Trafikken på Øresundsbron er snart genoprettet – dansk fritidstrafik og godstrafik øges

– Vi tager stadig flere skridt i den rigtige retning. Mere end ni ud af ti passager fra 2019 var tilbage ved udgangen af halvåret. I januar var vejtrafikken dog 34 procent lavere end i samme periode i 2019. Året startede atter med restriktioner og indrejsekontrol, men der har været positiv udvikling med øget brotrafik hver måned, siger Linus Eriksson, administrerende direktør hos Øresundsbron. Vejindtægterne på Øresundsbron steg med 272 millioner kroner til 664 millioner kroner i første halvår sammenlignet med samme periode sidste år. – Godstrafikken slår rekord efter rekord, og den danske fritidstrafik er endelig vendt tilbage til niveauet før pandemien. Vores 31.000 nye kunder med BroPas-aftale i løbet af første halvår vidner også om en større lyst til at rejse til den anden side af broen, siger Linus Eriksson. Godstrafikken slog trafikrekorder under pandemien, og den fortsatte i både 2021 og i år. Aldrig før har så mange lastbiler krydset broen i årets første seks måneder. Med i alt 298.000 passager steg lastbiltrafikken med 15 procent sammenlignet med første halvår af 2019. Pendler- og erhvervskunder fortsatte med at udvise nye rejsemønstre siden pandemien. Mange arbejdsgivere giver deres medarbejdere mulighed for at kombinere arbejdspladsen med hjemmekontoret og begrænser både fysiske møder og rejser, hvilket ændrer rejsehyppigheden for nogle pendlere og forretningsrejsende. Ved årets start var pendlertrafikken omkring 35-40 procent lavere i forhold til samme periode i 2019, men siden restriktionerne blev ophævet i midten af februar, er pendlertrafikken steget til en mere stabil nedgang på cirka 15 procent ved slutningen af andet kvartal. Dansk fritidstrafik endte i løbet af det første halvår på samme niveau som i 2019. I de sidste uger af perioden var trafikken marginalt højere sammenlignet med samme periode før pandemien. Valutaforskellen og en ikke fuldt genoprettet flytrafik i Københavns Lufthavn bidrager til en langsommere genopretning af den svenske fritidstrafik. Øresundsbro Konsortiets renteudgifter steg med 121 millioner kroner på grund af højere inflation, hvilket påvirker konsortiets realrentegæld direkte. Driftsomkostningerne faldt med 3 millioner kroner i forhold til tilsvarende periode sidste år.  Årets resultatet før værdiregulering forventes at lande lidt højere end resultatet for 2021. Konsortiet vurderer, at resultatet ligger i midten af intervallet 1.000-1.250 millioner kroner. Knap to måneder af første halvår var fyldt med coronarelaterede restriktioner, og det påvirker halvårsresultatet. – Vi går ind i årets tredje kvartal med trafik, der i flere segmenter forventes af overstige niveauet fra 2019. Sammen med den fortsatte omkostningsstyring kommer vi på trods af øgede renteudgifter og restriktioner i begyndelsen af året til at kunne nå årets økonomiske mål, siger Linus Eriksson.  Hovedposter i perioden (millioner DKK)  Jan – jun. 2022  Jan – jun. 2021  Udvikling Indtægter vej  664  392  272 Indtægter jernbane  270  259  11 Øvrige indtægter  8  12  -4 Indtægter i alt  942  663  279 Driftsomkostninger  -122  -125  3 Andre -6  -1  -5 driftsomkostninger Afskrivninger  -139  -135  -4 Resultat af primær 675  402  273 drift Finansielle poster  -204  -83  -121 Resultat før 471  319  152 værdireguleringer Værdiregulering, 1.309  358 dagsværdieffektnetto* Værdiregulering, 47  9 valutakurseffektnetto* Periodens resultat  1.827  686  * Værdiregulering er et regnskabsprincip, hvor finansielle aktiver og passiver løbende fastsættes til deres markedsværdi. Værdireguleringen fremgår af regnskabet under finansielle poster. Værdireguleringen påvirker ikke virksomhedens evne til at tilbagebetale sin gæld. Udvikling af vejtrafikken i 2022 Trafik Trafik Udvikling Udvikling Trafik Udvikling Udvikling per per (%) (antal) per (%) (antal) dag dag dag 2022, 2021, 2019, jan jan jan -jun -jun -junPersonbiler* 14.617 7.257 101,4 % 7.360 17.674 -17,3 % -3.057BroPas 5.179 2.034 154,6 % 3.145 6.250 -17,1 % -1.071FritidBroPas 2.023 949 113,2 % 1.074 2.998 -32,5 % -975BusinessBroPas 4.652 3.391 37,2 % 1.261 5.622 -17,3 % -970PendlerKontant 2.763 883 212,9 % 1.880 2.804 -1,5 % -41Godstrafik** 1.917 1.697 13,0 % 220 1.666 15,1 % 251Lastbiler > 1.648 1.504 9,6 % 144 1.419 16,1 % 2299 m.Varevogne 6 269 193 39,4 % 76 247 8,9 % 22-9 m.Busser 97 29 234,5 % 68 157 -38,2 % -60Totalt 16.631 8.983 85,1 % 7.648 19.497 -14,7 % -2.866 * Personbiler er inklusive personbiler med anhænger samt varebiler og motorcykler. ** Godstrafik inkluderer alle godstransporter fra 6 meter, da betalingsanlægget siden 2019 harmuliggjort en mere omfattende kategorisering af køretøjer. Markedsandele (%) indenfor Øresundstrafikken i perioden april 2021 - mars 2022* Personbiler 85,1Godstrafik > 6 m. 58,7Busser 88,2Totalt 80,7 * Gælder perioden 1. april 2021 til 31. marts 2022, hvilket er den seneste periode med aktuelt data.

