Dela

Citat

Det är positivt att transaktionsmarkanden har vaknat till liv igen. Vi såg flera affärer både inom CBD och i ytterområdena med på avkastningskrav som väl bekräftar våra värderingar.
Stefan Dahlbo, VD.
För Fabege är det viktigt med kontinuitet och transparens för att underlätta en gedigen genomlysning av vår kreditvärdighet.  Vi upplever att vi har bra förtroende från marknaden vilket vår senaste publika emission på 1,2 Mdkr i förra veckan bevisar.
Åsa Bergström, ekonomi- och finanschef på Fabege.
”Återbruksparken kommer bidra som ytterligare en framgångsfaktor för att skala upp vårt återbruksarbete, vi anser att lösningar för mellanlagring behövs för att förenkla tillgången på återbruksmaterial”
Sandra Holmström, Hållbarhetsspecialist på Fabege.
Många hyresgäster lägger stort fokus på att skapa attraktiva kontor och mötesplatser som uppfyller medarbetarnas krav och önskemål. Med det sagt så känner vi av att ändrade arbetssätt ibland kan leda till minskat ytbehov. Vi ser även en trend att företag väljer att etablera sina kontor i bättre geografiska lägen, vilket gynnar oss som har vårt bestånd i attraktiva och spårbundna lägen i Stockholm.
Johan Zachrisson, affärsutvecklingschef Fabege.
Uppgörelsen med Telia är affärsmässig och kommer på lite sikt att ha en positiv inverkan på såväl nettouthyrning som fastighetens driftsöverskott och värdering. Vi värdesätter vår relation med Telia som en viktig hyresgäst och som bidrar till Arenastadens attraktivitet. Tillsammans fortsätter vi att utveckla Arenastaden.
Stefan Dahlbo, VD Fabege.
Vi tror mycket på Älvsjö och verksamheterna har ett angeläget syfte som kommer bidra positivt till liv och rörelse på platsen. Vi är glada över att få välkomna S:ta Birgitta Folkhögskola och Caritas.
Johan Zachrisson, Affärsutvecklingschef på Fabege
Flemingsberg Block Party definierar samverkan, experimentkraft och kontraster. I Flemingsberg möts människor genom livet som grannar, kollegor, studenter och kulturen, det är en dynamik som vi vill förstärka ytterligare. Festivalen ger omedelbar kraft till möten som bidrar till utvecklingen och främjar mer långsiktiga samarbeten och initiativ i Flemingsberg.
Stefan Dahlbo, VD Fabege
"Ett stabilt resultat i sin helhet. Vi ökade hyresintäkterna och förbättrade vårt driftöverskott trots en avvaktande och något försiktig marknad."
Stefan Dahlbo, VD
Vi är mycket glada över att BSH flyttar till oss och förstärker mixen av varumärken i området ytterligare. Vi ser fram emot att välkomna alla nya medarbetare till Solna Business Park.
Johan Zachrisson, Affärsutvecklingschef på Fabege.
Vi gjorde några årets största uthyrningar och redovisade en nettouthyrning om 165 Mkr, en av de starkaste någonsin för Fabege.  Vi avyttrade tre fastigheter i två affärer i linje med vår strategi att skapa investeringsutrymme. Vi har också vunnit priser för vårt hållbarhetsarbete och glädjande nog har våra medarbetare och kunder aldrig varit nöjdare. Jag hyser hoppfullhet inför 2024, inte minst tack vare lägre räntor, men är ödmjuk inför att det tar tid innan vi ser en återhämtning.
Stefan Dahlbo, VD.
Det är människor som gör en stad och vi bygger för människor. Med den unika mixen mellan akademi, näringsliv och nya kulturella upplevelser i ett attraktivt läge  har vi potential att bygga en dynamisk, unik och attraktiv stad som stärker hela Stockholmsregionen.
Stefan Dahlbo, vd och koncernchef Fabege.
Vi levererar ett starkt resultat med ökade hyresintäkter, förbättrad överskottsgrad, ökat förvaltningsresultat och stark nettouthyrning trots en turbulent omvärld. Under hösten har hyresmarknaden fortsatt varit avvaktande medan finanseringsmarknaden förbättrats avsevärt.
Stefan Dahlbo, VD
Vi är glada över att Bengt Dahlgren väljer att flytta till vår fantastiska fastighet Textiltorget. Med den levande gatumiljön kommer människor inte bara att passera förbi, utan också stanna till för en morgonkaffe, shopping eller fika efter jobbet. Det är helt i linje med vår vision om att levandegöra området vid Virkesvägen.
Linus Tillander, uthyrare på Fabege.
