Diamyd utökar sitt vetenskapliga råd

Diamyd Medical förvärvade nyligen exklusiva rättigheter avseende terapeutisk användning av substansen GABA vid diabetes och andra inflammationsrelaterade sjukdomar. Bolaget utökar nu sitt vetenskapliga och medicinska råd med tre internationellt ledande experter på GABA och diabetes: dr Bryndis Birnir, dr Brooke Ligon och dr Qinghua Wang.

Diamyd har sedan länge knutit några av världens främsta experter inom diabetes och immunologi till sitt vetenskapliga och medicinska råd. Rådet är en viktig informationskälla för bolaget och ledamöterna rådfrågas regelbundet om medicinska och vetenskapliga frågeställningar som uppstår i verksamheten. Därutöver fungerar ledamöterna som ambassadörer för Diamyd gentemot akademiska och företagsanknutna forskare.

Bolaget slöt nyligen ett exklusivt licensavtal med University of California i Los Angeles (UCLA) avseende en patentportfölj på användning av GABA (gammaaminosmörsyra) och GABA-agonister för att behandla och förebygga typ 1- och typ 2-diabetes och andra inflammationsrelaterade sjukdomar som metabolt syndrom, ledgångsreumatism och allergi. Diamyd knyter därför nu till sig ytterligare tre ledande vetenskapsmän vars forskning fokuserar på GABA och diabetes: dr Bryndis Birnir, dr Brooke Ligon och dr Qinghua Wang.

Bryndis Birnir är professor i fysiologi vid medicinska fakulteten vid Uppsala universitet i Sverige. Dr Birnirs forskning fokuserar på GABA-signalering där hon och hennes kollegor studerar samspelet mellan den extracellulära signalmolekylen GABA och högaffinitets GABA-A receptorer som är jonkanaler. De fokuserar speciellt på hur dessa molekyler påverkar sekretion av metaboliska hormoner, cellulär excitabilitet och immunmodulering. Dessa processer är av avgörande betydelse vid många metabola och inflammatoriska sjukdomar såsom diabetes.

- Efter många års forskning är jag övertygad om att GABA kommer att spela en viktig roll i kampen mot diabetes och jag är väldigt glad om jag kan hjälpa Diamyd att ta rätt steg mot målet att bota sjukdomen, säger professor Birnir.

Brooke Ligon tog sin läkarexamen vid University of Arkansas for Medical Sciences i USA. Hon utbildade sig till neurolog vid Tufts Medical Center i Boston och doktorerade även i neurovetenskap där. Dr Ligon har ägnat sin forskarkarriär åt att visa på den kritiska roll GABA spelar i att upprätthålla glukosbalansen. Hennes nydanande grundforskning och kliniska forskning visar att det är av avgörande vikt att återställa GABA vid diabetes för att regenerera betaceller, eliminera de patologiska immunreaktionerna och återställa hälsan på lång sikt.

- Jag är glad att bli en del av det framstående teamet kring Diamyd som arbetar för att motverka metabola och immunologiska sjukdomar. Jag tror de närmaste åren kommer att bli forskningsmässigt spännande och givande för patienter och deras familjer, säger dr Ligon.

Qinghua Wang, MD, PhD, är Associate Professor vid Department of Physiology and Medicine vid Toronto University i Kanada. Dr Wang arbetar för närvarande som forskare vid St. Michael's Hospital i Toronto. Han är även Lecturing Professor vid Fudan University i Kina. Wang och hans kollegor var de första som visade att GABA har både en effekt på betacellstillväxt och en antiinflammatorisk effekt. De visade att GABA-behandling förebygger och delvis kan bota typ 1-diabetes i möss. Man håller på att undersöka om GABA är en effektiv behandling vid typ 1-diabetes i människa.

- Vi samlar för närvarande på oss kunskap från vår pågående fas I-studie med GABA i typ 1-diabetes i Kina och jag hoppas resultaten kommer underlätta Diamyds arbete med att utveckla nya terapier för patienter med diabetes, säger dr Wang.

- Det finns ett akut behov av nya säkra behandlingar som motverkar det immunsvar som bidrar till utvecklingen av typ 1- och typ 2-diabetes, metabolt syndrom och ledgångsreumatism. Diamyd leder utvecklingen av nya behandlingsstrategier som kan bidra till att behandla dessa sjukdomar på ett säkert sätt, säger dr Dan Kaufman vid UCLA som sedan länge är rådgivare till Diamyd och uppfinnare av GABA-teknologin.

- Även om jag blev besviken att tidigare försök med det GAD-baserade diabetesvaccinet Diamyd® inte mötte de uppsatta målen, så tror jag nu i efterklokhetens ljus att vi ser vissa förklaringar till varför och hur man kan justera nya försök. Därför är jag mer optimistisk än någonsin att vi genom att kombinera GAD och GABA kan uppnå en signifikant effekt i att förebygga typ 1-diabetes likväl som att förbättra livet för de som redan diagnostiserats med sjukdomen, säger dr Mark Atkinson vid University of Florida som sedan länge är rådgivare till Diamyd och en av de fem mest citerade vetenskapliga författarna inom diabetesforskningen och även verksam inom GABA-fältet.

Övriga medlemmar i Diamyds vetenskapliga och medicinska råd är Hans Wigzell, professor emeritus i immunologi, och tidigare rektor för Karolinska Institutet; Lars Klareskog, professor i reumatologi, Karolinska Institutet; Bart Roep, professor i medicin vid Leiden University Medical Center; David Leslie, professor i diabetes och autoimmunitet vid Royal London and St. Bartholomew’s School of Medicine, University of London; Allan Tobin, professor emeritus och Senior Scientific Advisor för CHDI Foundation; samt Åke Lernmark, professor i experimentell diabetes vid Lunds universitet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Zerhouni, vd Diamyd Medical AB
Tel: 08-661 00 26. E-post: press@diamyd.com

Om Diamyd Medical
Diamyd Medical är ett svenskt diabetesbolag. Bolaget hette tidigare Diamyd Therapeutics och knoppades av från Mertiva AB (tidigare Diamyd Medical) i april 2013. Bolagets primära utvecklingsprojekt utgörs av det GAD-baserade diabetesvaccinet Diamyd®för behandling och prevention av autoimmun diabetes. Två svenska forskarinitierade fas II-studier med Diamyd®pågår för närvarande. En studie för att utvärdera om diabetesvaccinet kan förebygga typ 1-diabetes hos barn som har hög risk att utveckla sjukdomen samt en studie där man utvärderar om Diamyd®i kombination med relativt höga doser av D-vitamin och ibuprofen kan bevara kroppens egen förmåga till blodsockerkontroll hos barn och ungdomar som nyligen insjuknat i typ 1-diabetes.

Diamyd Medical har även ett innehav i genterapibolaget Periphagen Holdings, Inc. (USA).

Diamyd Medicals B-aktie handlas på Nasdaq OMX First North sedan 20 maj 2013 under kortnamnet DMYD B. Remium Nordic AB är bolagets Certified Adviser. Mer information finns på bolagets hemsida; www.diamyd.com.

Diamyd Medical AB (publ)
Kungsgatan 29, SE-111 56 Stockholm, Sverige. Tel: 08-661 00 26, Fax: 08-661 63 68
E-post: info@diamyd.com. Org. nr: 556242-3797.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar