Dela

Om oss

Peab är Nordens samhällsbyggare med 14 000 medarbetare och en omsättning på 59 miljarder kronor. Med lokal närvaro och fokus på egna resurser utvecklar, anlägger och bygger vi vardagen där livet levs. Huvudkontoret finns i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är noterad vid Nasdaq Stockholm.

Kontakt

 • Peab
  Margretetorpsvägen 84 269 73 FÖRSLÖV
  +46 431 89 000
  http://www.peab.se
 • Pressjour
  010-456 86 00
 • Citat

  Det känns både glädjande och ärofyllt att ha gått till final i Årets byggkvinna. Byggbranschen är en bransch för alla. Det är få branscher där man är med och bidrar till samhällsutvecklingen på ett så konkret sätt, det tycker jag både är viktigt och fint.
  Susanne Hallberg
  Vi är glada och stolta över att få vara delaktiga i att skapa en ny skola till Malmös gymnasieelever. Som samhällsbyggare är detta ett mycket viktigt uppdrag.
  Olle Olsson, regionchef Peab
  Att vi har fått uppdraget att bygga deletapp Haga-Rosenlund är mycket glädjande och visar att Peab och vår organisation är konkurrenskraftig för projekt av den här storleken. Haga-Rosenlund är en viktig knutpunkt i Göteborgs kollektivtrafiknät och stationen kommer att bidra till ökad tillgänglighet i området.
  Berth Larsson, regionchef Peab
  Det känns jättebra att vi på Peab fått förtroendet att bygga om Kristinehallen. För oss är det inspirerande att skapa något bra och viktigt för kulturen i Dalarna och att vi som samhällsbyggare bidrar till den lokala utvecklingen i Falun. Jag ser fram emot det här projektet med spännande, hållbara och genomtänkta lösningar.
  Fredrik Timan, regionchef Peab
  Jag är glad för att vi i detta tekniskt avancerade projekt i god samverkan med Härnösands kommun hittat både ekonomiska och hållbara lösningar, samtidigt som den nya bron blir ett lyft för invånarna och de besökande till orten. Med lokala resurser bygger vi samhällsviktig infrastruktur i Härnösand.
  Jörgen Eriksson, regionchef Peab
  Att vara delaktig i att vi har säkra och framkomliga vägar i Sverige är ett viktigt uppdrag för oss som samhällsbyggare och något vi är mycket stolta över. Som vägentreprenör åt Trafikverket ingår det att året om och dygnet runt bevaka väglaget och utföra löpande inspektioner och åtgärder för att ta hand om vägarna.
  Berth Larsson, regionchef Peab
  Det känns väldigt bra att vi fått uppdraget att renovera och bygga ut åt SSAB i Oxelösund. Vi har gedigen erfarenhet från liknande projekt och ser fram emot detta projekt med fin arkitektur.
  Nils Staffansson, regionchef Peab
  Vi vet att användningen av ECO-Betong ger riktigt fina resultat vad gäller utsläppsminskningar. Ett exempel är ett broprojekt i Småland där vi bytte ut 50 procent av cementen och kunde därmed halvera klimatbelastningen i jämförelse med en traditionell betong. Förutom att minska klimatbelastningen ger ECO-Betong god beständighet och bättre hållfasthet än en traditionell betong.
  Lotta Brändström, affärsområdeschef Peab Anläggning.
  Detta är ett viktigt steg i rätt riktning för hela Peabkoncernen och något som bidrar till koncernens gemensamma klimatfärdplan. Att ECO-Betong nu blir standard hjälper oss att nå våra mål. Vi måste minimera klimatavtrycket på våra insatsvaror i alla våra byggprojekt.
  Stefan Danielsson, affärsområdeschef Bygg.
  Jag är glad över det goda samarbetet vi har med Specialfastigheter och även den nära dialogen som förs med Kriminalvården. Det resulterar i ständiga förbättringar både i processer och arbetsmiljö, kvalitet och samverkan. Det nya huset som vi ska bygga utförs med bergvärme och solceller för att uppnå Miljöbyggnad Guld.
  Susanne Hallberg, regionchef Peab
  Vi är hedrade över att Stenungsund kommun har gett oss förtroendet att åtgärda marken runt skredet, som har orsakat omfattande problem för infrastrukturen och fastigheterna i området. Genom det här uppdraget har vi ett helhetsansvar för att återställa marken och vägarna till ett säkert och hållbart skick. Vi kan även dra nytta av vår erfarenhet från det pågående arbetet med att återuppbygga E6:an.
  Ioannis Strantzalis, produktchef på Peab.
