Peab och Friends skapar tryggare skolmiljö i Nacka

Report this content

Idag togs det första spadtaget för den nya Stavsborgsskolan i Älta. I samband med byggnationen gör även entreprenören Peab, Hemsö och stiftelsen Friends ett arbete tillsammans med eleverna för att skapa tryggare skolmiljöer.

Tillsammans med elever, medarbetare och skolledning har stiftelsen Friends genomfört en kartläggning med frågor om trygghet och trivsel på den befintliga skolan. Nu startar ett arbete kring hur man tillsammans bygger en trygg och välkomnande skolmiljö. Extra fokus läggs på elevernas tankar om den nya skolbyggnaden.

En trygg skola handlar i första hand om en miljö där alla är schyssta mot varandra. Men en trygg skola skapas också i den fysiska miljön. Här kan vi på Peab göra en insats för att bygga bort otrygga miljöer. Jag så glad över det här samarbetet med Hemsö, Stavsborgsskolan och Friends, där de bidrar med sin expertis kring barn och barns trygghet och vi med byggkunnandet, säger Olof Wedel, projektledare på Peab.

Kartläggningen som Friends genomfört ligger under hösten till grund för ett antal fortbildningar som ska genomföras med skolans personal. Pedagoger från Peab genomför även workshops med barnen på tema trygghet. Som ett resultat av workshoparna görs skulpturer och ett träd tillsammans med barnen och konstnären Jonas Torstensson. Konstverken som ska symbolisera vänskap, gemenskap och trygghet kommer att pryda skolgården när den är färdig.

– Genom kreativa workshops tillsammans med eleverna ska vi bygga en riktigt fin och trygg ny skola. Det kan handla om utsmyckning, uppehållsrum, färgsättning eller något annat som gör att skolan känns trivsam och välkomnande. Det handlar också om att eleverna ska känna ett ägandeskap, att det är ”vår skola”. Exakt vad det blir beror på resultaten av workshoparna, säger Anne Sjö, rektor för Älta rektorsområde och huvudansvarig för Stavsborgsskolan

Den nya skolan beräknas stå klar i samband med höstterminens start 2023.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Maria Wilund, PR-chef Peab, 070 481 72 02

Peab är Nordens samhällsbyggare med 16 000 medarbetare och en omsättning på 57 miljarder kronor. Med lokal närvaro och fokus på egna resurser utvecklar, anlägger och bygger vi vardagen där livet levs. Huvudkontoret finns i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är noterad vid Nasdaq Stockholm.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

En trygg skola handlar i första hand om en miljö där alla är schyssta mot varandra. Men en trygg skola skapas också i den fysiska miljön. Här kan vi på Peab göra en insats för att bygga bort otrygga miljöer. Jag så glad över det här samarbetet med Hemsö, Stavsborgsskolan och Friends, där de bidrar med sin expertis kring barn och barns trygghet och vi med byggkunnandet.
Olof Wedel, projektledare på Peab