/ Kulatoppens omsorgscenter-Smukke udsigter og fremtidsvisioner

Med en exceptionel udsigt og smukke landskaber står det nybyggede Kulatoppen omsorgscenter nu færdigt på Deknepollen, Måløy i Norge. Med en spektakulær grund højst oppe på toppen af bjerget får de ældre en udsigt ud over det sædvanlige. De moderne pleje-bygninger med tre etager plus kælder har et samlet areal på 3.000 m2. Med det nye byggeri er de tidligere 76 plejepladser øget til 100 pladser, hvilket er en markant øgning, og anledningen til dette er den forventede stigning i antallet af ældre med behov for pleje, der kommer i den nærmeste fremtid. Ud over dejlige omgivelser indendørs på omsorgscenteret har man også fokuseret på skønne grønne områder udenfor. - Udendørsområderne har et sensorisk element med vand, teksturer, farver, dufte og smage og er tilpasset til aktiviteter mellem boulebanen, grillpladsen, væksthuset og træningsudstyr, siger Nordplan AS, arkitekt på projektet. Også designet af udendørsområdet er nøje planlagt med mange vigtige aspekter som at fremhæve den elegante udsigt fra bjergets top. - I udformningen af udendørsområdet har fokus været på det faktum, at der skal være beskyttede zoner i tilslutning til bygningen, og at den fantastiske udsigt skal være lettilgængelig langs gangvejen i udkanten af området, siger Nordplan AS. Velfærdsteknologi Takket være projektet har ældreomsorgen fået et utroligt løft, hvor velfærdsteknologien har medført en fremtidsorienteret tankegang, som vil gavne plejearbejdet. Med en moderne chip, som er integreret i et smykke, kan programmere den til at registrere, om den ældre har adgang eller ej til døre og indgange gennem et positioneringsfelt. På samme måde vil et patientadvarselssystem med bevægelsesfunktion blive installeret, så plejepersonalet bliver alarmeret via app-systemet, hvis den ældre forlader sit værelse eller er faldet. Dette hjælper personalet med at kunne være der hurtigt til stede for den ældre, hvis der der er behov for pleje. Det er også intelligente lyssystemer, som kan registrere de ydre lysfaktorer og tilpasser farve og styrke på værelserne, hvilket skaber en mere behagelig og komfortabel oplevelse. Denne velfærdsteknologi er revolutionerende og løfter plejen til nye højder i forhold til sundhed og velvære, hvilket også er et af de globale mål, som de tilstræber. Jordvarme Med de hårde vejrforhold, der eksisterer på bjergets top, var ydre mørklægningsgardiner ikke et alternativ. Man valgte i stedet integreret solbeskyttelse i glasset. Når det handler om opvarmning af bygningen, har man anvendt et effektivt og innovativt opvarmningssystem. Dette sker ved at udnytte de dybe brønde, der findes på grunde, som derefter cirkulerer varmen ved hjælp af et varmepumpesystem og en varmeveksler. Gennem dette bliver forbruget af driftsomkostninger lavt, og behovet for købt energi og el mindskes markant. Taget på bygningen er installeret med varme og køling gennem rør, som er vandbårne, og indendørstemperaturen reguleres automatisk af udendørstemperaturen. Alt dette betyder, at opvarmningen af bygningen er minimal og miljøvenlig. SAPA har gennem H-fasader Stette AS leveret facader, vinduer og døre til Kulatoppens omsorgscenter. Ved at anvende SAPAs facader, vinduer og døre i aluminium har man opnået en besparelse på  11,3 tons CO2-udledning. Det er cirka 4 gange lavere i udledningen sammenlignet med det europæiske gennemsnit for primæraluminium. Fakta: SAPA-produkter: Sapa 2086SX dør, Sapa 1086SX vindue, Sapa 4150SX facade SAPA-kunde: H-fasader Stette AS Arkitekt: Nordplan AS Fotograf: Marius Beck Dahle

