Jaa

Yhteyshenkilöt

 • Halton Group
  Firdonkatu 2 T 146, 00520 Helsinki
  +358 (0) 20 792200
  +358 (0) 20 7922052
  http://www.halton.com
 • Salla Ahlberg

  Head of Marketing


  +358 (0) 40 831 6404
  http://www.halton.com
 • Lainaukset

  Meidän pitää oppia tekemään maailman parhaita sisäilmastoja aina vain kestävämmällä tavalla
  Tarja Takki-Halttunen
  Halton haluaa tehdä asiakkaidensa kiinteistöihin maailman parhaita sisäilmastoja
  Tarja Takki-Halttunen
  Meitä yhdistää myös panostaminen tekniseen etumatkaan ja laatuun. Olisi hienoa, jos voisimme rakentaa kokonaisvaltaisen järjestelmäosaamisen ympärille suomalaisen palveluviennin menestystarinan.
  Pertti Nissilä
  Haltonin tavoitteena on tuottaa jatkuvasti lisäarvoa asiakkaidensa liiketoiminnalle. Kun Haltonin teknologinen osaaminen yhdistetään Nelbudin vahvaan paikalliseen palvelutarjontaan monilla keskeisillä markkina-alueilla, meille tarjoutuu erinomainen tilaisuus tuottaa parempaa elinkaariarvoa.
  Mika Halttunen
  Olemme iloisia siitä, että voimme liittyä Haltonin tiimiin ja jatkaa samalla palo-, terveys- ja turvallisuuspalvelujen tarjoamista eri puolilla Yhdysvaltoja sekä laajentua kansainvälisesti. Olen erityisen innoissani mahdollisuudesta, jonka tämä kauppa tarjoaa kaikille Nelbudin työntekijöille, kun pyrimme toteuttamaan työntekijäkeskeistä tavoitettamme luoda pitkäaikaisia työuria.
  Michael Crafton
  Nelbudin monipuolisen palvelualustan avulla Halton voi jatkaa palvelumallinsa kasvattamista niin kansallisesti kuin maailmanlaajuisestikin.
  Phil Meredith
  Olen iloinen siitä, että saamme nyt Haltonin ilmastointituotteiden kautta nopean ja automaattisen fotonidesinfiointiteknologiamme saataville leikkaussaleihin kaikkialla maailmassa. Haltonin Vita OR Space -järjestelmään integroitu LED Tailorin automaattinen desinfiointijärjestelmä tuhoaa mikrobit, mukaan lukien E.Coli ja Staphylococcus aureus, erittäin tehokkaasti kaikilta pinnoilta leikkaussaleissa. Mikrobien määrä vähenee 99,999 % (5log10) 4–12 tunnissa asennetun järjestelmän koon ja tyypin mukaan.
  LED Tailorin toimitusjohtaja Harri Rautio
  Olen erittäin tyytyväinen yhteistyöhön LED Tailorin kanssa ja siihen, että voimme tuoda tämän innovaation sairaaloiden leikkaussaleihin. Haluamme auttaa sairaaloita taistelussa antibioottiresistenssiä vastaan, sillä se on merkittävä ongelma. Desinfioiva sininen valo tuhoaa mikrobit pinnoilta, joihin on vaikea päästä käsiksi perinteisillä puhdistusmenetelmillä. Järjestelmä on säädetty desinfioimaan tila automaattisesti silloin, kun huoneessa ei ole ketään. Järjestelmään integroitu yleisvalaistus vähentää entisestään eri järjestelmien tarvetta ja säästää tilaa lääkinnällisille laitteille.
  Halton Healthin myynti- ja markkinointijohtaja Sami Ahonen
  Halton on panostanut energiatehokkuuteen ja hiilijalanjäljen pienentämiseen vastuullisena yrityksenä systemaattisesti jo pidemman aikaa. Nyt tehtävä investointi vähentää hiilijalanjälkeämme 320 tonnia vuodessa. Tämä on erittäin merkittävä parannus ja keskeinen hanke vastuullisuustavoitteidemme saavuttamiseksi.
  Tommi Rantanen, Halton Oy:n toimitusjohtaja
  Halton M.A.R.V.E.L on edistyksellisin markkinoilla oleva tarpeenmukaisen ilmanvaihdon säätöjärjestelmä ammattikeittiöille. Järjestelmä optimoi ilmastoinnin keittiössä kulloisenkin tarpeen mukaan hyödyntämällä sensoridataa ja tekoälyä, ja voi puolittaa energiankulutuksen keittiön tiloista ja käyttötavasta riippuen.
