XMReality adderar gratis, begränsad, version av Remote Guidance

XMReality erbjuder nu en freemium version av Remote Guidance vilket möjliggör för vem som helst att pröva Remote Guidance. Denna freemium version, som är gratis för användaren, heter ’Connect’. Connect är ett komplement till XMRealitys existerande erbjudanden, Business och Enterprise, med en begränsad funktionalitet samt begränsat antal samtalslänkar som kan delas med en motpart för att initiera ett remote guidance samtal. Det huvudsakliga syftet med Connect är att skapa kännedom och marknadsföra XMReality Remote Guidance.

Det här nya erbjudandet gör att företag som är intresserade av remote guidance, och dess fördelar, enkelt och gratis kan testa hur det kan förbättra deras serviceverksamhet. Redan idag används XMReality Remote Guidance av företag i en mängd olika industrier, däribland tillverkning, energi, fastighetsförvaltning, livsmedel, förpackning, försvaret och många fler i över 55 länder.

Connect inkluderar ett begränsat antal samtalslänkar per månad under obegränsad tid och fungerar både på Android samt iOS enheter. Det inkluderar användbara funktioner så som interaktiv pekare, skriftliga instruktioner, zoomfunktioner, guida på bild, snapshots samt hands overlay. Support finns tillgängligt via en kunskapsbas online.

Förutom Connect erbjuder XMReality två mer omfattande versioner av Remote Guidance för verksamheter med andra behov:

  • ’Business’ som erbjuder obegränsat antal samtalslänkar samt app till app samtal och användarsupport över email.
  • ’Enterprise’ som är företagets mest omfattande erbjudande med full funktionalitet så som analys, gruppsamtal, integrationer och personlig support.

För mer information, vänligen kontakta:
Jörgen Remmelg, VD XMReality
Phone: +46 739 822 409
E-mail: jorgen.remmelg@xmreality.se

Om XMReality Remote Guidance™
XMRealilty Remote Guidance är ett AR-verktyg som möjliggör kunskapsdelning med hjälp av tal, gester, pekare, stillbilder med någon som befinner sig på ett helt annat ställe. Det inkluderar:

  • En unik ’Hands-Overlay’ teknik som innebär att man kan guida en annan på distans, som om man vore där
  • Web portal för att skapa team, administrera användare samt mäta användning
  • Integrationsmöjligheter genom öppna API’er (Application Programming Interfaces) för klienter
Om XMReality
XMReality AB (publ) utvecklar och säljer lösningar som revolutionerar kunskapsöverföring via så kallad förstärkt verklighet - Augmented Reality (AR). Företaget är marknadsledande inom vägledning på distans (remote guidance) där man via AR kan guida en person på plats för att lösa problem eller förhindra att de uppstår. XMRealitys kunder finns främst inom industrin såsom ABB, Siemens Industrial Turbomachinery, Electrolux och Bombardier. XMReality är baserat i Linköping och är noterat på Nasdaq First North Growth Market (ticker: XMR). För mer information, besök: www.xmreality.com