HC Andersen Capital Events 15/8: Mød topledelsen i NNIT og Boozt

NNIT - Præsentation af interim report/H1 2022Mød og stil spørgsmål til NNITs CEO Pär Fors og CFO Pernille Fabricius, der vil fremlægge resultaterne for andet kvartal 2022 og give en opdatering på den igangværende salgsproces for dele af forretningen.   NNIT annoncerede mod udgangen af 2. kvartal frasalget af Hybrid Cloud Services samt dele af selskabets forretningsben Cloud & Digital Solutions til Agilitas Private Equity, der tilsammen udgør lidt mere end halvdelen af forretningen. Der vil være fokus på, om kunderne i de frasolgte divisioner kan fastholdes, da dette er afgørende for den endelige salgspris. Derudover vil der være fokus på udviklingen i forretningsmiljøet, og om lavere økonomisk vækst påvirker kundernes appetit på IT-investeringer. Tilmelding via link. Mandag den 15. august kl. 08:30 - 09:00Boozt - Præsentation af Q2 kvartalsregnskabet 2022Boozt offentliggjorde den 12. august sit regnskab for 2. kvartal 2022, men allerede for to måneder siden i starten af juni fik vi en indikation på tallene for kvartalet i forbindelse med nedjusteringen af guidance for hele 2022.    Ved den lejlighed meldte Boozt ud at omsætningsvæksten i kvartalet ville ligge på +5-8%. Her realiserer man +5,2% og omsætningen lander således på SEK 1.553 mio. i Q2 2022. Samtidig blev adjusted EBIT forventet i niveauet SEK 70-80 mio. og her realiserer man SEK 80,9 mio. i kvartalet.    Boozt fastholder den nye helårsguidance fra juni, og for hele 2022 venter Boozt således at realisere en omsætningsvækst på 10-15%. Indtjeningen målt som adjusted EBIT estimereres til et niveau på SEK 235-285 mio. - det svarer til en margin på 3,5%-4,5%.Tilmelding via link. Mandag den 15. august kl. 11:00 - 11:30 

DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S – ugentlig rapportering om aktietilbagekøb

MEDDELELSE NR. 151 - 15. AUGUST 2022 Den 6. juli 2022 iværksatte NORDEN et aktietilbagekøbsprogram i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1052 (Safe Harbour forordning). Aktietilbagekøbsprogrammet løber fra 6. juli 2022 og senest til og med 16. august 2022. Se selskabsmeddelelse nr. 117 af 6. juli 2022 for yderligere detaljer. I medfør af tilbagekøbsprogrammet vil NORDEN købe aktier for op til samlet USD 15 mio. (ca. DKK 106 mio.). Følgende transaktioner er foretaget under dette program: Dato Antal Gennemsnitlig købskurs (DKK) Transaktionsværdi (DKK) aktierI alt, 276.500 282,54 78.122.350senestemeddelelse08/08/2022 12.000 331,32 3.975.84009/08/2022 10.000 334,04 3.340.40010/08/2022 12.000 343,47 4.121.64011/08/2022 10.000 352,85 3.528.50012/08/2022 12.000 343,11 4.117.320Akkumuleret 332.500 292,35 97.206.050 Siden aktietilbagekøbsprogrammet blev iværksat den 6. juli 2022, er der samlet købt 232.500 aktier for et samlet beløb på DKK 97.206.050. Efter ovenstående transaktioner ejer NORDEN i alt 1.838.112 egne aktier, svarende til4,97%. Det samlede antal aktier i NORDEN udgør 37.000.000 mio. Fratrukket egne aktier udgør antallet 35.161.888 aktier. Med venlig hilsen, Dampskibsselskabet NORDEN A/S Klaus Nyborg Bestyrelsesformand Yderligere oplysninger: Thomas France, Investor Communications Partner, tlf.: 3315 0451

Lars Storr-Hansen bliver public affairs- og udviklingsdirektør i NCC

”Det er en styrkelse af vores markedsfokus, at vi nu får Lars Storr-Hansen med på holdet,” siger Palle Bjerre Rasmussen, direktør i NCC Building Danmark, og fortsætter: ”Som tingene udvikler sig i øjeblikket, kan vi næsten ikke komme tæt nok på markedet og de økonomiske- og politiske strømninger, der definerer vores arbejdsbetingelser - og hvis der en, der har erfaringen inden for dette område, så er det Lars.” I rollen som public affairs- og udviklingsdirektør for NCC i Danmark bliver Lars Storr-Hansen ansvarlig for markedsøkonomiske analyser, politiske relationer og samarbejdet med brancheorganisationer og netværk. ”Entreprenørerne er for alvor kommet i fokus som samfundsaktører, der vejer tungt både i økonomien og i den grønne omstilling, og det er blevet meget vidensintensivt at navigere i de store forandringer og nye rammevilkår, der rammer for tiden,” siger Lars Storr-Hansen og fortsætter: ”Det bliver super spændende for mig at bringe min erfaring i spil sammen med NCC’s ledelsesteam, og jeg glæder mig til at arbejde indefra i en af branchens største virksomheder, og være med til at fortsætte NCC’s udvikling som en af dem, der sætter standarderne i bygge- og anlægssektoren.” Lars Storr-Hansen tiltræder NCC den 15. august. CV på Lars Storr-Hansen 54 år cand.polit (1993) Efteruddannelse fra bl.a. Wharton, CBS og Danmarks Journalist Højskole Grundlægger af og direktør for Storr-Hansen Consulting 2022 Administrerende direktør i FSR 2021 Erhvervsudviklingsdirektør i DI 2020-2021 Administrerende direktør for Dansk Byggeri 2008-2020Underdirektør i HTS 2006-2008 Chefkonsulent DI 2005 Særlig rådgiver i Skatteministeriet hhv Socialministeriet 2002-2005 Økonomisk journalist Børsens Nyhedsmagasin 2000-2002 Senior økonom i Codan Bank/SEB/Nykredit 1997-2000 Medlem og senest næstformand for bestyrelsen i PensionDanmark 2008-2021  Medlem af repræsentantskab i RealDania og delegeret forsamlingen i Østifterne Privat: Gift med Merete (afdelingschef i IDA). To børn. For yderligere information kontakt venligst:Carl Johan Corneliussen, Pressechef, +4526152127, carcor@ncc.dk NCC´s pressetelefon +45 41 70 49 09 samt NCC:s Mediabank 

