,4 procent att det skulle vara ’viktigt’ eller ’mycket viktigt’.

De ovanstående två kundfrågorna var en del av XMRealitys övergripande hållbarhetsundersökning, som utvärderade det totala bidraget från XMReality Remote Guidance. Återkopplingen från kunderna inhämtades under de två sista veckorna av maj varefter resultatet analyserades och rapporterades. Respondenterna kunde välja ett av följande fyra svaralternativt på ovanstående frågor: 1) ej viktigt 2) mindre viktigt 3) viktigt 4) mycket viktigt.

Jag tycker detta är en bra återkoppling på vår produkt som tydligt belyser dess funktionalitet då både produkten och tjänsten verkligen sätts på prov nu under Covid-19. Vi är dessutom väldigt nöjda med att de flesta kunderna ger oss en positiv feedback angående den framtida relevansen av XMReality Remote Guidance” säger Jörgen Remmelg, VD på XMReality.

För mer information, vänligen kontakta:
Jörgen Remmelg, VD XMReality
Phone: +46 739 822 409
E-mail: jorgen.remmelg@xmreality.se

Om XMReality Remote Guidance™
XMRealilty Remote Guidance är ett AR-verktyg som möjliggör kunskapsdelning med hjälp av tal, gester, pekare, stillbilder med någon som befinner sig på ett helt annat ställe. Det inkluderar:

  • En unik ’Hands-Overlay’ teknik som innebär att man kan guida en annan på distans, som om man vore där
  • Web portal för att skapa team, administrera användare samt mäta användning
  • Integrationsmöjligheter genom öppna API’er (Application Programming Interfaces) för klienter
Om XMReality
XMReality AB (publ) utvecklar och säljer lösningar som revolutionerar kunskapsöverföring via så kallad förstärkt verklighet - Augmented Reality (AR). Företaget är marknadsledande inom vägledning på distans (remote guidance) där man via AR kan guida en person på plats för att lösa problem eller förhindra att de uppstår. XMRealitys kunder finns främst inom industrin såsom ABB, Siemens Industrial Turbomachinery, Electrolux och Bombardier. XMReality är baserat i Linköping och är noterat på Nasdaq First North Growth Market (ticker: XMR).  För mer information, besök: www.xmreality.com

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar