Diamyd Medical stärker GABA-portföljen med ny licens

Diamyd Medical har ingått ett nytt exklusivt licensavtal med University of California, Los Angeles (UCLA) Technology Development Group genom UC Regents. Licensen avser nya patentansökningar för terapeutisk användning av GABA (gamma-aminobutyrsyra) med positiva allosteriska modulatorer av GABAA-receptorn för att förstärka betacell-regenerering, överlevnad och immunmodulering.

- Denna nya GABA-licens tillsammans med vår befintliga licens, patentansökningar och vårt egna GABA-prövningsläkemedel Remygen®, ger en stark utvecklingsplattform för att fullt ut kunna utnyttja den terapeutiska och kommersiella potentialen hos GABA i diabetes och andra inflammatoriska sjukdomar, säger Ulf Hannelius, vd för Diamyd Medical.

Positiva allosteriska modulatorer av GABAA-receptorn (GABAA PAMs) ökar aktiviteten hos GABAA-receptorer och har idag bred klinisk användning för sina ångestdämpande och lugnande effekter. Återanvändning av dessa PAMs för behandling av diabetes kan vara tilltalande på grund av deras dokumenterade säkerhetsprofil och förmåga att förbättra effekten av endogent utsöndrat eller exogent administrerat GABA.

Uppfinnarna av de av Diamyd Medical licensierade patentansökningar, professor Jide Tian och professor Daniel Kaufman vid UCLA, har visat i prekliniska experiment som publicerades i Nature Scientific Reports tidigare i år (http://www.nature.com/articles/s41598-017- 00515-y) att GABAA PAMs förstärker GABAs effekt på beta-celltillväxt.

Om Diamyd Medical
Diamyd Medical arbetar dedikerat för att bota diabetes och andra allvarliga inflammatoriska sjukdomar genom läkemedelsutveckling och investeringar inom stamcellsteknologi och medicinteknik.

Diamyd Medical utvecklar diabetesvaccinet Diamyd®, för antigenspecifik immunoterapi baserad på den exklusivt inlicensierade GAD-molekylen. Det pågår fyra prövarinitierade kliniska studier med Diamyd®. Bolagets studie DIAGNODE-2, där diabetesvaccinet administreras direkt i lymfkörtel, förväntas börja rekrytera patienter till hösten. Diamyd Medical utvecklar även Remygen®, ett GMP-tillverkat oralt GABA-baserat prövningsläkemedel. En prövarinitierad placebokontrollerad studie med GABA och Diamyd® i patienter som nyligen insjuknat i typ 1-diabetes pågår vid University of Alabama at Birmingham. En exklusiv licens för GABA avseende behandling av diabetes och inflammatoriska sjukdomar utgör tillsammans med diabetesvaccinet Diamyd® och Remygen® centrala tillgångar i Diamyd Medical. Diamyd Medical är vidare en av huvudägarna i stamcellsbolaget NextCell Pharma AB samt har ägarandelar i det medicintekniska bolaget Companion Medical, Inc. i San Diego, USA och i genterapibolaget Periphagen, Inc., Pittsburgh, USA.

Diamyd Medicals B-aktie handlas på Nasdaq First North under kortnamnet DMYD B. FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser. Mer information finns på Bolagets hemsida; www.diamyd.com 

Diamyd Medicals B-aktie handlas på Nasdaq First North under kortnamnet DMYD B. FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser.

För ytterligare information, kontakta:
Ulf Hannelius, vd
Tel: +46 736 35 42 41
E-post: ulf.hannelius@diamyd.com

Diamyd Medical AB (publ)
Kungsgatan 29, SE-111 56 Stockholm, Sverige. Tel: +46 8 661 00 26, Fax: +46 8 661 63 68
E-post: info@diamyd.com Org. nr: 556242–3797 Hemsida: www.diamyd.com

Denna information är sådan information som Diamyd Medical är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 oktober 2017 kl. 09:45 CET

Taggar:

Om oss

Diamyd Medical är ett svenskt diabetesbolag dedikerat till att bota autoimmun diabetes genom läkemedelsutveckling och investeringar inom stamcellsteknologi och medicinteknik.

Prenumerera

Dokument & länkar