Det første resultat af SLU’s og Agrias barfodsundersøgelse: Skoning med en traditionel jernsko påvirker hovens funktion

Den svenske springrytter Peder Fredricson har i et år trænet og konkurreret på højeste niveau uden sko på sine heste. På den baggrund indledte Agria Dyreforsikrings Forskningsfond sidste år et samarbejde med ham, professor Lars Roepstorff fra Sveriges Landbrugsuniversitet og dyrlæge Staffan Lidbeck om at studere forskelle i hestens styrke og bevægelser, når den rides med eller uden sko. ”Et af formålene med undersøgelsen er at udbrede resultaterne og dermed øge kendskabet blandt dyrlæger, beslagsmede og hesteejere. På sigt kan det betyde, at forskere kommer med nye anbefalinger for behandlingsmetoder til dyrlæger og beslagsmede,” siger Agnes Fabricius, adm. direktør i Agria Dyreforsikring, Sverige. Professor Lars Roepstorff udfører rideprøverne sammen med forskerholdet og ryttere. Et af de første resultater fra undersøgelsen viser, at barfodshoven tillader mere indre bevægelse i hoven sammenlignet med den traditionelt skoede hov, men også at det at gå uden sko, ikke er den bedste løsning for alle heste i alle situationer. Testene viser, at jernskoen, som vi kender den i dag, låser den såkaldte hovmekanisme, hvilket bliver særlig tydeligt i forbindelse med landingen efter forhindringer – den kan hverken udvide sig eller trække sig sammen, fordi skoen hæmmer hovens sidebevægelse. Det kan betyde, at blodgennemstrømningen i hovene hæmmes af skoen og dermed forringer den blodgennemstrømning, der er vigtig for, at hovene holdes sunde og skadesfri. Forringet blodgennemstrømning kan også hænge sammen med forskellige typer af halthed. Det er omvendt for den uskoede hov, men den konkrete årsagssammenhæng kræver imidlertid yderligere undersøgelse. ”Vi ser tydeligt en hæmmende effekt af en skoet hovs evne til at bevæge sig i forhold til den uskoede. En hov skal kunne udvide sig under belastning og så trække sig sammen igen,” siger Lars Roepstorff. Det er dog mest sandsynligt, at det ikke er skoen i sig selv, der er den reelle synder og hæmmer bevægelsen, men derimod måden sømmene sidder fast i hoven på sammen med den stive sko. Sømmene sammen med skoen påvirker hovens evne til at bevæge sig. Det åbner op for interessante muligheder for at udvikle og teste nye metoder til, hvordan man i fremtiden kan konstruere og fastgøre beslag på hestens hove. ”Man vil gerne finde alternativer til jernsko, der kan varetage skoens vigtigste funktioner, slidbeskyttelse, skridsikring og beskyttelse mod punktbelastning, men samtidig tillade en normal funktion af hoven. Dét tror jeg er fremtiden,” siger Lars Roepstorff. En interessant detalje er, at der er stor forskel på, hvordan hovudvidelsen ser ud, alt efter om det er det forreste eller bagerste ben, man kigger på, når hesten lander efter et spring. Den logiske forklaring på dette er, at vinklen i hovleddet er meget forskellig alt efter, hvilken knogle man kigger på. Dette er en interessant observation, som kan bruges i forbindelse med halthedsundersøgelser. Langsom tilpasning til at gå uden sko Det tager tid at vænne hesten til at gå uden sko, hvis hesteejeren vælger at gå den vej. Ikke alle heste har forudsætninger for at gå uden sko. Hvor lang tid det tager at vænne en skoet hest til at gå uden sko afhænger af hovens form og kvalitet, men afhænger også af væksten i hornlaget, årstiden, slid og belastning. Alt dette - og mere - spiller ind. Øget viden kan hjælpe fagfolk Resultaterne fra de omfattende interviews viser, at der mangler videnskabelig dokumenteret viden blandt fagfolk i branchen vedrørende detaljer om selve hovfunktionen, og hvordan skoning / barfodethed påvirker belastningsforholdene i den nederste del af hestens ben. ”Der er stor erfaring med, hvordan man skal sko, og hvordan man arbejder med forskellige problemstillinger, men selve årsagssammenhængen omkring selve skoningen, og hvordan forskellige anatomiske strukturer belastes, er der meget lidt viden om,” siger Lars Roepstorff. Men han er håbefuld om fremtiden, og hvad undersøgelsen kan resultere i: ”Jeg håber, at vi kan øge viden, åbne øjne og øge bevidstheden om hovens funktion og på sigt finde nye veje frem for i første omgang at forebygge halthed, men også behandlingsmetoder, der kan gøre en forskel og mindske halthed.” Der er stadig meget analytisk arbejde at gøre inden for rammerne af undersøgelsen, og forskerne håber at kunne præsentere flere interessante erfaringer. Den endelige videnskabelige rapport forventes at være færdig omkring årsskiftet 2022/2023. Læs mere om, hvordan undersøgelsen er gennemført på agria.dk eller se videoer på Youtube. Søg efter Agria Dyreforsikring. Foto: Agria Dyreforsikring

