Dela

Om oss

Peab är Nordens Samhällsbyggare med 13.000 anställda och en omsättning överstigande 44 Mdkr. Koncernen har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Huvudkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är börsnoterad vid Nasdaq Stockholm.

Kontakt

 • Peab
  Margeretetorpsvägen 260 92 FÖRSLÖV
  +46 431 89 000
  http://www.peab.se
 • Gösta Sjöström

  Presskontakt


  +46 733 37 10 10
 • Citat

  Som kommersiell exploatör är vi unika med att arrangera en anbudstävling som denna. Resultatet blev ett jättefint förslag som även är ekonomiskt fördelaktigt för inblandade parter.
  Lars Avermalm, projektchef för Riksten Friluftsstad AB
  Lindholmskajen blir bland de mest citynära bostadshusen på hela Norra Älvstranden.
  Pehr-Olof Olofsson, regionchef Peab Bostad
  Sverige behöver en långsiktig och blocköverskridande bostadspolitik där kommunala särkrav måste helt bort i praktiken och en ny överklagandeprocess måste fram.
  Peter Svensson, chef Peabs bostadsutveckling
  Peab har som målsättning att vara det bästa företaget i branschen. För att verkligen bli det arbetar vi kontinuerligt med kundnöjdhet, vårt arbetsgivarerbjudande och vår finansiella position. Vi har mycket kvar att göra inom flera områden men jag ser priset som ett kvitto på att vi är på rätt väg
  Jesper Göransson, VD Peab
  Genom uppdelningen kan Peab nu fokusera på att utveckla attraktiva bostäder i ett mycket centralt läge med bra kommunikation och närhet till service och handel
  Jesper Göransson, VD Peab
  Arbetsmiljö är ett av de absolut viktigaste fokusområden vi har i Peab, alla dagar hela året. För att ge extra energi till det dagliga säkerhetsarbetet genomför Peab årligen en arbetsmiljövecka där chefer och medarbetare möts i dialog på arbetsplatserna
  Jesper Göransson, koncernchef Peab
  Under första kvartalet har verksamheten fortsatt att utvecklas stabilt. Våra enheter uppvisar successiva förbättringar, vilket resulterat i ett förbättrat resultat och en lägre skuldsättning.
  Jesper Göransson, VD och koncernchef Peab
  Med Stefan Danielsson i vårt ledningsteam inom affärsområde Bygg kan vi nu öka vårt fokus och vår närvaro på den viktiga Stockholmsmarknaden
  Roger Linnér, affärsområdeschef AO Bygg
  Genom åtgärdsprogrammet har vi tagit viktiga steg mot ökad konkurrenskraft, en sundare lönsamhetsnivå och en förstärkt finansiell ställning.
  Jesper Göransson, VD och koncernchef Peab
  Intresset för projektet har varit stort och projektet har redan uppmärksammats i internationell press för dess gröna profil och innovativa design. Det har varit viktigt för oss att välja en erfaren byggare som kan infria förväntningarna
  Henrik Svanqvist, VD på Rosendal Fastigheter
  Vi är glada över samarbetet med Peab som bygger en miljösmart, effektiv och attraktiv produkt, väl i linje med vår investeringsfilosofi
  Johan Karlsson, VD Slättö Förvaltning AB.
  Vi är stolta över förtroendet från Kärnfastigheter att förse Helsingborg med en anläggning som motsvarar önskemålen om ett modernt Olympia.
  Bratislav Marjanovic, regionchef Peab
  Tobias Kednert, projektchef på Stockholms Hamnar
  Vi är väldigt glada att få starta utbyggnaden och moderniseringen av vår hamnplan i Kapellskärs Hamn, för oss och för våra kunder. Tillsammans med Peab och deras gedigna anläggningserfarenhet har vi tagit ett stort steg mot en lyckad utbyggnad.
  Emma Krantz, byggledare HSB Göta
  - Vi ser fram emot den kommande byggnationen och vet, eftersom Peab har byggt flera kvarter tidigare åt oss, att det blir ett bra resultat.
  Bratislav Marjanovic, regionchef Peab
  Som samhällsbyggare är vi väldigt stolta över att få uppdraget att utveckla sjukhusområdet i Helsingborg
  Jesper Göransson, VD och koncernchef Peab
  Arbetsmiljön är ett av de absolut viktigaste fokusområden vi har.
