Apoteket AB väljer Arenastaden och Fabege för sitt nya huvudkontor.

Apoteket AB har tecknat ett sjuårigt hyresavtal med Fabege i fastigheten Farao 8, Arenastaden. Hyresvärdet uppgår till cirka 10 Mkr per år. Inflyttning är planerad till april 2013.

Arenastaden kommer att bli Sveriges kanske mest spännande stadsdel – med en unik mix av ett antal attraktiva beståndsdelar: Friends Arena, Sveriges Nationalarena för fotboll, invigs hösten 2012. Quality Hotel Arena, konferens- och kongresshotell med 399 dubbelrum, öppnas hösten 2013. Mall of Scandinavia, norra Europas mest moderna köpcentrum, öppnas hösten 2015. Här byggs 3 000 bostäder, med första inflyttning maj 2014. Vi utvecklar också framtidens kontor med 25 000 arbetsplatser, i samarbete med flera av Skandinaviens mest välrenommerade arkitekter. Arenastaden kommer att erbjuda citypuls men nära till naturen. Citykänsla men med moderna fastigheter som är lätta att anpassa.

- Ytterligare ett stort företag med starkt varumärke väljer nu att lägga sitt huvudkontor i Arenastaden. Att Apoteket också har valt Arenastaden bekräftar att vi är på rätt väg att realisera vår vision för den nya stadsdelen. Arenastadens unika sammansättning och goda läge skapar de bästa förutsättningarna för en levande stadsdel och en attraktiv arbetsplats. Arenastaden är det naturliga valet för de som söker citykänsla men i ett modernt och hållbart område, säger Christian Hermelin, VD Fabege.

- Vi förvärvade fastigheten med en stor vakans i slutet av förra året i syfte att kunna tillhandahålla moderna kontorsytor i Arenastaden med kort inflyttningstid. Det är därför glädjande att vi nu hyrt ut hela kontorsdelen i fastigheten till Apoteket, avslutar Urban Sjölund, fastighetschef.

Fabege AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Hermelin, VD, Fabege, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Åsa Bergström, vVD och Ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, 0706-66 13 80
Urban Sjölund, fastighetschef, tel 08-555 148 50, 0733-87 18 50

Denna information är sådan som Fabege AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 16:45 den 6 juli 2012.

Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med inriktning mot uthyrning och förvaltning av kontorslokaler samt fastighetsutveckling. Fabege äger fastigheter till ett bok­fört värde av 30,8 Mdkr. Fastighets-beståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,2 Mdkr och en uthyrningsbar yta på 1,1 miljoner kvm. Fabegeaktien är noterad på Nasdaq OMX  Stockholm, Large Cap-segmentet.

Taggar:

Om oss

Fabege är ett fastighetsbolag med fokus på stadsutveckling och kommersiella fastigheter. Vi utvecklar attraktiva och hållbara stadsdelar med moderna kontor, bostäder och ett brett utbud av service - tillsammans med strategiska partners. Både vårt perspektiv och ägande är långsiktigt och vår passion är att skapa rätt förutsättningar för alla som bor, verkar och vistas i våra områden. Vi finns på ett begränsat antal delmarknader med hög tillväxt i Stockholmsområdet. Fabege aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap-segmentet.

Prenumerera

Dokument & länkar