TORM køber ejerandel i ME Production

Det nye partnerskab bygger på et årelangt samarbejde mellem TORM og MEP, hvor de to virksomheder har arbejdet tæt sammen særligt når det gælder TORMs store engagement i scrubbere. MEP har opnået stor ekspertise inden for udvikling og produktion af komponenter til den maritime verden, herunder scrubbere til shippingindustrien. Her har de to virksomheder dannet et succesfuldt Joint Venture partnerskab til at producere scrubbere og andet energireducerende udstyr. Takket være dette har TORM været i stand til at installere scrubbere udviklet og produceret af MEP eller det fælles Joint Venture på mere end 50 skibe. TORM køber de 75% ejerandel af den nuværende ejer og grundlægger, Jens Peter Faldt. MEP vil fortsætte som en uafhængig, selvstændig enhed og vil fortsætte med at betjene sine eksisterende og loyale kunder. Den nuværende ledelse og produktionsteamet hos MEP vil fortsætte uforandret, og Jens Peter Faldt vil fortsætte som CEO. Jens Peter Faldt beholder 25% ejerandel af MEP. Jens Peter Faldt, MEPs CEO: “Med den nye ejerskabsstruktur med TORM vil MEP have et stærkere fundament til at udvikle virksomheden. Vores mission er fortsat at skabe renere luft ved at udvikle grønne løsninger og ved at hjælpe vores kunder med at reducere deres miljøpåvirkning. Den ambition er blevet styrket nu, hvor vi kan kombinere MEP’s viden inden for forskning og produktion af teknisk udstyr med TORM’s erfaring inden for shipping.” Med dette partnerskab tager TORM endnu et skridt på miljøområdet ved at tilføje en ny miljøudviklingsenhed med ejerandelen af MEP. Jesper S. Jensen, Chef for den tekniske division i TORM: “Vi er glade for at indgå i et endnu mere integreret partnerskab med MEP, hvor vi kan fortsætte vores rejser hen imod dekarbonisering. Jeg er overbevist om, at det vil hjælpe os med at nå vores miljømæssige mål, når vi forener de erfarings- og udviklingsmæssige ressourcer hos MEP med de operationelle styrker hos TORM, hvor vi har besluttet at trykke på fast forward for at kunne levere en 40% reduktion i 2025 og 45% i 2030 sammenlignet med 2008.”

Fokus på vintage når Krickelin lancerer nyt samarbejde med Ellos

Kristin ”Krickelin” Lagerqvist er tilbage i et nyt samarbejde med Ellos. Denne gang har hun samlet vintage-fund fra bl.a. franske antikmarkeder samt loppemarkeder i Varberg. Alle produkter er håndplukket af Krickelin selv, hvilket giver lidt ekstra følelse af, at man får en lille bid af Krickelin med hjem. ”Der findes i dag så mange fine ting, der allerede er lavet, og vi vil sammen med Krickelin vise, hvor smukt et hjem bliver, når man blander gammelt med nyt. Hos Ellos er vi virkeligt stolte over dette samarbejde. Kristin har en sjette sans, hvad angår vintage-fund, og hvert produkt er håndplukket af Kristin selv,” siger Jennifer Åhman, designchef hos Ellos Home. Krickelins fund består bl.a. af billeder, lysestager, vaser og dekorationer til pynt – alle med deres eget unikke udtryk og detaljer. "For mig betyder vintage arv og historie. Vi får mulighed for at passe på og bruge noget, som nogen før os har brugt i sin hverdag og indrettet sit hjem med. At shoppe vintage er en smart måde at indrette dit hjem på. Jeg synes, det skaber en unik følelse, da man ofte kun finder et eksemplar af hvert produkt. Vær ikke bange for at blande nyt med gammelt,” siger Krickelin. Kampagnen lanceres torsdag i uge 33 og kollektionen vil være tilgængelig på Ellos hjemmeside. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til: PR@ellos.se Kampagnebilleder:  https://we.tl/t-2VkUuCdHE8

DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S – afsluttende ugentlig rapportering om aktietilbagekøb

MEDDELELSE NR. 155 - 16. AUGUST 2022 Den 6. juli 2022 iværksatte NORDEN et aktietilbagekøbsprogram i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1052 (Safe Harbour forordning). Aktietilbagekøbsprogrammet løber fra 6. juli 2022 og senest til og med 16. august 2022. Se selskabsmeddelelse nr. 117 af 6. juli 2022 for yderligere detaljer. I medfør af tilbagekøbsprogrammet vil NORDEN købe aktier for op til samlet USD 15 mio. (ca. DKK 106 mio.). Følgende transaktioner er foretaget under dette program: Dato Antal Gennemsnitlig købskurs (DKK) Transaktionsværdi (DKK) aktierI alt, 332.500 292,35 97.206.050senestemeddelelse15/08/2022 13.000 341,96 4.445.48016/08/2022 12.200 353,57 4.313.554Akkumuleret 357.700 296,24 105.965.084 Siden aktietilbagekøbsprogrammet blev iværksat den 6. juli 2022, er der samlet købt 357.700 aktier for et samlet beløb på DKK 105.965.084. Efter ovenstående transaktioner ejer NORDEN i alt 1.863.312 egne aktier, svarende til5,04%. Det samlede antal aktier i NORDEN udgør 37.000.000 mio. Fratrukket egne aktier udgør antallet 35.136.688 aktier. Aktietilbagekøbsprogrammet er hermed afsluttet. Med venlig hilsen, Dampskibsselskabet NORDEN A/S Klaus Nyborg Bestyrelsesformand Yderligere oplysninger: Thomas France, Investor Communications Partner, tlf.: 3315 0451