Det vi kallar kontor har en central funktion i mångas liv. Kontoren är viktiga för att skapa gemenskap, tillhörighet och engagemang. Det är dock viktigt för oss alla att vara lyhörda och öppna för utveckling, inte minst med tanke på ny teknik. Vi tror och hoppas att rapporten kan bidra till denna utveckling.
Stefan Dahlbo, vd för Fabege
Det handlar inte längre om att ”locka” tillbaka medarbetare till kontoret utan att se till hela människan och skapa arbetsmiljöer som ger förutsättningar för både välmående och produktivitet. Man ska inte behöva jobba hemifrån för att kunna koncentrera sig
Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs
Det attraktiva kontoret fungerar som en motor för stadens tillväxt. Vad som utgör ett attraktivt kontor definieras till stor del av medarbetarna och för att skapa långsiktigt hållbara kontorskoncept behöver vi hela tiden vara nyfikna på hur vi kan möta våra hyresgästers behov och önskemål.
Knut Rost, vd för Diös
Vi fortsätter utveckla Haga Norra. Nu är det ett bostadsprojekt som står på tur. Tack vare vår långsiktighet och finansiella stabilitet samt den efterfrågan vi sett i de tidigare bostadsprojekten i området så ser vi positivt på att sätta i gång nästa etapp även om marknaden är mer osäker och det är ekonomiskt tuffare tider.
Stefan Dahlbo, VD på Fabege.
Vi har haft flertalet samarbeten med Fabege de senaste åren och vi ser nu fram emot det första bostadsprojektet genom Birger Bostad. Under projekteringsfasen har vi arbetat med projektets klimatpåverkan genom att se över möjligheten att återbruka tegel och använda klimatförbättrad betong. Dessutom kommer lägenheterna att Svanenmärkas.
Henrik Landelius, affärsområdeschef NCC Building Sverige.
Mia har genom sitt aktiva arbete och ledarskap sett till att vårt miljömässiga, sociala såväl som ekonomiska hållbarhetsarbete ligger i framkant. Jag är glad att Mia med sin breda erfarenhet, från allt ifrån förvaltning och projekt till utveckling och rapportering, nu även kommer ta ett än bredare ansvar för koncernen som medlem i koncernledningen.            
Stefan Dahlbo, VD
Arenastaden har en hög attraktionskraft och vi är bara halvvägs igenom stadsutvecklingen för området. Vi kommer sätta människan i centrum i utvecklingen av de nya stadskvarteren med restauranger, bostäder och kontor på bästa läge i Arenastaden.
Charlotte Liliegren, Chef Stads- och Fastighetsutveckling på Fabege.
Att fortsätta utveckla en levande stadsmiljö i Solna är en viktig del i vårt långsiktiga arbete med att skapa en mer hållbar kommun. Att detaljplanen vunnit laga kraft möjliggör för ännu fler att bo och verka i Arenastaden vilket är glädjande.
Martin Eliasson, Byggnadsnämndens ordförande i Solna stad.
Fabege driver sedan länge ett dedikerat hållbarhetsarbete för att minska branschens klimatavtryck. Den gröna aktien är ytterligare ett bevis på att vi tar vårt hållbarhetsarbete på största allvar. Det underlättar för investerare att göra medvetna och hållbara val.
Åsa Bergström, Vice VD samt ekonomi- och finanschef.
AIK Fotboll hör hemma i Solna. Det känns fantastiskt att nu kunna erbjuda dem en hållbar helhetslösning för både herr, dam och ungdomsakademierna, samtidigt som vi storsatsar på fotbollsverksamheten för barn och unga i Solna.
Sara Kukka-Salam, kommunstyrelsens ordförande i Solna stad
Vi är väldigt glada över att Solna stad går till handling med en hemvist för AIK Fotboll inom kommunens gränser. Vi ser oss själva som en drivande samhällsaktör för Solna Stad och det är därför viktigt för både oss och staden att AIK Fotboll kan få möjlighet till fortsatt tillväxt i en omgivning där vi, våra spelare och ledare samt medlemmar trivs
AIK Fotbolls VD och klubbdirektör Fredrik Söderberg
Våra ungdomar behöver sammanhanget som idrotten innebär, där de möter lagkamrater och engagerade vuxna. De behöver också idoler och förebilder att se upp till i klubblag och landslag. Vi vill bidra till att fotbollen fortsätter att vara en positiv kraft i Solna. Det som är bra för Solna och AIK är även bra för Fabege.
Johan Zachrisson, affärsutvecklingschef på Fabege.
För Fabege är det viktigt att synliggöra vår höga kvalitet och vår långsiktighet gentemot våra investerare. Vi är glada över att få denna bekräftelse på bolagets finansiella stabilitet genom Moody´s bekräftelse på vår rating.
