Fabege erhåller topplacering i global hållbarhetsranking

Report this content

GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) rankar årligen fastighetssektorn ur ett hållbarhetsperspektiv. I årets utvärdering ökade Fabege med 8 poäng och rankas nu högst i kategorin kontor norra Europa.

Utvärderingen omfattar ett brett spektrum såsom miljöaspekter, social hållbarhet, styrning och uppföljning. Fabege har under det senaste året stärkt sin position genom förbättringar bland annat avseende riskhantering, miljöcertifierade fastigheter och minskad klimatbelastning.

Fabeges mål är att utveckla attraktiva stadsdelar där det finns förutsättningar för människor och företag att prestera och må bra. Med vårt långsiktiga perspektiv och samlade fastighetsbestånd kan vi bidra till att göra investeringar i hela stadsmiljön. Det kan handla om allt från att förbättra möjligheterna till kollektivt resande, underlätta för cyklister, uppmuntra till en hälsosam livsstil, till att skapa trygga gatumiljöer med gröna oaser och ett lockande serviceutbud.

–  Jag är oerhört stolt över den position och förbättring vi åstadkommit. Vi vet att vårt arbete skapar värde och goda förutsättningar för både kunder och andra intressenter, kommenterar Mia Häggström, hållbarhetschef på Fabege.

Fabege har utmanande målsättningar i sin roll som hållbar stadsutvecklare, bland annat:

  • Klimatneutral förvaltning år 2030.
  • Miljöcertifiering av hela fastighetsportföljen, idag 83 procent av den totala ytan.
  • Genomsnittlig energiförbrukning ska 2023 uppgå till i genomsnitt max 80 kWh/kvm, idag 98 kWh/kvm.
  • 100 procent grön finansiering, idag 77 procent.

Fabege AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mia Häggström, hållbarhetschef, tel 08-555 148 54, 0733-87 18 54

Fabege är ett fastighetsbolag med fokus på stadsutveckling och kommersiella fastigheter. Vi utvecklar attraktiva och hållbara stadsdelar med moderna kontor, bostäder och ett brett utbud av service - tillsammans med strategiska partners. Både vårt perspektiv och ägande är långsiktigt och vår passion är att skapa rätt förutsättningar för alla som bor, verkar och vistas i våra områden. Vi finns på ett begränsat antal delmarknader med hög tillväxt i Stockholmsområdet. Fabege aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap-segmentet. För mer information, vänligen besök oss på www.fabege.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Jag är oerhört stolt över den position och förbättring vi åstadkommit. Vi vet att vårt arbete skapar värde och goda förutsättningar för både kunder och andra intressenter.
Mia Häggström, Hållbarhetschef