Delårsrapport jan-sep 2021

Report this content

Tredje kvartalet visar på ökad aktivitet på hyresmarknaden och en mycket bra nettouthyrning. Perioden bjöd på ökade hyresintäkter och förbättrat driftsnetto i jämförelse med förra året. Värdetillväxten i fastighetsportföljen var god och projekten fortlöper enligt plan.

  • Hyresintäkterna ökade till 2 143 Mkr (2 103). I identiskt bestånd ökade intäkterna med 1 procent jämförelse med föregående år.
  • Driftsöverskottet ökade till 1 616 Mkr (1 584). I identiskt bestånd ökade driftsöverskottet med 1 procent (7).
  • Överskottsgraden uppgick till 75 procent (75).
  • Förvaltningsresultatet ökade till 1 119 Mkr (1 104).
  • Realiserade och orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 2 475 Mkr (1 941).
  • Nettouthyrning uppgick till 130 Mkr (4). För tredje kvartalet enskilt uppgick nettouthyrning till 74 Mkr (-16).
  • Periodens resultat efter skatt ökade till 3 142 Mkr (2 133), motsvarande 9:72 kr per aktie (6:50).

- Vi redovisar ett starkt kvartal ur flera aspekter med en mycket stark nettouthyrning om 130 Mkr varav 74 under tredje kvartalet, ett ökat driftsöverskott och fortsatt positiva omvärderingar i fastighetsportföljen. Vi genomförde en av årets största kontorsuthyrningar i Sverige då Alfa Laval valde att flytta sin verksamhet till Flemingsberg och i början av oktober genomförde vi ett strategiskt förvärv av SHH Bostad vilket stärker vår position som stadsutvecklare i Storstockholm.  

- Vi går in i framtiden med en stark balansräkning vilket skapar möjligheter att skapa ytterligare aktieägarvärde. Med vår stabila kundbas, vårt moderna fastighetsbestånd i bra lägen och med en stark marknad i ryggen ser med tillförsikt fram emot fjärde kvartalet 2021 och de nästkommande åren, säger Stefan  Dahlbo, VD Fabege

Fabege AB (publ)

Presentation av rapporten

I dag kl 09.00 presenterar Stefan Dahlbo, VD, och Åsa Bergström, CFO, rapporten. Följ presentationen via länk https://tv.streamfabriken.com/sv-fabege-q3-2021 eller via följande telefonnummer: SE: +46 8 566 427 07, UK: +44 333 300 92 60, US+1 833 823 05 86.

En engelsk presentation kommer att hållas klockan 11:00. Följ den via https://tv.streamfabriken.com/en-fabege-q3-2021 eller via följande telefonnummer:
Swe: +46 8 505 583 69, UK: +44 333 300 92 67, US: +1 833 249 84 03.

Denna information är sådan information som Fabege AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 oktober 2021 kl. 07:00 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stefan Dahlbo, VD och Koncernchef, tel 070-353 18 88, stefan.dahlbo@fabege.se
Åsa Bergström, vVD och Ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29, asa.bergstrom@fabege.se 

Med fokus på kommersiella fastigheter, utvecklar Fabege attraktiva platser i Stockholmsområdet. Vi är en närvarande partner som, med människan i centrum, nytänkande, ansvarsfullt och flexibelt, skapar förutsättningar för företag, platser och vår stad att utvecklas. Vårt perspektiv och ägande är långsiktigt. Vi vet att när vi skapar hållbart, skapar vi också värde. Fabegeaktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap-segmentet. För mer information, vänligen besök oss på www.fabege.se.

Taggar:

Prenumerera

Citat

Vi redovisar ett starkt kvartal ur flera aspekter med en mycket stark nettouthyrning om 130 Mkr varav 74 under tredje kvartalet, ett ökat driftsöverskott och fortsatt positiva omvärderingar i fastighetsportföljen. Vi genomförde en av årets största kontorsuthyrningar i Sverige då Alfa Laval valde att flytta sin verksamhet till Flemingsberg och i början av oktober genomförde vi ett strategiskt förvärv av SHH Bostad vilket stärker vår position som stadsutvecklare i Storstockholm.
Stefan  Dahlbo, VD Fabege
Vi går in i framtiden med en stark balansräkning vilket skapar möjligheter att skapa ytterligare aktieägarvärde. Med vår stabila kundbas, vårt moderna fastighetsbestånd i bra lägen och med en stark marknad i ryggen ser med tillförsikt fram emot fjärde kvartalet 2021 och de nästkommande åren.
Stefan  Dahlbo, VD Fabege