Åsa Bergström, ekonomi- och finanschef på Fabege.
Vi är glada över att Skolverket väljer att sitta kvar hos oss efter att de utvärderat ett stort antal andra lokalalternativ. Det vittnar om Solna Business Parks starka attraktionskraft genom mixen av företag, myndigheter och service liksom värdet av närheten till allmänna kommunikationer.
Susanna Elvsén, Marknadsområdeschef på Fabege.
Vi vill, vi kan och vi ska göra skillnad. Återbrukshubben är en katalysator som möjliggör ökad grad av återbruk i Fabeges verksamhet och på sikt vill vi även öppna upp den för andra aktörer, som ett ”byggvaruhus för fastighetsbranschen, fast med återbrukat material.
Stefan Windefalk, Chef Ombyggnad på Fabege
Vi behöver skapa förutsättningar för cirkulära materialflöden för att lyckas. Det betyder att vi i första hand ska bygga med återbrukat material och i andra hand använda material som har hög andel återvunnet eller förnyelsebart innehåll. Vi har som målsättning att minst 20 procent av mängden material som tillförs i ett ombyggnadsprojekt ska vara cirkulära.
Mia Häggström, Hållbarhetschef på Fabege.
Vi sprider vår återbruksstrategi och delar med oss av våra erfarenheter, system och arbetssätt kring återbruk. Intresset från branschen är stort och vi ser att hela branschen kan förflytta sig framåt gemensamt. Potentialen i återbruksmarknaden för byggmaterial är enorm.
Stefan Windefalk
Vi är stolta över att få förtroendet från Saab att vara deras partner när de nu skapar en ny arbetsplats i Solna för sina medarbetare. Att vi på Fabege gör en av Sveriges största uthyrningar i rådande marknad är ett styrkebesked.
Stefan Dahlbo, VD och koncernchef
Vi såg ett stabilt resultat med ökade hyresintäkter och förbättrat driftöverskott som nästan mötte ökade räntekostnader. Ränteutvecklingen har lett till högre avkastningskrav och fortsatt press på fastighetsvärdena,
Stefan Dahlbo, VD.
GRESB-resultatet för i år ser vi som ytterligare ett kvitto på att vi ligger i framkant med vårt ambitiösa hållbarhetsarbete. Vi har branschens lägsta energiprestanda, 73 kWh /kvm Atemp, och redan för tre år sedan hade vi miljöcertifierat hela beståndet och kunde som första svenska fastighetsbolag stoltsera med 100 procent grön finansiering.
Mia Häggström, hållbarhetschef
Försäljningen är en naturlig del av vår affärsmodell. Fastigheterna ligger utanför våra strategiska stadsdelsutvecklingsområden och affären stärker också vår balansräkning ytterligare och ger finansiellt utrymme för fortsatta investeringar i tex Flemingsberg och Haga Norra.
Stefan Dahlbo, VD på Fabege.
Vi uppvisade en positiv nettouthyrning om 34 Mkr under andra kvartalet och 22 Mkr för halvåret. Därtill kan läggas avsiktsförklaringen om uthyrning av hela fastigheten Nöten 4 om 66 000 kvm. Utbudet av större moderna lokaler är fortsatt begränsat framför allt i Stockholms innerstad och i Arenastaden.  
Stefan Dahlbo, VD.
Uthyrningen till Miele är en av flera större uthyrningar i Solna Business Park under andra kvartalet. Nyligen tecknades även ett hyresavtal med Mekonomen Company om 1050 kvm. Det visar att trenden håller i sig att kunderna efterfrågar moderna kontor med bra kommunikationsmöjligheter.
John Svanström, Uthyrare på Fabege.
Flytten bidrar till att förstärka vår position på marknaden och kontorslokalerna representerar vår kärnaffär både i uttryck och design. Vi kommer kunna skapa en unik yta för våra medarbetare och partners att komma i kontakt med våra produkter och varumärke på nya spännande sätt. Dessutom kommer vi erbjuda våra medarbetare ett stort serviceutbud i ett centralt läge och tvärbanan precis utanför dörren.
Niklas Mair, VD Miele AB.
Kapitalmarknaden är en viktig del av Fabeges finansiering och hållbarhetsarbete. Vi strävar kontinuerligt mot hållbar finansiering samtidigt som kraven skärps.
Åsa Bergström, ekonomi- och finanschef på Fabege.
Det känns mycket bra att flytta till nya moderna lokaler i Arenastaden och samtidigt kunna bidra med vår expertkompetens till kundupplevelsen i form av serviceleverans inom restaurang, lokalvård, reception och konferens.