  Maria Johansson, arbetsmiljöchef Peab
  En förutsättning för trygga och säkra arbetsplatser är att ständigt arbeta med attityder och värderingar och att alla på arbetsplatsen vet vad som gäller.
  Jesper Göransson, VD och koncernchef Peab
  De åtgärder vi genomfört för att höja koncernens lönsamhet ger effekter. De arbetssätt och den nya organisation vi arbetar efter understödjer våra lönsamhetsmål. Med stabila marknadsförutsättningar i botten fortsätter vi arbeta med ökat kundfokus på lokal marknad.
  Peter Bodefalk, VD Spinnhuset Fastighets AB
  Vi väljer att samarbeta med Peab eftersom de byggt åt Nordic Choice Hotels tidigare med mycket fint resultat och har engagerad personal
  Björn Lundgren, projektansvarig på SISAB
  Kungsholmens grundskolas renovering och tillbyggnad är ett stort projekt och vi ser fram emot att tillsammans med Peab leverera hållbara och inbjudande utbildningslokaler
  Detta är något som vi efterfrågat länge, tydliga politiska besked om vad politikerna vill göra med infrastrukturen och bostadsbristen. Att satsa på infrastruktur och bostäder är en förutsättning för att vår samhällsutveckling och tillväxt. Det är viktigt att förstå att denna typ av satsningar sträcker sig över lång tid och kräver därför spelregler som sträcker sig längre än nästa års mandatperiod. Alla nya investeringar i infrastruktur och bostadsbyggande är bra och väldigt efterfrågade.
  Jesper Göransson, VD Peab
  Våra kundundersökningar visar att det finns stort intresse för att bo på platsen året runt. Men boendeformen kommer variera och många blir säkert också sommarbostäder. Exempelvis kan man göra om en tvåa till en trea om det passar boendebehovet bättre.
  Susanne Kristensson, projektutvecklare
  Att bli Branschrekommenderad skola är ett erkännande från byggbranschen. Nu tar vi nästa steg mot målet att bli Sveriges bästa gymnasiala byggutbildning.
  Jan Röjestål, rektor på Peabskolan i Solna och Upplands Väsby
  Genom att bygga in sensorerna i konstruktionen kan vi upptäcka fuktproblem i tidigt skede utan att se skadan.
  Lars Gutwasser, logistikchef Peab
  Att vara snickare, asfaltarbetare eller montör inom byggbranschen ska vara precis lika säkert som vilket annat yrke som helst.
  Maria Johansson, arbetsmiljöchef Peab
  Vi har satt tydliga mål för vårt hållbarhetsarbete och energianvändningen. En minskad miljöpåverkan från transporter på våra arbetsplatser är en viktig del av detta.
  Kristina Gabrielii, miljöchef Peab
  Uppdelningen i fyra affärsområden och en utökad koncernledning ger oss en tydlig struktur och goda förutsättningar i vårt fortsatta arbete med att bli Nordens Samhällsbyggare
  Jan Johansson, VD och koncernchef Peab
  Vi är mycket glada över att vi nu får fortsatt förtroende att sköta denna del i Malmö i minst fem år.
  Göran Olsson, arbetschef på Peab
  Det blir en unik inglasad vinterträdgård utomhus som de boende kan nå från huset och umgås och utföra aktiviteter i oavsett väder och vind
  Sven Ångman, arbetschef, Peab
  Bostäderna är planerade så att det är möjligt att bo kvar om man får en funktionsnedsättning som kräver hjälpmedel för förflyttning
  Lars Hallbergson, projektledare, Kumla Bostäder AB
  Att Peabskolan blir Branschrekommenderad skola är inspirerande och innebär att vi fortsätter utveckla vår pedagogik, kvalitet, praktikmöjligheter och lärare
  Maria Hernroth, VD Peabskolan
  Vi fokuserar nu på att ta tillvara på skalfördelarna i verksamheten samt genomföra åtgärder som förbättrar kostnadseffektiviteten
  Jan Johansson, VD och koncernchef
  Under mitt första år som vd har vi fortsatt att växa, både organiskt och genom förvärv, med siktet fast inställt på att bli Nordens samhällsbyggare
  Jan Johansson, VD och koncernchef
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp