Valberedning utsedd inför årsstämman 2019 i XMReality (publ.)

Report this content

Enligt beslut från XMRealitys årsstämma skall valberedningen utgöras av representanter från de tre största aktieägarna per 30 september 2018 samt av styrelsens ordförande.

Inför årsstämman 2019 består valberedningen av:

  • Kent Söderström, Spiltan
  • Helen Fasth-Gillstedt, Handelsbanken Fonder
  • Angelica Hanson, AMF Fonder
  • Claes Nylander, styrelsens ordförande XMReality

I valberedningens uppdrag ingår bland annat att lämna förslag till:

  • Antal bolagsstämmovalda ledamöter i styrelsen
  • Bolagsstämmovalda ledamöter i styrelsen
  • Arvode till styrelsen, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete.
  • I förekommande fall val av revisor
  • Arvode till revisor
  • Eventuella förändringar i instruktioner för valberedningen

Den som önskar lämna förslag till XMRealitys valberedning kan göra detta via e-post till valberedningens ordförande på adress kent@spiltan.se Sista datum för inkommande förslag är 1 februari 2019

För mer information, vänligen kontakta:

Claes Nylander, styrelsens ordförande XMReality

Telefon: +46 (0)70 531 34 22

E-mail: claes.nylander@xmreality.se

Johan Castevall, VD XMReality
Telefon: +46 (0)73 356 04 81
E-mail: johan.castevall@xmreality.se

 

Om XMReality

XMReality AB (publ) utvecklar och säljer lösningar som revolutionerar kunskapsöverföring via så kallad förstärkt verklighet - Augmented Reality (AR). Företaget är marknadsledande inom vägledning på distans (remote guidance) där man via AR kan guida en person på plats för att lösa problem eller förhindra att de uppstår. XMReality:s kunder finns främst inom industrin såsom Bosch Rexroth, ABB, Siemens Industrial Turbomachinery, Electrolux och Bombardier. XMReality är baserat i Linköping och är noterat på Nasdaq First North (ticker: XMR).  För mer information, besök: www.xmreality.com

Bolagets Certified Adviser är Redeye AB

Telefon: +46 (0)8 545 013 30

www.redeye.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande torsdagen den 1 november, 2018 kl. 9:30.

Prenumerera

Dokument & länkar