Fuld fart fremad! Den nye E-flexer-færge Stena Estelle sejler fra d. 4. september

Stena Lines nyeste tilføjelse til flåden – Stena Estelle – har allerede sejlet jorden halvejs rundt. Fra færgen blev bygget på et skibsværft i det østlige Kina, har den nemlig sejlet forbi både Singapore, Indien, Mellemøsten og Gibraltar, hvorefter den satte kurs mod Østersøen. Lige nu ligger Stena Estelle på skibsværftet Remontowa i Gdansk, hvor færgen får foretaget de sidste justeringer, så den er klar til at blive indsat i fast drift på ruten Gdynia-Karlskrona. Den første tur er planlagt til at finde sted d. 4. september med afgang fra Gdynia, og det er allerede nu muligt at booke sig ind på ture med den nye færge. “Vi glæder os meget til at introducere vores nye færge Stena Estelle, som vil booste vores tilbud til både fragtkunder og passagerer. Denne helt nye færge er den mest moderne i vores flåde og er udovertruffen i kapacitet, effektivitet og servicedesign. Med nye færger som Stena Estelle og dens søsterskib Stena Ebba, som ankommer til Polen i november i år, åbner vi op for nye muligheder for udvikling af vores firma og ruten Gdynia-Karlskrona såvel som for at vores kunders forretninger kan vækste i denne del af Europa,” siger Marek Kiersnowski, Trade Director Baltic Sea South, Stena Line. Stena Estelle og søsterskibet Stena Ebba er de to største E-Flexer-færger, der nogensinde er blevet bygget, og de vil booste kapaciteten på ruten Karlskrona-Gdynia. Det 240 meter lange skib byder på 263 kabiner, god plads til 1.200 passagerer og en samlet fragtkapacitet på 3.600 lanemeter, hvilket betyder 15% mere plads til last sammenlignet med de nuværende E-Flexer-færger. Forbindelsen mellem Polen og Sverige er et pragteksempel på, hvordan Stena Line imødekommer den stadig stigende efterspørgel fra kunder i den sydlige og østige del af Østersøområdet. Stena Line har indtil nu foretaget markante inversteringer i en moderne flåde samt åbnet en hel nye rute mellem Nynäshamn i Sverige og Hanko i Finland. Kort om Stena Estelle: · Planlagt til at blive indsat på ruten Karlskrona-Gdynia i september 2022 · Længde: 240 meter · Dybgang: 6,4 meter · Bredde: 28 meter · Kapacitet: 3.600 lanemeter, 1.200 passagerer, 263 kabiner

Vaimo overtager Service Corporation

Vaimo, som er et globalt e-handelsbureau og omnichannel-partner, annoncere opkøbet af svenske The Service Corporation (TSC). TSC er specialiserede indenfor Zendesk og kundesupport løsninger.  TSC fokusere på at gode kundeoplevelser gennem en cloud-baseret service desk, primært baseret på Zendesk-platformen. Zendesk tilbyder software-as-a-service service relateret til kundesupport. Vaimo og Zendesk har igennem flere år samarbejdet, og har flere store kundeprojekter bag sig, herunder Sverige i BAUHAUS, som i dag bruger Zendesk til deres online kundesupport.    "Med opkøbet af The Service Corporation placerer Vaimo som en af de førende globale eksperter på Zendesk," udtaler David Holender, CEO, Vaimo. Og fortsætter: "E-handel i dag handler om at møde kunderne, hvor de er, og give den bedst mulige support. Vores nye team af support-as-a-service-eksperter vil, i hele verden, hjælpe vores kunder med at levere god kundeservice." "Vi har i flere år, fokuseret på at perfektionere de værktøjer og fremgangsmåder, der er nødvendige for at levere gode kundeoplevelser. Vores mission er at hjælpe virksomheder med at levere services i verdensklasse til deres kunder, dette stemmer overens med Vaimos mission om at skabe fremragende e-handelsløsninger og kundeoplevelser. Vi ser frem til den værdi, vi sammen kan skabe for vores erhvervskunder,” udtaler Per Ekvall, CEO hos The Service Corporation. Ved at udvide kundeserviceløsningerne med hjælp fra TSC, vil Vaimo kunne tilbyde B2C, B2B og D2C kunder specialiserede kundeserviceløsninger. Vaimo - www.vaimo.comVaimo er en af verdens mest respekterede eksperter inden for digital handel. Vi er en full-service omnichannel partner, der har mere end 14 års erfaring med at skabe digital success, på tværs af B2B, B2C og D2C sektorererne. Vi arbejder, verden over, med brands, grossister og producenter og vores omkring 600 medarbejdere er lokaliseret i mere end 15 lande.  The Service CorporationTSC er en moderne it-virksomhed, der har specialiseret sig i cloud-services. Vi fokuserer på at levere markedets bedste kundeoplevelse gennem vores moderne cloud-fokuserede servicedesk. Vi hjælper kunder med at komme opbygge deres egen kundeservice baseret på markedets bedste værktøjer og teknologi, og vi kan processere og tilpasse værktøjerne efter jeres arbejdsprocesser.