AnnaCarin Grandin, VD och Koncernchef på Coor.
Vi ser en trend på marknaden att kunderna efterfrågar moderna kontor i attraktiva lägen och uthyrningen till Coor är ett bevis på det. Det finns en god efterfrågan på resterande ytor och målsättningen är fastigheten är fullt uthyrd under 2023.
Karl Henrik Lenneryd, Uthyrare Projekt på Fabege.
Det har varit jättekul att få vara med redan från början i planeringen, och att få hjälp med att förverkliga våra tankar och idéer. Jag ser fram emot festivalen och hoppas att den kan bli återkommande. Det är verkligen fantastiskt att det händer mitt i Flemingsberg! 
Adam Hassad, 17 år, som ingått i utvecklingsgruppen och själv kommer att uppträda under artistnamnet DJ Sultan under festivalen.
Att sätta så många grymma lokala artister på scenen, och ge publiken som besöker Flemingsberg Block Party möjlighet att uppleva dem live, är fantastiskt kul. Att kombinera morgondagens stjärnor med mer etablerade namn är något vi verkligen brinner för. Vi ser fram emot att fortsätta samarbetet kring denna dynamiska plats där det rör sig så många unga och där det finns en så stor musikintresserad publik.
Lotta Carlson affärsutvecklare, All Things Live.
–  Det ska bli otroligt spännande med festivalen och att få fylla centrala Flemingsberg med människor, musik, kultur och framtidstro. Vår förhoppning är att många av de saker som sker under festivalen kan bli mer bestående inslag i Flemingsberg, till exempel i ett kreativt kluster som kan utvecklas kring Operan och Dramaten som snart etablerar sig i Flemingsberg, spelningar på Campusområdet och fler mötesplatser för unga i stadsdelen.
Karin Lekberg, projektledare för Flemingsberg Block Party.
Flemingsberg är ett av Sveriges största utvecklingsprojekt och även ett av de viktigaste. Den långsiktiga visionen för utvecklingsprojektet är 50 000 boende, 50 000 som arbetar i stadsdelen och 50 000 besökare. Flemingsberg går från en regional kärna till en internationell stjärna.
Camilla Broo, kommundirektör Huddinge kommun
Ledord i utvecklingsprojektet är samverkan, experimentkraft och kontraster. I Flemingsberg möts bostäder, näringsliv, akademi och natur och tillsammans skapar det en unik dynamik som vi vill stärka ännu mer. Initiativet ger omedelbar kraft och energi till utvecklingen och vi hoppas att festivalen ska spilla över i mer långsiktiga samarbeten och inslag i Flemingsberg.
Stefan Dahlbo, vd, Fabege
Det fantastiska med Flemingsberg Block Party är att vi lyfter den lokala kraften och allt som är på gång i området genom en stor festival i hjärtat av Flemingsberg. I den analys som vi gjort av 12 års medborgardialoger, inom ramen för projektet, har det kommit fram önskemål som linjerar väl med det vi nu omsätter i praktiken. Campus Flemingsberg är Sveriges åttonde största campus med cirka 20 000 studenter, och är en viktig katalysator i Flemingsbergs utveckling.
Sara Ferlander, lektor och forskare, Södertörns Högskola.
Det som känns nytt och inspirerande med Flemingsberg Block Party är att arrangörer och medverkande består av en spännande mix av såväl unga i Flemingsberg som mer erfarna festivalarrangörer. Det blir ett fantastiskt program! Det kommer också finnas möjlighet att ta del av utvecklingsplanerna för Flemingsberg på en särskild utställningsyta.
Karin Lekberg, projektledare för Flemingsberg Block Party.
Vi upplever att aktiviteten på hyresmarknaden i Stockholm är hög med ökad omsättning men fortsatt stabila hyresnivåer. Uthyrningar görs fortsatt på bra nivåer men indexuppräkningen från årsskiftet förväntas begränsa framtida potential vid omförhandlingar.
Stefan Dahlbo, VD.
Under början på året har hyresintäkterna och driftöverskottet ökat, samtidigt som de stigande räntorna medfört högre finansieringskostnader och stigande avkastningskrav i värderingarna. Vår portfölj av moderna fastigheter i attraktiva lägen samt en bra tillgång på kapital ger oss stabilitet och möjlighet att ta oss an de utmaningar och möjligheter som marknaden erbjuder.
Stefan Dahlbo, VD.
Vi ser mycket fram emot att välkomna Randstads medarbetare till Kvarter 1. Vi känner av ett stort intresse från marknaden och ser med spänning fram emot vår fortsatta utveckling i stadsdelen.
Karl-Henrik Lenneryd, Uthyrare Projekt.
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp

Prenumerera