  Haltonin Foodservice -liiketoiminnasta vastaava johtaja Georges Gaspar
  Epidemiatilanteen jatkuessa vielä pitkään ihmisten on voitava työskennellä ja opiskella myös yhteisissä tiloissa sekä liikkua ja asioida julkisissa ja kaupallisissa rakennuksissa mahdollisimman turvallisesti. Yksilötason käyttäytyminen ja toimenpiteet ovat tässä hyvin tärkeitä, mutta valitettavasti kokemus on osoittanut, että inhimillinen toiminta on lopulta aika vaihtelevaa. Sisätilojen turvallisuutta tulee pikaisesti lisätä vaikuttamalla tehokkaammin suoraan fyysiseen ympäristöön.
  Tarja Takki-Halttunen, hallituksen varapuheenjohtaja, Halton Group
  Liike-elämän ollessa maailmanlaajuisessa muutoksessa, odotamme kovasti hyötyvämme Mikko Mattilan laajasta kokemuksesta monilta Haltonille elintärkeiltä alueilta, kuten liiketoimintamallien muutoksista sekä yritysostojen saralta. Lisäksi Janne Pukkilan pitkä Halton-kokemus auttaa meitä hakemaan tehokkuutta skaalautumiseen.
  toimitusjohtaja Kai Konola, Halton Group
  Toivotamme Carola Puustelin lämpimästi tervetulleeksi Haltonin hallitukseen. Hänellä on vuosikymmenten kokemus ja johtamisnäkemys Haltonille tärkeiltä osa-alueilta kuten globaalin myynnin ja palveluliiketoiminnan kehittämisestä teknologia- ja palvelualoilla.
  Mika Halttunen, hallituksen puheenjohtaja, Halton Group
  Mahdollistamalla datan hyödyntäminen helposti saman alustan kautta eri kokoisille ja eri näkökulmia edustaville toimijoille, avataan aivan uudet mahdollisuudet luoda kokonaisvaltaisesti ihmislähtöisiä sisäympäristöjä, joissa yhdistyvät älykäs mukavuus ja turvallisuus, ympäristöystävällisyys ja taloudellisuus.
  Halton Groupin strategiasta ja liiketoiminnan kehityksestä vastaava johtaja Mika Nieminen
  Tiedämme, että Haltonin huuvat ja uv-järjestelmällä varustetut ilmastointikatot pystyvät tarjoamaan keittiöympäristöön parhaan mahdollisen sisäilmanlaadun säästäen samalla energiaa, sekä asiakkaille heidän vaatimansa huoltopalvelun.
  Hong Gyun Lim, johtaja, Hanil Oneex
  Tuotekehityskeskuksen avaaminen Saksan tehtaallemme auttaa meitä nopeuttamaan yksikössä tehtävää tuotteiden ja ratkaisujen kehitystyötä, kasvattaa yksikön merkitystä liiketoiminnallemme, sekä vahvistaa asiakkaille tärkeää alueellista läsnäoloamme.
  Haltonin Saksan toiminnoista vastaava johtaja Heinz Ritzer
  Kaupungistumisen myötä entistä suurempi osa maailman väestöstä viettää aikansa sisäympäristössä. Sekä ihmisten välittömän elämänlaadun että maapallon tulevaisuuden kannalta on olennaista, että nämä ympäristöt tuotetaan laadukkaasti ja kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. Tämä tarkoittaa yhä useammin rajat ylittävää, innovoivaa yhteistyötä ja älykkäitä ratkaisuja.
  Kai Konola, toimitusjohtaja, Halton Group
  Millenium-kumppanuuden myötä meillä on ilo olla mukana tukemassa TAF:n tärkeää työtä näiden innovaatioiden esiin tuomisessa ja niihin perustuvan ratkaisukehityksen vauhdittamisessa.
  Kai Konola, toimitusjohtaja, Halton Group
  Halton on suomalaisomisteinen maailmanlaajuisilla markkinoilla toimiva yhtiö, joka edustaa alansa eturivin teknologiaa. Yhtiön pitkäjänteinen työ ja vahva investointi teknologian ja palveluiden innovointiin ovat synnyttäneet Suomelle maailmanluokan osaamista. Olemme iloisia saadessamme tämän kansainvälisesti kasvavan ja osaamiskeskeisen yhtiön uudeksi kumppaniksemme.
  Tekniikan Akatemia -säätiö TAF:n operatiivinen johtaja Eeva Sievi