NORDEN opnår fremragende resultat i 2. kvartal og udbetaler ekstraordinært udbytte

MEDDELELSE NR. 157 - 18. AUGUST 2022 For 2. kvartal 2022 opnåede NORDEN et resultat på USD 179 mio. (ca. DKK 1,3 mia.) (Q2 2021: USD 32 mio. – ca. DKK 233 mio.). Cash flow fra driftsaktiviteter beløber sig til ca. USD 350 mio. (ca. DKK 2,6 mia.) Adm. direktør Jan Rindbo kommenterer: ”Fremragende Q2-resultat på baggrund af et markant skift i markedseksponering fra tørlast til produkttank. Dette gjorde det muligt for NORDEN at kapitalisere på de ekstremt høje rater i produkttank. Samtidigt genererede NORDEN værdi i et nedadgående tørlastmarked ved hjælp af store mængder lastekontrakter og afdækning af porteføljen. Dette fremhæver vores tradingorienterede kompetencer og proaktive risikostyring, som muliggør værdiskabelse i både opadgående og faldende markeder”. Bestyrelsen har vurderet selskabets kapitalstruktur og besluttet at udlodde ekstraordinært udbytte jf. selskabets vedtægter § 16. Der vil blive udloddet et ekstraordinært udbytte på DKK 30 pr. aktie á DKK 1 svarende til i alt DKK 1.110.000.000 (ca. USD 151.691.151,35) som en del af NORDENs udbyttepolitik om at returnere minimum 50% af årets overskud. Udbetaling sker via VP Securities på baggrund af de aktiebeholdninger, der er registreret i VP Securities den 22. august 2022 efter afslutning af handelen på Nasdaq Copenhagen. Aktier i DS NORDEN, der handles via Nasdaq Copenhagens systemer til og med handelsdagen 18. august 2022, vil således være handlet inklusive retten til det ekstraordinære udbytte. Aktier handlet via Nasdaq Copenhagens systemer fra og med handelsdagen 19. august 2022 vil være handlet eksklusive retten til det ekstraordinære udbytte. Udbyttet forventes at være til disposition på aktionærernes konti 23. august 2022. Med venlig hilsen, Dampskibsselskabet NORDEN A/S Klaus Nyborg Bestyrelsesformand , Yderligere oplysninger: Thomas France, Investor Communications Partner, tlf.: +45 3273 0629 , e-mail: tfr@norden.com

NORDEN iværksætter aktietilbagekøb

MEDDELELSE NR. 158 - 18. AUGUST 2022 Bestyrelsen har besluttet at gennemføre tilbagekøb af aktier for op til samlet USD 40 mio. (ca. DKK 290 mio.). Aktietilbagekøbsprogrammet iværksættes i medfør af bestyrelsens bemyndigelse til at lade NORDEN erhverve egne aktier med en pålydende værdi på indtil 15% af aktiekapitalen til den på købstidspunktet gældende børskurs med en afvigelse på indtil 10%. Denne bemyndigelse blev givet på NORDENs generalforsamling den 24. marts 2022. Formål Formålet med tilbagekøbet er at justere selskabets kapitalstruktur samt at risikoafdække forpligtelser i medfør af incitamentsordninger med tildeling af optioner eller aktier til selskabets medarbejdere. Der kan maksimalt erhverves 1.600.000 aktier. Periode Tilbagekøbsprogrammet løber fra 18. august 2022 til og med senest 1. november 2022. Safe Harbour Programmet struktureres i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1052 (Safe Harbour forordning). Vilkår · NORDEN udpeger Danske Bank til lead manager og til at forestå køb af aktier på vegne Selskabet. Banken vil træffe alle handelsbeslutninger uafhængigt af og uden involvering fra NORDEN. · NORDEN ejer forud for aktietilbagekøbet 1.863.312 egne aktier, svarende til 5,04% af aktiekapitalen. · Der vil maksimalt på hver børsdag blive købt aktier svarende til 25% af den gennemsnitlige daglige mængde aktier, der er handlet i de seneste 20 handelsdage forud for handelsdagen. · Der vil ikke under tilbagekøbsprogrammet blive købt aktier til en højere kurs end den højeste af følgende to kurser: i) kursen på den seneste uafhængige handel og ii) det højeste foreliggende uafhængige tilbud på NASDAQ OMX Copenhagen. · NORDEN kan til enhver tid afbryde tilbagekøbsprogrammet. Hvis programmet stoppes før tid, informerer NORDEN herom i en meddelelse til NASDAQ OMX Copenhagen. · Der vil senest hver 7. børsdag blive offentliggjort meddelelse om aktiekøb foretaget under tilbagekøbsprogrammet. I forbindelse med det annoncerede aktietilbagekøbsprogram sælger A/S Motortramp løbende aktier pro rata for at fastholde sin nuværende aktiebeholdning på lige under 32% af aktierne i Dampskibsselskabet NORDEN A/S. Med venlig hilsen Dampskibsselskabet NORDEN A/S Klaus Nyborg Bestyrelsesformand Yderligere oplysninger: Thomas France, Investor Communications Partner, tlf.: 3273 0629, e-mail: tfr@norden.com

HC Andersen Capital Events 18/8: Mød topledelsen i Skjern Bank, HusCompagniet, ExpreS2ion Biotechnologies og North Media