  Jag är stolt över alla medarbetare, stolt över slutprodukten och stolt över det fantastiska samarbetet med vår kund SCA. Vi har ett långt samarbete och vi hoppas att det får fortsätta – det kommer fler projekt med dem,
  Jörgen Eriksson, regionchef på Peab
  Det känns fantastiskt roligt att vi får fortsatt förtroende från LKAB att bidra till samhällsomvandlingen i Kiruna med våra lokala resurser. Den nya byggnaden med brutet tak kommer att sätta en fin prägel i kvarteret tillsammans med befintliga byggnader.
  Susanne Hallberg, regionchef på Peab.
  Vi har anlitat PEAB för flera projekt tidigare. Vi ser fram emot detta samarbete och ser framför oss ett fint resultat. Både för sakägaren som flyttar in i sina nya lokaler samt för Kiruna generellt.
  Mats Persson, projektledare LKAB.
  Det känns väldigt bra att vi fått uppdraget att bygga det här boendet i Åmål. Projektet har stort klimatfokus och vi på Peab har hållbara lösningar som passar perfekt i projektet. Vi ser fram emot att komma igång.
  Nils Staffansson, regionchef Peab
  Logistikparken är ett prestigeprojekt för oss i Sundsvall och vi är stolta över att det både blev billigare än vi först budgeterade och att vi lyckades färdigställa projektet ett helt år före tidplanen. En viktig faktor för att uppnå detta var att flera av de risker som kalkylerades för i projekteringen inte uppstod.
  Jörgen Eriksson, regionchef Peab
  Det här är verkligen en fabrik utöver det vanliga. Koeniggsegg ville att den skulle spegla utseendet på deras bilar och det tycker jag att vi gemensamt lyckats med. Det har varit en inspirerande miljö att arbeta i.
  Olle Olsson, regionchef Peab
  I det här projektet har miljö och naturliv varit högsta fokus. Vi har bland annat använt vår egenutvecklade ECO-Betong i gjutningen av bron vilket minskat klimatpåverkan avsevärt. Även utformningen av bron i form av färgsättning, belysning och sidoräcken har anpassats för att skydda den sällsynta arten dammfladdermusen.
  Magnus Paulsson, projektchef på Peab
  Expansionen var ett enormt projekt som krävde stora resurser under flera år, men med hela Peabkoncernen i ryggen kunde vi erbjuda det som krävdes för att genomföra den här typen av projekt. Vi har också haft en nära dialog med vår beställare som är väldigt kunnig i dessa frågor. Det har varit ett bra samarbete helt enkelt.
  Jonas Haapaniemi, projektchef på Peab.
  Vi är mycket glada över att få ta oss an detta projekt och få använda vårt breda kunnande. Vi har omfattande erfarenhet av att förverkliga bostadsprojekt i Helsingfors stad.
  Ilkka Laakeristo, regionchef Peab Finland
  Vi är mycket glada över att Peab har fått förtroendet att bygga ut denna pilotplattform och på så sätt främja arbetet för hållbar utveckling.
  Ilkka Laakeristo, regionchef Peab Finland
  Det känns fantastiskt att vi för andra året i rad kan välkomna kvinnor som vill testa att jobba i branschen under ett betalt utbildningsår. Det rekordstora intresset i fjol var långt över våra förväntningar och visar tydligt hur stort intresset är för byggbranschen bland kvinnor. Genom Byggåret rustar vi på Peab för framtiden med ny kompetens för att stå redo när marknaden vänder upp igen.
  Stefan Danielsson, affärsområdeschef Bygg på Peab.
  Peab har som mål att vara ledande inom samhällsansvar. Då duger det inte att bara rekrytera från halva befolkningen. Genom satsningen på Byggåret har vi ökat andelen kvinnliga yrkesarbetare i organisationen samtidigt som vi sett ett antal positiva effekter på våra arbetsplatser. Nu lägger vi i ytterligare en växel under 2024/2025 och fortsätter att dra vårt strå till stacken för att få till en mer jämställd byggbransch.
  Lotta Brändström, affärsområdeschef Anläggning på Peab.
  Vi är både glada och stolta över att vara utvalda som entreprenör i detta samhällsbyggnadsprojekt. Vi går in i samverkansprocessen med en väldigt bra känsla av att vår och kommunens organisationer kompletterar varandra bra och att det kommer att resultera i en bra produkt.
  Olle Olsson, regionchef på Peab.
  Ett nytt badhus i Helsingborg är efterlängtat av många och det känns mycket roligt att vi nu går in i nästa fas i projektet och detaljutvecklar det förslag som vann arkitekttävlingen i våras. Vi samverkar med aktörer som har spetskompetens på marknaden, vilket ger oss riktigt bra förutsättningar för ett bra slutresultat.