  Ulkona syömisen painopiste on viime vuosina siirtynyt liikkumisen ja matkustuksen yhteydessä  tapahtuvaan syömiseen, esimerkiksi joukkoliikennereiteillä, pidemmillä työmatkoilla tai lomilla. Samalla ovat kasvattaneet suosiotaan pienemmät ja sijainniltaan kätevät toimijat, jotka panostavat ensisijassa nopeiden ja mukaan ostettavien annosten tarjoamiseen ravintolan istumapaikkojen sijaan
  Georges Gaspar, johtaja, Halton Foodservice
  Haluamme mahdollistaa hyvinvoinnin sisäympäristöissä ja edistää ihmisten terveyttä ja tuottavuutta.
  Anu Saxén, johtaja, Halton Buildings
  Tarjoamme asiakkaille läpinäkyvän ja helpon kokonaisprojektin parhaalla lopputuloksella, joka säästää merkittävästi energiaa ja parantaa työntekijöiden hyvinvointia tiloissa.
  Georges Gaspar, johtaja, Halton Foodservice
  Asiakkaillemme on tärkeää, että he saavat meiltä alan parasta ja alueen standardit täyttävää teknologiaa. Amerikan markkinoilla tuotteemme noudattavat U.L. ja E.T.L. -standardeja
  Haltonin Pohjois- ja Etelä-Amerikan Foodservice-toiminnoista vastaava johtaja Phil Meredith
  Haltonin huipputason teknologian ja tuotteiden ohella yhteistyö yhtiön asiantuntijatiimin kanssa antoi meille mahdollisuuden kehittää vallitsevista käytännöistä erottuvan, alamme johtavan ratkaisun ja toteuttaa näin Geonbae-ravintolamme. Projekti auttoi meitä samalla tavoitteessamme yhdistellä älykastä teknologiaa eri puolilla laivaa ja rajoittaa näin ympäristövaikutuksiamme.
  Virgin Voyages -yhtiön hotelliliiketoiminnan varatoimitusjohtaja Frank Weber
  Kaupungistuvassa maailmassa suuret julkiset sisä- ja yleisötilat tulevat lisääntymään. Samalla vaatimukset sisäilman laatua, ympäristöystävällisyyttä ja mukavuutta kohtaan kasvavat ja nostavat vaikeuskerrointa näissä ennestäänkin haastavissa kohteissa.
  Anu Saxén, johtaja, Halton Buildings
  Halton on tuttu yhteistyökumppani, jonka osaamiseen ja ratkaisujen laatuun sekä toimitusvarmuuteen saattoi luottaa myös Oodin arkkitehtonisesti ainutlaatuisessa hankkeessa. Työn valmistuttua on jopa ihmeteltävä ratkaisujen millintarkkaa mitoitusta ja säätöominaisuuksien ylivoimaisuutta.
  Tony Lindholm, projektipäällikkö, Are Oy
  Koimme, että Inoroom on hyvämaineinen ja luotettava kumppani, jonka kaikki aiemmat toimitukset ovat sujuneet sovitussa aikataulussa ja budjetissa. Lisäksi arvostamme kokonaistoimituksen varmuutta.
  Kai Heiskanen, Projektijohtaja, Carea Sairaalat Oy
  LCSystemsin kauppa tukee valittua strategiaamme ja nopeuttaa omien kokonaisrakaisujemme saantia Pohjois-Amerikan markkinoille, jossa tavoittelemme myös jatkossa merkittävää kasvua alan johtavana teknologiatoimittajana.
  Haltonin Foodservice-liiketoiminnasta vastaava johtaja Georges Gaspar
  Kaikki kolme hanketta ovat upeita näytteitä suomalaisesta suunnittelun, hankejohtamisen ja rakentamisen osaamisesta.
  Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner
  Uskoimme Inoroom-konseptiin alusta asti, ja on ollut hienoa olla mukana tukemassa suomalaista huippuosaamista eteenpäin.
  Rakennuttajapäällikkö Kari Kangasmaa, OP Ryhmä
  Uskomme, että hyvä sisäympäristö näkyy myös oppimistuloksissa, kun ihmiset voivat hyvin ja heidän vireystasonsa pysyy korkeana
  Taiwan ravintolakoulun johtaja Nakata sekä konditoriapuolen opetuksesta vastaava johtaja Samejima
  Valitse ajanjakso -
  Hakusi ei tuottanut tuloksia
  Hakusi ei tuottanut enempää tuloksia
  Takaisin alkuun