Skjern Bank - Præsentation af H1 2022Skjern Bank har her til morgen offentliggjort regnskab for 1. halvår 2022, der af banken selv betegnes som udfordrende, men dog tilfredsstillende. Bl.a. rammer kursreguleringer hårdt, og vi får derfor alene en opjustering af forventningerne til basisresultatet imens forventningerne til resultat før skat er uændret.  Således venter Skjern Bank nu et basisresultat for 2022 i niveauet DKK 190-210 mio. (fra tidligere DKK 170-190 mio.) imens resultat før skat for 2022 fortsat ventes på DKK 175-205 mio.  Ser vi på 2. kvartal 2022 isoleret set lander nettorente og gebyrindtægter på DKK 112,3 mio. imod DKK 95,5 mio. i samme kvartal året før og DKK 111,3 mio. i det foregående 1. kvartal 2022. Som nævnt er kursreguleringer relativt høje i kvartalet med næsten DKK -20 mio. sammenholdt med DKK +5,6 mio. året før. Derfor lander resultat før skat også på et forholdsvis lavt niveau på DKK 35,7 mio. imod DKK 59,4 mio. for et år siden.  Vi har senere i dag fornøjelsen af at invitere til en gennemgang af regnskabet med bankdirektør Per Munck. Torsdag den 18. august kl. 11:30 - 12:00Tilmelding via link. HusCompagniet - Præsentation af H1/Q2 regnskab 2022HusCompagniet A/S er her til morgen ude med tal for 2. kvartal 2022, og desværre må selskabet endnu engang nedjustere i forhold til den reducerede guidance fra april. Samtidig falder nysalget betragteligt, og derfor må HusCompagniet desværre også tilpasse dele af organisationen.  Selskabet har i den første del af 2022 været udfordret af den kraftig stigende inflation, der også har ramt prisen på byggematerialer, og samtidig er nysalget faldet betydeligt – formentlig i takt med lavere forbrugertillid og generelt øget usikkerhed.  De nye forventninger lyder således på en omsætning i 2022 i niveauet DKK 4.100-4.400 mio. (fra tidligere DKK 4.250-4.550 mio.). EBITDA ventes at lande på DKK 340-360 mio. (fra tidligere DKK 370-410 mio., imens EBIT forventes i niveauet DKK 265-290 mio. (fra tidligere DKK 320-360 mio.). Forventningerne til nysalget i 2022 lyder pt. på 1.100-1-400 (fra tidligere 1.700-2.100 enheder), imens antallet af færdigleverede huse i 2022 ventes at ligge på 1.925-2.050 (fra tidligere 1.950-2.100 enheder).  Vi inviterer senere i dag til en gennemgang af regnskabet, og den seneste udvikling med CEO Martin Ravn-Nielsen.Torsdag den 18. august kl. 13:00 - 13:30Tilmelding via link. ExpreS2ion Biotechnologies - Presentation of H1 2022"ExpreS2ion har her til morgen aflagt Q2 2022 regnskab. Nettotab stiger til SEK 26,6 mio. fra 10,1 mio. i samme periode sidste år, men det er som ventet og alene trukket af øgede R&D aktiviteter. Væsentligst er, at tidslinjen for Fase 3 Covid-19 bekræftes, og at der forsat forventes initial read-out før udgangen af 2022." skriver HCA Aktiechef, Michael Friis.ExpreS2ion Biotech er en dansk biotekvirksomhed, der fokuserer på udvikling af vacciner gennem brug af sit ikke-virale Drosophila S2-celle-baserede ekspressionssystem. I øjeblikket har virksomheden en pipeline i et sent stadie af vacciner mod COVID-19 og en pipeline i et tidligt stadie for brystkræft, influenza og malaria.Mød og stil spørgsmål til selskabets ledelse på eventet i dag.Torsdag den 18. august kl. 14:00 - 14:30Tilmelding via link. North Media - Præsentation af delårsrapport Q2 2022North Media A/S offentliggjorde i går aftes efter markedets lukning regnskab for 1. halvår 2022, der umiddelbart ligger indenfor rammerne af det forventede, og selskabet præciserer sin guidance for hele 2022.  I Q2 2022 isoleret set vokser omsætningen med marginale 0,4%, hvor Digital Services leverer 13,5% vækst imens Last Mile, der udgør den primære del af omsætningen, falder med 1,7%. Som vi så det i forbindelse med Q1 2022 er indtjeningen også under pres i Q2 2022 og EBIT falder således til DKK 51,9 mio., svarende til en margin på 20,0%. Det tal hed 26,1% for et år siden i Q2 2021 og 19,4% i det foregående kvartal Q1 2022. Det er stigende distributionsomkostninger, og øgede omkostninger til pakning og transport i Last Mile der sætter pres på indtjeningen.  North Media præciserer i halvårsmeddelelsen sin guidance for 2022. Således indsnævres omsætningsforventningerne til DKK 1.015-1.040 mio. (fra tidligere DKK 1.010-1.045 mio.), imens EBIT-guidance ligeledes indsnævres til DKK 195-220 mio. (fra DKK 190-220 mio.).  Ikke overraskende har North Media haft relativt store urealiserede tab på sin værdipapirportefølje, og havde således ultimo halvåret et urealiseret afkast på DKK 211 mio. Dog er en del af det tabte hentet tilbage i juli, hvor porteføljen leverede et positivt afkast på DKK 86 mio. og den tendens er formentlig fortsat i august.Vi har senere i dag fornøjelsen af at invitere til en gennemgang af regnskabet med CEO Lasse Ingemann Brodt og CFO Kåre Stausø Wigh.Torsdag den 18. august kl. 14:00 - 14:30Tilmelding via link. Disclaimer: HC Andersen Capital modtager betaling fra de nævnte selskaber for en Digital IR/Corporate Visibility abonnementsaftale.