  Magnus Prochéus, fastighetsdirektör tillförordnad ordförande i styrgruppen för Oceanbadet.
  Vi är glada och stolta över att få vara delaktiga i att skapa goda förutsättningar för lärande för eleverna i Lund genom detta fortsatta förtroende från Lundafastigheter. Som samhällsbyggare är uppdraget mycket viktigt för oss.
  Olle Olsson, regionchef Peab
  Detta projekt är ett viktigt steg mot en mer hållbar framtid och ett renare Stockholm. Som Nordens samhällsbyggare är vi engagerade i att skapa lösningar som gynnar både människa och miljö. Genom att genomföra detta projekt tillsammans med Stockholms stad tar vi ett stort kliv mot att minska vår påverkan på klimatet och bidra till en grönare stad.
  Tobias Stenquist, arbetschef Peab.
  Vi är glada och stolta över att få vara med och bidra till utvecklingen av järnvägen i Göteborgsområdet. Det här är ett spännande och utmanande projekt som kräver god samverkan mellan alla inblandade parter.
  Berth Larsson, regionchef Peab
  Vi har förmågan att nå samtliga våra mål, både de finansiella och de hållbarhetsrelaterade. I grunden tjänar vår affärsmodell med fyra affärsområden och lokal förankring oss väl såväl i goda som i svårare tider och den ger oss förutsättningar att fortsätta utveckla företaget och skapa värde för såväl aktieägare, kunder och hela samhället.
  Jesper Göransson, vd och koncernchef Peab
  Med Byggåret har vi på Peab kunnat öppna dörren till byggbranschen för en helt ny grupp, nämligen unga tjejer. Det ska bli härligt att få välkomna ett nytt gäng under 2024.  Ansökan öppnar den 1 mars.
  Camila Buzaglo, kommunikationsdirektör Peab
  Jag är väldigt glad och stolt över att vi på Peab får fortsätta vara med och utveckla Partille, den här gången tillsammans med Partillebo. Att bygga simhall är en betydelsefull samhällssatsning och en viktig plats för såväl motion som avkoppling. Jag hoppas att det nya simhallskvarteret kommer att öka livskvaliteten för Partilleborna och samtidigt ge ringar på vattnet för att skapa en än mer levande stadsbild.
  Liselott Bergkvist, regionchef Peab
  Vi är mycket stolta över att ha nått denna milstolpe i projektet E01 Olskroken planskildhet. Det är resultatet av ett fantastiskt samarbete mellan Peab, Trafikverket och alla andra inblandade aktörer. Vi har lyckats hålla tidplanen trots de utmaningar som en trafikerad järnvägsknut medför. Vi har också bidragit till att minska klimatpåverkan genom att använda ECO-Betong och andra klimatsmarta lösningar. Detta är ett projekt som vi är mycket glada och stolta över att vara en del av.
  Mattias Emanuelsson, entreprenadchef och biträdande regionchef på Peab. 
  Det är givande att samarbeta med en så kompetent beställare som Vestlands fylkeskommun. Genom samverkansfasen har vi kunnat dra nytta av varandras kompetenser och erfarenheter för att få ett så bra projekt och slutresultat som möjligt. Det är särskilt viktigt att vi kan genomföra projektet på ett sätt som säkerställer en trygg miljö för elever, personal och skolans grannar.
  Kjetil Nordang, regionchef Peab
  2023 kännetecknades av den tudelade marknaden. Den kraftigt försämrade bostadsmarknaden påverkade Peabs bostadsbyggande, samtidigt som offentligt husbyggande, anläggning och beläggning fortsatte att uppvisa en god utveckling. Det visar på styrkan i vår breda affärsmodell med fyra affärsområden och lokal förankring nära kunden.
  Jesper Göransson, vd och koncernchef Peab
  Jag är glad att vi tillsammans med Borlänge Energi har ett samarbete som fortsätter när det ska byggas ut ytterligare för vatten och avlopp i kommunen. Med vår lokala närvaro har vi stor kunskap och förståelse för omgivningarna och syftet med projektet är att skydda vattentäkten som finns i Lennheden.
  Jörgen Eriksson, regionchef Peab
  Vi är glada och stolta över att ha fått förtroendet att förverkliga Brandtornets och Hamhus byggnation på ett av Jönköpings bästa lägen. Projektet ligger väl i linje med vår ambition att verka lokalt och att erbjuda våra kunder en närproducerad produkt.
  Anders Bergeling, regionchef Peab
  Jag är stolt över att vi med lokala resurser fått Lumires förtroende att med hållbarhet i fokus gemensamt genomföra detta projekt. Reningsverket är en samhällsviktig funktion som ska fungera över lång tid framöver.
