Diamyd Medical och UCLA tar ytterligare steg i utvecklingen av terapi för typ 1-diabetes

Diamyd Medical (Nasdaq Stockholm First North, Ticker: DMYD B) meddelade idag att Diamyd Medical har kommit överens om att ta ytterligare steg vad gäller utvecklingen av sin Antigen-Baserade Teknologi tillsammans med forskare vid University of California, Los Angeles (UCLA). Starka synergieffekter har tidigare rapporterats i en djurmodell med GABA i kombination med antingen GAD65 eller proinsulin. Den här nya prekliniska studien kommer att utvärdera om GABA i kombination med båda autoantigenen ytterligare förbättrar effekten av GABA. Diamyd Medical licensierar exklusiva rättigheter från UCLA för terapeutisk användning av GABA ensamt eller i kombination med antigen för behandling av diabetes och andra inflammationsrelaterade tillstånd.

- Den här nya studien är en viktig komponent i utvärderingen av en nästa generationens antigenspecifik immunoterapi för autoimmun diabetes som baserar sig på vår licensierade och patenterade teknologi, säger Ulf Hannelius, vd för Diamyd Medical.

Tidigare publicerade resultat visar att GABA i kombination med antingen GAD65 eller proinsulin resulterar i starka synergieffekter i förbättrad betacellshälsa och kan vända hyperglykemi i prekliniska typ 1-diabetes musmodeller. En första klinisk studie där GABA kombineras med diabetesvaccinet Diamyd® är igång på University of Alabama, Birmingham.

Om Diamyd Medical
Diamyd Medical arbetar dedikerat för att bota autoimmun diabetes genom läkemedelsutveckling och investeringar inom stamcellsteknologi och medicinteknik.

Diamyd Medical utvecklar diabetesvaccinet Diamyd®, en Antigen-Baserad Terapi (ABT) baserad på den exklusivt inlicensierade GAD-molekylen. Bolagets inlicensierade teknologier för GABA och Gliadin har även dessa potential att bli viktiga pusselbitar i den framtida lösningen för att förhindra, behandla och bota autoimmun diabetes, liksom vissa andra autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar. För närvarande pågår sex kliniska studier med Diamyd®. Diamyd Medical är en av huvudägarna i stamcellsbolaget Cellaviva AB. Stamceller kan förväntas komma till användning inom området Personalized Regenerative Medicine (PRM), till exempel för att återskapa betacellsmassa i diabetespatienter där den autoimmuna komponenten av sjukdomen har stoppats. Diamyd Medical har också ägarandelar i medtech-bolaget Companion Medical, Inc. i San Diego, USA; samt i genterapibolaget Periphagen, Inc., Pittsburgh, USA.

Diamyd Medicals B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm First North under kortnamnet DMYD B. Remium Nordic AB är Bolagets Certified Adviser.

För ytterligare information, kontakta:
Ulf Hannelius, vd
Tel: +46 736 35 42 41. E-post: ulf.hannelius@diamyd.com

Diamyd Medical AB (publ)
Kungsgatan 29, SE-111 56 Stockholm, Sverige. Tel: +46 8 661 00 26, Fax: +46 8 661 63 68
E-post: info@diamyd.com. Org. nr: 556242-3797. Hemsida: www.diamyd.com.

Taggar:

Om oss

Diamyd Medical är ett svenskt diabetesbolag dedikerat till att bota autoimmun diabetes genom läkemedelsutveckling och investeringar inom stamcellsteknologi och medicinteknik.

Prenumerera

Dokument & länkar