  Jörgen Eriksson, regionchef Peab
  Vi är mycket stolta över att kunna genomföra detta projekt åt S:t Karins stad och dess invånare. Vi är välbekanta med den här typen av projekt då vi har byggt flera liknande räddningsstationer runtom i Finland de senaste åren.
  Matti Joensuu, regionchef Peab Finland
  Peabs affärsmodell med fyra affärsområden och lokal förankring tjänar oss väl såväl i goda som i svårare tider. Efter den nu kommunicerade anpassningen av verksamheten står vi väl rustade att hantera både en fortsatt svag bostadsmarknad och att möta en uppåtgående marknad.
  Jesper Göransson, vd och koncernchef Peab
  Det här är ett tekniskt avancerat projekt där vi får möjlighet att nyttja hela vårt hållbarhetskunnande inom Peab. Samtidigt bidrar vi till en samhällsviktig funktion i Skellefteå med omnejd. Det känns spännande och mycket betydelsefullt att få vara en del av den satsningen som kommunen gör för samhällsutvecklingen.
  Jörgen Eriksson, regionchef Peab
  Vi är glada för att nu kunna realisera de värden som byggts upp i Tornet. Tornet har byggt upp ett fint och modernt bestånd av hyresfastigheter, men då bolaget går in i en ny fas är det naturligt för oss att lämna. Avyttringen frigör kapital som vi investerar i Kvarnholmen där vi nu blir helägare av ett flertal byggrätter. Vi har goda erfarenheter av tidigare projekt på Kvarnholmen och har en stark tro på området. Vi har goda förhoppningar om att under kommande år utveckla fina bostäder för våra kunder.
  Göran Linder, affärsområdeschef Peab Projektutveckling
  Att vi nu länkar vår grundfinansiering till dessa klimatmål är ytterligare ett led i vårt arbete med att ställa om verksamheten till att vara klimatneutral. Det visar samtidigt hur vi arbetar aktivt för att hållbarhetsarbetet ska vara en integrerad del i alla delar av vår verksamhet.
  Niclas Winkvist, CFO Peab
  – Vi är stolta över att vara en av de första i branschen som satsar på en eldriven schaktlastbil. Det är ett viktigt steg i vår strävan att minska vår klimatpåverkan och bidra till ett mer hållbart samhälle. Vi hoppas att detta initiativ inspirerar andra aktörer i byggbranschen att följa vårt exempel och satsa på framtidsinriktade lösningar.
  Victoria Borgljung, arbetschef på Peab
  Vi är stolta över att få bygga det här badhuset. Det kommer att bidra till att öka livskvaliteten för invånarna i Vestvågøy och samtidigt ge ringar på vattnet för andra industrier i kommunen.
  Trygve Nilsen, distriktschef Peab
  Det är ett stort och komplext arbete vi tar oss an och det passar oss. Utmaningen blir att störa trafiken så lite som möjligt. För att möta de högt ställda klimatkraven kommer vi bland annat att använda ECO-Betong och ECO-Asfalt i projektet.
  Göran Wiking, regionchef Peab
  Vi är mycket glada över att få fortsätta det goda samarbetet med Harstads kommun. Med det här projektet underlättar Peab för personer med funktionsnedsättning genom att bygga anpassade bostäder och dagverksamhet. Detta uppdrag i Harstad är mycket viktigt för oss.
  Trygve Nilsen, distriktschef Peab
  Vi är stolta över att få leverera detta stora och för oss och Tammerfors viktiga bostadsprojekt till TVA på nuvarande marknad. Vi har inlett förberedelserna i god samarbetsanda och vi ser fram emot att komma i gång med byggfasen.
  Matti Joensuu, regionchef Peab
  Vi är glada och stolta över att få vara en del av samhällsutvecklingen i Lerum. Vi på Peab har stor erfarenhet av att bygga både skolor och infrastruktur och vi ser fram emot att få sätta spaden i marken.
  Liselott Bergkvist, regionchef Peab
  Det fina med vårt förskolekoncept är att det är så flexibelt; kunden kan själv välja antal våningsplan, avdelningar och enheter. Alla som har varit och tittat tycker att förskolan är välplanerad och kanonfin. Samarbetet med beställaren har fungerat väldigt bra.
  Jakob Assarsson, projektchef Peab.
  Genom att skapa attraktiva kontorsmiljöer har vi lyckats attrahera bra hyresgäster till fastigheten. Det har i sin tur skapat ett intresse hos investerare vilket nu har möjliggjort en försäljning till en långsiktigt bra fastighetsägare.
  Göran Linder, affärsområdeschef Peab Projektutveckling
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp